Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

TOKS - Observation og opfølgning på kritiske observationsfund – udvidet inklusion og eksklusion, gynækologisk speciale

 

Beskrivelse

På baggrund af primær instruks ”Tidlig opsporing af kritisk sygdom” kategoriseres vores patientgrupper ved flg. observationsgrupper og observationshyppighed.

Se primær instruks: Observation og opfølgning på kritiske observationsfund.

 

Fødende:

Scores ikke, mens kvinden er i fødsel.

 

Fødende på FØ, som skal indlægges i 105 til barsel:

Kvinden scores for Bt. og puls som vanligt på FØ. Ved ankomst til 105 udføres de resterende scoringer som smerter, temp. respiration og saturation, og kvinden betragtes som TOKS-scoret i indeværende døgn, forudsat at kvinden indlægges i Barselsafsnit.

 

Kvinder til barselophold på Barselsafsnit 105:

Scores dagligt hver morgen fra dag 2 med mindre der ud fra hovedinstruksen er grund til andet.

 

Kvinde til barselsophold i Familieafsnit:

Scores ikke.

 

Kvinder indlagt i graviditeten i 105:

Scores dagligt hver morgen, med mindre andet er ordineret. Ved f.eks. præeklampsi scores kvinden fuldt ud for alle TOKS-værdier det antal gange pr. døgn, som er ordineret. TOKS-værdierne dokumenteres i CSC.

 

Kvinder til indgreb i Dagafsnit for gynækologi i Afsnit 105:

Scores ikke med mindre der er afvigelser i vitale værdier fra Opvågningen, som der skal følges op på.

Ved pludselig ændring i patientens velbefindende præ-, psotoperativt eller ambulant skal TOKS-værdierne måles od dokumenteres i CSC.

 

Kvinder til indgreb med flere dages indlæggelse i Gynækologisk Afsnit:

Scores om aftenen på operationsdagen og derefter hver morgen fra dag 2, med mindre der ud fra hovedinstruksen er grund til andet.

 

Terminale

Scores ikke

 

Afvigelse fra primær instruks/fra beslutningsalgoritmen

Kan kun ske ved et lægenotat i journalen.

F.eks. kan mange fødende have høj puls i barselperioden, som vil give en score 1 med en observationsfrekvens på 3 gange i døgnet, hvis primær instruks skal følges.

Fremgangsmåde

Her forelægges scoren for læge ved stuegang, som i journalen beskriver årsag til scoringen og ordinerer evt. fravigelse hvis kvinden kun skal scores 1 gang i døgnet fremadrettet trods høj puls. Kommer der andre fravigelser end høj puls, skal scoringen forelægges læge igen.

 

Formål

At afdelingens patienter observeres fyldestgørende og med overvågning i rimeligt omfang.