Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Koordinator funktion

Gå med telefon 41244

Visitere undersøgelser på akutlisten

 • • Thorax, påføre afd og stuenummer

 • • Tarmpassage, få den visiteret og opstarte kontrast

 • • OOA, få den visiteret

 • • Andre lægekrævende undersøgelser

 • • Perop henvisninger startes når OP ringer

Informere patienter i venteværelset om ventetid, hvis denne overskrider 1 time.

Sætte diasshow på med lang ventetid.

Kl. 11 skal der laves en vurdering af ressourcer og evt. omfordeles ressourcer

 • • Hvordan ser det ud på gangen, kan man undvære en person?

 • • Hvor mange åben amb patienter er der på rtg M, skal de afløses til frokost, kan man nå de indlagte patienter

 • • Hvordan ser det ud i CT, skal der afløses til frokost eller senere?

 • • Er der så roligt alle steder, at der er nogen der kan afspadsere over middag? (Hvis der er dette meddeles det ledelsen, der så træffer beslutning om, hvor mange der kan gå. Og i nogle tilfælde også hvem der kan gå, afhængigt af kritisk afsp. Denne vurdering kan også foretages senere på dagen.

Ved traumekald skal man ringe og informere CT

 

PBL tlf: 40207594

CH tlf: 41241

 

AK og CH 10/10-16

Koordinator funktion

Gå med telefon 41244

Visitere undersøgelser på akutlisten

 • • Thorax, påføre afd og stuenummer

 • • Tarmpassage, få den visiteret og opstarte kontrast

 • • OOA, få den visiteret

 • • Andre lægekrævende undersøgelser

 • • Perop henvisninger startes når OP ringer

Informere patienter i venteværelset om ventetid, hvis denne overskrider 1 time.

Sætte diasshow på med lang ventetid.

Kl. 11 skal der laves en vurdering af ressourcer og evt. omfordeles ressourcer

 • • Hvordan ser det ud på gangen, kan man undvære en person?

 • • Hvor mange åben amb patienter er der på rtg M, skal de afløses til frokost, kan man nå de indlagte patienter

 • • Hvordan ser det ud i CT, skal der afløses til frokost eller senere?

 • • Er der så roligt alle steder, at der er nogen der kan afspadsere over middag? (Hvis der er dette meddeles det ledelsen, der så træffer beslutning om, hvor mange der kan gå. Og i nogle tilfælde også hvem der kan gå, afhængigt af kritisk afsp. Denne vurdering kan også foretages senere på dagen.

Ved traumekald skal man ringe og informere CT

 

PBL tlf: 40207594

CH tlf: 41241

 

AK og CH 10/10-16

Koordinator funktion

Gå med telefon 41244

Visitere undersøgelser på akutlisten

 • • Thorax, påføre afd og stuenummer

 • • Tarmpassage, få den visiteret og opstarte kontrast

 • • OOA, få den visiteret

 • • Andre lægekrævende undersøgelser

 • • Perop henvisninger startes når OP ringer

Informere patienter i venteværelset om ventetid, hvis denne overskrider 1 time.

Sætte diasshow på med lang ventetid.

Kl. 11 skal der laves en vurdering af ressourcer og evt. omfordeles ressourcer

 • • Hvordan ser det ud på gangen, kan man undvære en person?

 • • Hvor mange åben amb patienter er der på rtg M, skal de afløses til frokost, kan man nå de indlagte patienter

 • • Hvordan ser det ud i CT, skal der afløses til frokost eller senere?

 • • Er der så roligt alle steder, at der er nogen der kan afspadsere over middag? (Hvis der er dette meddeles det ledelsen, der så træffer beslutning om, hvor mange der kan gå. Og i nogle tilfælde også hvem der kan gå, afhængigt af kritisk afsp. Denne vurdering kan også foretages senere på dagen.

Ved traumekald skal man ringe og informere CT

 

PBL tlf: 40207594

CH tlf: 41241

 

AK og CH 10/10-16

Koordinator funktion

Gå med telefon 41244

Visitere undersøgelser på akutlisten

 • • Thorax, påføre afd og stuenummer

 • • Tarmpassage, få den visiteret og opstarte kontrast

 • • OOA, få den visiteret

 • • Andre lægekrævende undersøgelser

 • • Perop henvisninger startes når OP ringer

Informere patienter i venteværelset om ventetid, hvis denne overskrider 1 time.

Sætte diasshow på med lang ventetid.

Kl. 11 skal der laves en vurdering af ressourcer og evt. omfordeles ressourcer

 • • Hvordan ser det ud på gangen, kan man undvære en person?

 • • Hvor mange åben amb patienter er der på rtg M, skal de afløses til frokost, kan man nå de indlagte patienter

 • • Hvordan ser det ud i CT, skal der afløses til frokost eller senere?

 • • Er der så roligt alle steder, at der er nogen der kan afspadsere over middag? (Hvis der er dette meddeles det ledelsen, der så træffer beslutning om, hvor mange der kan gå. Og i nogle tilfælde også hvem der kan gå, afhængigt af kritisk afsp. Denne vurdering kan også foretages senere på dagen.

Ved traumekald skal man ringe og informere CT

 

PBL tlf: 40207594

CH tlf: 41241

 

AK og CH 10/10-16