Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Intern herniering (Internt Hernie) forberedelse og anæstesi i A-an

Beskrivelse

Ved den diagnostiske laparoskopi, lukkes Petersons space og enteroenterospacet.

Intern herniering:

 

C:\Documents and Settings\oyut\Lokale indstillinger\Temporary Internet Files\Content.Outlook\15PUZ11C\Gastric-Byepass-herniering.jpg

 

 

Prætilsyn

Har patienten manifeste ileus-symptomer, skal der præoperativt anlægges v-sonde, ellers adspørg kirurg.

1 uge efter en gastric bypass operation må man med forsigtighed anlægge v-sonde (grøn maks. str.) ifølge ovl., HO.

 

Standardfremstilling og forberedelse til anæstesi i A-anæstesi

Modtagelse af operationspatient i A-anæstesi samt klargøring til overdragelse af patienten postoperativt

Monitorering

Monitorering i A-anæstesi

Efter ordination.

Lejring

GB lejring: Rygleje med spredte ben.

 

Efter patienten er intuberet forflyttes patienten vha. spielerdug nedad på lejet og lejres med spredte ben.

Arme og ben fikseres med Velcro®-bånd, da patienten skal i anti-Trendelenburg og drejes mod højre under operationen. Vær opmærksom på, peroperativt, om armene fortsat ligger stabilt på armbordene og ikke får tryk af de peroperativt anvendte rekvisitter (dokumenter lejringskontrol på anæstesi skemaet).

 

MistralAir til overkroppen.

Anæstesiforløb

Anæstesi til laparoskopiske indgreb i A-anæstesi.

  • • Der anlægges velfungerende PVK. Der opstartes evt. antibiotikaprofylakse

  • • Generel anæstesi efter ordination

Akut indledning

Peroperativ væsketerapi

Det anbefales, at patienten får en liter Ringer-Acetat peroperativt.

Tromboseprofylakse gives 6 timer postoperativt.

Peroperativ smerte og kvalmestillende behandling

15 – 20 minutter før operationen er slut gives:

  • • Infusion Perfalgan 1 g intravenøst, hvis der ikke er givet Paracetamol i præmedicin

  • • Toradol® 30 mg intravenøst såfremt der ikke er kontraindikationer

  • • Ondansetron 4 mg intravenøst

  • • Dehydrobenzperidol® (DHB) 0,25 mg intravenøst, såfremt der ikke er kontraindikationer

  • • Fentanyl 0,1-0,2 µg

Postoperative ordinationer og observationer

Nasal ilt

Patienten opfordres til selv at flytte sig i seng.

Lejres i sengen med hovedgærdet eleveret 45 grader.

Oftest rammeordinationer og basisobservationer.

Formål

Vejledning i forberedelse og anæstesi i A-anæstesi til intern herniering efter gastric bypass.

Referencer

Internt hernie. Udredning for smerter

Bariatrisk operede gravide

Gastricbypass/sleeve