Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

TOKS; udvidet inklusion og eksklusion, gynækologisk-/ obstetrisk speciale

 

Beskrivelse

På baggrund af primær instruks; Tidlig opsporing af kritisk sygdom – TOKS 2.1 kategoriseres vores patientgrupper ved flg. observationsgrupper og observationshyppighed.

 

Fødende:

Scores ikke, mens kvinden er i fødsel.

 

Fødende på FØ, som skal indlægges i sengeafdeling 504 til barsel:

Scores for Bt. og puls som vanligt på FØ. Ved ankomst til 504 udføres de resterende scoringer. Herefter TOKS scores min hver 12. time (+/- 2 timer) jf. primær instruks. TOKS forsøges tilpasset, således den ene scoring foretages om morgenen.

 

 

Kvinder indlagt i graviditeten, afsnit 504:

Scores minimum hver 12. time (+/- 2 timer), med mindre andet er ordineret. Ved f.eks. præeklampsi scores kvinden det antal gange pr. døgn, som er ordineret, og altid umiddelbart før og 1 time efter indgift af blodtryksnedsættende medicin.

TOKS i øvrigt forsøges tilpasset, således den ene scoring foretages om morgenen.

 

 

Dagafsnit for Kvindesygdomme:

Her TOKS scores ikke med mindre der er afvigelser i vitale værdier fra Opvågningen, som der skal følges op på.

Ved pludselig ændring i patientens velbefindende præ-, psotoperativt eller ambulant skal TOKS-værdierne måles jf. primær instruks.

 

Gynækologiske indlæggelser i sengeafdeling 504:

Her TOKS scores minimum hver 12. time (+/- 2 timer) jf. primær instruks. TOKS forsøges tilpasset, således den ene scoring foretages om morgenen.

 

 

Terminale

Scores ikke

 

Afvigelse fra primær instruks/fra beslutningsalgoritmen

Kan kun ske ved et lægenotat i journalen.

F.eks. kan mange fødende have høj puls i barselperioden, som vil give en score 1 med en observationsfrekvens på 3 gange i døgnet, hvis primær instruks skal følges.

 

 

Fremgangsmåde

Her forelægges scoren for læge ved stuegang, som i journalen beskriver årsag til scoringen og ordinerer evt. fravigelse hvis kvinden kun skal scores 2 gange i døgnet fremadrettet trods høj puls. Kommer der andre fravigelser end høj puls, skal scoringen forelægges læge igen.

 

Formål

At afdelingens patienter observeres fyldestgørende og med overvågning i rimeligt omfang.