Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lungecancerregistrering – Onkologisk Afdeling

 

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) har etableret en national klinisk database, hvis hovedformål er at indsamle oplysninger om udredning og behandling af lungecancer i Danmark.
Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) startede indsamlingen af oplysninger 1. januar 2000.

DLCG har som anført udarbejdet et referenceprogram. Dette program er basis for den kliniske database og fastlægger procedurer og mål for kvaliteten af diagnostik og behandling af lungecancer i Danmark.

Betingelsen for at en løbende registrering vil kunne gennemføres med succes er, at samtlige afdelinger deltager efter frivillighedsprincippet.
Motivationen for deltagelse bør ligge i en viden om kvalitetskontrollens overordnede formål samt vigtigheden af en løbende statistisk information om den enkelte afdelings resultater som kan sammenlignes med andre afdelinger, landsgennemsnittet og internationale normer.

 

Registrering

  • Patienterne registreres løbende i DLCR umiddelbart efter de identificeres i Landspatientregistret (LPR). Når hospitalsafdelinger i Danmark registrerer diagnoser og behandlinger i de patientadministrative systemer, overføres disse oplysninger løbende til LPR. DLCR samkører aktuelt en gang månedligt med LPR.

  • Ved adgang til DLCR-databasen ses en liste over, hvilke patienter der skal registreres fra Onkologisk Afdeling. Manglende oplysninger findes i journalen. Ved tvivlsspørgsmål kontaktes specialeansvarlig overlæge.

Der foretages registrering, hver gang patienten skifter behandling.

 

Adgang til DLCR

Når der kommer en ny bruger, kontaktes Dansk Lunge Cancer Gruppes sekretariat: Lægesekretær Charlotte Rasmussen, charlotte-rasmussen@rsyd.dk.

For at have adgang til DLCR’s program skal man have adgang til en computer lokaliseret på et sygehus med adgang til netværket. Desuden skal man være registreret som bruger. Når dette er tilfældet, kan man tilgå registreringsdelen fra www.lungecancer.dk og dernæst vælge ”indberetning til DLCR” og ”adgang til DLCR-DNKK (http://www.lungecancer.dk/00048/).

Indtast her Brugernavn, Adgangskode og vælg Login.

 

På Dansk Lunge Cancer Gruppes forside findes desuden en manual til DLCR.

 

Registreringsskemaer

Nye/opdaterede DLCR-skemaer kan udskrives fra DLCG’s hjemmeside under indberetningsskemaer.

 

Hvordan bruges data fra DLCR?

Data registreret i DLCR anvendes til kvalitets- og forskningsformål. Primært anvendes data som grundlag for en række rapporter.

Afdelingerne har mulighed for i DLCR-programmet at generere onlinerapporter. Disse rapporter fortæller om afdelingens aktivitet og resultater.

 

DLCR udgiver desuden en årsrapport, der bredt offentliggør aktiviteter og resultater indenfor udredning og behandling af lungecancer. Rapporten udgives hvert år i juni måned og offentliggøres bl.a. på hjemmesiden (www.lungecancer.dk).

 

Definition af begreber

DLCR (Dansk Lunge Cancer Register)

DLCG (Dansk Lunge Cancer Gruppe)

DOLG (Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe)

LPR (Landspatientregistret)

 

Indikatorer og tærskelværdier

Der henvises til: www.lungecancer.dk

 

Målgruppe – modtagelse

Personale.

 

Formål

Ensartet og rettidig registrering til databasen.

Referencer

www.lungecancer.dk

www.DOLG.dk