Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG knæ Telos

 

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder, mhp. om artrosen er medial eller lateral.

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Standardoptagelser

Varus – medialt tryk, 25 mm kalibreringskugle placeres lateralt ud for caput fibulae (midt i knæet).

 

Valgus – lateralt tryk, 25 mm kalibreringskugle placeres som ovenstående, blot medialt.

 

Kontraindikation: Insufficiens/manglende ACL (forreste korsbånd) – Hvis der er tvivl, sendes pt. til ambulatorie inden røntgen.

 

OBS. Hvis der ikke foreligger patella axial, skal denne tages, selvom der ikke er henvist til det.

RTG Patella axial (rn.dk)

 

Positionering

Patienten ligger på ryggen og må ikke rotere i bækkenet.

Knæet bøjes ca. 20 grader. Under knæet placeres en skumgummikile.

Placer ’Pressure device’ nøjagtigt mellem de 4 prikker på stativet.

Maksimal afstand mellem ’modstandspuderne’.

Ved start obs, at benet er helt opad de 2 modstandspuder.

Tryk 15 kp på ledlinjen ved optagelse.

Obs. Skumgummikilen ved tryk. Der skal være tryk på knæet og ikke kilen. Må evt. flyttes lidt undervejs mens presset øges.

Trykket lægges først på den side, hvor pt. har artrose.

 

Centrering

Centrér på underkanten af patella. Det kan være nødvendigt at kippe røret ca. 5 grader coudocranielt for at få fri ledspalte.

 

Billedkriterier

Knæleddet skal friprojiceres.

Patella skal være midtstillet.

Maksimal udblænding i længdeaksen.

Midten af devicen skal være ud for knæleddet.

Hele kalibreringskuglen skal være med på billedet.

 

OBS. Det skal noteres på billederne, at der er påsat 25 mm kalibreringskugle.

 

Husk højre/venstre markering.

 

Udstyret skal efterfølgende rengøres med ’rengøringsservietter’.

 

 

Varus medial tryk (venstre knæ)

Valgus lateral tryk (venstre knæ)

 

Billede 3

Billede 4