Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indkøring og vedligeholdelse af mikroskop efter flytning og efter ny indkøb

 

Formål

At sikre, at indkøring og vedligeholdelse af mikroskop efter flytning eller efter ny indkøb sker i overensstemmelse med Fertilitetsklinikken Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Identificering

Mikroskoper

 • • Mikroskoper er kritisk apparatur, idet suboptimalt kvalitet af mikroskopibilleder af gameterne/embryonerne kan risikere suboptimal kvalitetsbedømmelse af gameter/embryoner. Desuden skal ICSI og biopsi mikroskoper sikre optimale forhold i forbindelse med ICSI- og biopsi procedurerne, således at kvaliteten af æg/embryonerne ikke kompromitteres samt at morfologien af sædcellerne kan kvalitetsbedømmes bedst muligt.

 • • Temperaturen under mikroskopet er kritisk for gameternes/embryonernes udvikling/kvalitet og levedygtighed.

Stereomikroskoper

 • • Stereomikroskoper er ligeledes kritisk udstyr, da suboptimalt stereomikroskop kan kompromittere håndteringen af æg/embryoner i flowbænken.

 • • Dermed er mikroskoper og stereomikroskoper kritisk udstyr, som skal kvalificeres, kontrolleres og vedligeholdes (service/kalibrering).

 

Krav

Mikroskop til vurdering af embryoner/blastocyster (som understøtter/supplerer time-lapse):

 • • Mikroskopet skal have 10x10, 20x10 og 40x10 objektiv med Hoffman modulation optik på minimum 20x10 og 40x10 forstørrelse for større dybde i billedetkvaliteten.

 • • Der skal være en skærm tilsluttet mikroskopet, således at kollegaer kan se med for at diskutere kvaliteten af de aktuelle æg/embryoner samt til undervisning.

 • • Automatisk objektiv omskifter er ikke nødvendig.

 

Mikroskoper til ICSI/biopsi:

 • • Mikroskopet skal have 10x10, 20x10 og 40x10 objektiv med Hoffman modulation optik på minimum 20x10 og 40x10 forstørrelse for større dybde i billedekvaliteten.

 • • Der skal være en skærm tilsluttet mikroskopet, således at kollegaer kan se med for at diskutere kvaliteten af de aktuelle æg/embryoner, for at validere procedurerne samt til undervisning.

 • • Mikroskoperne skal have automatisk objektiv omskifter for at understøtte ICSI-/biopsi procedurerne og at minimere tiden for procedurerne

 

 

 

Stereomikroskoper i flowbænkene:

 • • Stereomikroskoperne skal sikre en passende arbejdsafstand for håndteringen af æg/embryoner under dem.

 • • Stereomikroskoperne skal kunne forstørre op til 100 gange

 

Kvalificering

Installationskvalificering:

Modtagerkontrol og Installationskontrol:

 • • I forbindelse med installation af nye mikroskoper/stereomikroskoper signeres med dato og underskrift af både leverandøren/teknikeren og laboratorielederen på Skemaet ”modtagerkontrol og korrekt installation og indstilling af mikroskop”, for at kvalificere modtagelsen og installation

 • • Brugermanual og mikroskopernes/stereomikroskopernes funktioner gennemgås med sagkyndig tekniker.

 

 

Funktionskvalificering:

Stereomikroskoper:

Arbejdsergonomien/-afstand under stereomikroskopet

 • • Afstanden afprøves ved at håndtere overskudsæg/-embryoner for relevante procedurer.

 • • Vurderes arbejdsergonomien til ikke at være tilfredsstillende, er det laboratorielederens opgave at finde en løsning på problemet.

Temperaturmåling:

 • • Varmepladen under stereomikroskop sættes på 37,0 grader for nyt udstyr eller på den temperatur apparaturet har været på før flytning.

 • • Der forberedes én 4-kammerskål (500µl medie og 500µl olie) og én dyrkningsskål (et par dråber (25µl) medie dækket af olie og placeres i CO2-inkubator til opvarmning i minimum 3 timer.

 • • 4-kammerskålen og dyrkningsskålen bruges til måling af varme under stereomikroskop

 • • Både i 4-kammerskål og i dyrkningsskål måles uden låg på.

 • • 4-kammerskålen anbringes under stereomikroskopet og temperaturen i dyrkningsbrønd aflæses efter 1 min og fortsat hvert minut op til 5 minutter. Temperaturføleren forbliver i bunden af brønden i alle 5 minutter.

 • • Det samme gøres med temperaturen i dyrkningsskålen

 • • Målingerne forlægges laboratorielederen, som vurderer om temperaturen skal justeres op eller ned. Målingernes accept interval er fra 36,0 til 38,0 grader. Enkelte afvigelser derfra kan forekomme. Det er laboratorielederens vurdering, hvordan og om der skal justeres på temperaturen og måles igen.

Omvendt mikroskoper:

Temperaturmåling:

 • • Temperaturmålingerne udføres i henholdt til SOP ”Temperaturmåling i fertilitetslaboratoriet” for temperatur under ICSI mikroskop.

 

Kontrol:

 • • Løbende kontrolmålinger af temperatur i henholdt til SOP ”Temperaturmåling i fertilitetslaboratoriet” for mikroskoper.

 • • Løbende optimering af mikroskopindstilling efter behov.

 

 

Vedligeholdelse:

½ årlig service ifølge servicekontrakten og rengøring ifølge apparatur SOP

 

Temperaturmåling under stereomikroskop

Dato og initialer

Tid (min)

Temperatur i 4-kammerskål

uden låg

Temperatur i dyrkningsskål

uden låg

 

1,0

 

 

 

2,0

 

 

 

3,0

 

 

 

4,0

 

 

 

5,0

 

 

 

 

Modtagerkontrol for mikroskop/stereomikroskop

 

Leverandør:

 

Produkt:

 

Serienummer:

 

Dato : Underskrift: Teknikker______________________

Laboratorieleder_____________________

 

 

 

Kontrol af installation og indstilling af mikroskop

 

Samlet og installeret korrekt:

 

Mikroskop er indstillet optimalt/korrekt:

 

 

Dato : Underskrift: Teknikker______________________

Laboratorieleder_____________________