Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indkøring og vedligeholdelse af centrifuge efter flytning og efter nyindkøb

 

Formål

At sikre, at indkøring og vedligeholdelse af centrifuge efter flytning eller efter nyindkøb sker i overensstemmelse med Fertilitetsklinikken Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

 

Identificering

  • • Centrifugen er kritisk udstyr, idet der ved hjælp af gradientcentrifugering renses råsædprøver for sædplasma og imotile sædceller. Dermed har centrifugen indirekte indflydelse på sædprøvens kvalitet og renhed efter oprensning, som er en forudsætning til brug til IUI eller IVF/ICSI.

  • • For sædprøvens brug til IUI (Intra Uterin Insemination) er en ren oprenses sædprøve vigtig for patientsikkerheden.

  • • For sædprøvens brug til IVF minimeres risikoen for kontaminering (og dermed potentielt kompromittering af æg-/embryokvaliteten) af æg og dens dyrkningsmedie ved oprensning af sædprøven.

  • • For sædprøvens brug til ICSI sikrer gradientcentrifugering/-oprensning at det overvejende er de motile sædceller kommer med i ICSI-skålens sæddråben og alt urent og ”klistrende” sædplasma fjernes ved oprensning.

Krav

  • • Centrifugen skal kunne centrifugere helst mindst 8 spidsglas i samme centrifugering.

  • • Centrifugen skal være drift sikker ved indstilling på 300g, idet denne hastighed bruges hver dag til mange oprensninger.

 

Kvalificering

Installationskvalificering:

Modtagerkontrol og Installationskontrol:

I forbindelse med flytning af centrifugerne skal relevant medikoteknikker og laboratorielederen signeres med dato og underskrift på Skemaet ”modtagerkontrol og korrekt installation”, for at kvalificere modtagelsen og installation.

 

Funktionskvalificering:

Tekniker kontroller centrifugens funktion (omdrejningshastighed mm)

 

Vedligeholdelse:

Årlig service ifølge servicekontrakten og rengøring ifølge SOP: ”Nedlukning og opstart af laboratoriet”

 

Modtagerkontrol for centrifuger i IVF -lab

 

Leverandør:

 

Produkt:

 

Serienummer:

 

Dato : Underskrift: Teknikker______________________

Laboratorieleder_____________________

 

 

 

Installationskontrol for centrifuger i IVF -lab

 

Samlet og installeret korrekt:

 

Alle funktioner indstillet optimalt og testet:

 

 

Dato : Underskrift: Teknikker______________________

Laboratorieleder_____________________