Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Xgeva - (denosumab) behandling

Beskrivelse

Xgeva injektion tilbydes til patienter med kastrationsrefraktær sygdom med knoglemetastaser, ikke metastaserende sygdom i tidligt stadier. Xgeva-behandling ordineres på FMK af speciallæge.

Der bookes 30 min. til Xgeva - behandling ved sygeplejerske.

Xgeva 120 mg, indgives som en subkutan injektion i låret, abdomen eller overarmen, én gang hver 4.uge kontinuerligt.

Behandlingen kan også i enkelte tilfælde foregå ved egen læge.

 

Definition af begreber:

Xgeva: XGEVA indeholder denosumab, som er et protein (et monoklonalt antistof). Det virker ved at forsinke knogledestruktion på grund af kræft, som breder sig til knoglerne (knoglemetastaser), eller på grund af kæmpecelletumorer i knogle.  

 

FMK: fælles medicin kort

 

Lægekonsultation før behandling

Informationspjece ”Medicinsk behandling med ’XGEVA DENOSUMAB’ udleveres og gennemgås med patienten.

 

Der tages blodprøver med henblik på nyrefunktion og hydrering; (S-Ka, S-Na, Creatinin, P-Calcium(total), Calcium (albumin korrigeret), Hgb, albumin, S-Magnesium, S-Fosfat) Blodprøver tages ca. 1 uge før hver behandling. I øvrigt tages kontrol blodprøve 1 uge efter første behandling.

 

Patient informeres om Xgeva behandling og vigtigheden af at få foretaget et tandlægeeftersyn inden opstart af behandling, samt informere om regelmæssig tandeftersyn og god mundhygiejne. Da der er risiko for osteonekrose i kæben.

Patienten informeres om at han skal tage tilskud af kalk og D-vitamin, medmindre indholdet af P-Calcium er højt.

Sygeplejekonsultation:

EPJ læses med henblik på kendskab til patienten og dennes sygdomsforløb.

Sygeplejersken ser blodprøverne inden indgift af Xgeva, hvis blodprøver ikke ligger indenfor normalværdien skal blodprøver godkendes af speciallæge inden behandlingen.

 

Blodprøver godkendes og markeres som set på opgavelisten af speciallæge.

 

Sygeplejersken dokumenterer behandling givet i EPJ.

 

Konsultation

En halv time før patienten møder, tages Xgeva fra køl, så ubehag ved injektion undgås.

Identificering af patient vha. navn og CPR.nr.

 

Sikre at patient er informeret om Xgeva injektion og evt. bivirkninger, samt at der har været tandeftersyn inden første behandling.

 

Ved lav P-Calcium skal Xgeva udskydes til der foreligger normale værdier. Patient skal evt. øges i kalktilskud og/eller opstartes med Calcium Sandoz brusetbl. 500mg. Dette skal ordineres af speciallæge.

 

Ved meget lav P-Calcium (symptomer er irriterede muskler, kan udvikle sig til kramper, obs. hjerterytmeforstyrrelser), gives i. v infusion af Calcium Sandoz. Dette skal ordineres af speciallæge.

 

 

Efter konsultation

Speciallægen dikterer hvilke blodprøver der skal kontrolleres og hvornår.

 

Sekretæren rekvirerer blodprøver elektronisk, der skal tages Xgeva kontrol blodprøver 1 uge efter første behandling og derefter 1 uge før hver behandling (P-Calcium(total), Calcium (albumin korrigeret), S-Ka, S-Na, Creatinin, Hgb, albumin, S-Magnesium, S-Fosfat).

 

Sekretæren overdrager svar på blodprøver via opgavelisten til speciallæge

Speciallægen som har ordineret kontrolblodprøver 1 uge efter behandlingen er ansvarlig for at se prøverne og markerer dem som set i EPJ.

 

Sikre at patient får kalktilskud med 400 mg calcium og 10 µ Dз vitamin 1 Tbl. X 2 dgl., hvis patient ikke får dette i forvejen.

 

Der kvitteres for givning af medicin i elektronisk medicin-modul /FMK.

 

Patient kan tage hjem efter endt injektion, medmindre der er komplikationer.

 

Ved problemer med Calcium niveauet måles D-vitamin (D-tot).

 

Målgruppe

Patienter og sundhedsfaglig personale på urologisk afsnit UK5, Frederikshavn
 

Formål

At forebygge knoglerelaterede hændelser (patologisk fraktur, strålebehandling af knogle, rygmarvskompression eller operation af knogle) hos voksne med knoglemetastaser samt forebygge bivirkninger af Xgeva-behandling.

 

Referencer

www.pro.medicin.dk

Informationspjece ” Medicinsk behandling med ’XGEVA DENOSUMAB’

Tandlægeforeningens hjemmeside www.tandlaegeforeningen.dk

Patientvejledning for Xgeva Denosumab, Amgen AB, Strandvejen 70, 2900 Hellerup. www.amgen.dk