Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fælles Regional mappestruktur for scanningsmodul til EPJ

Beskrivelse

Mappestrukturen er vedtaget i den regionale papirløst hospitalsgruppe maj 2016, efter en regional høringsperiode.

Det er ikke tilladt at oprette nye mapper, ønsker om ekstra mapper skal vedtages regionalt og kan evt. fremsendes via hospitalets deltagere i Papirløst hospitalgruppen.

 

Mappe

Undermapper

Kommentarer

 

 

 

Anæstesi

 

 

 

Anæstesiskemaer

 

 

Intensiv Skema

 

 

 

 

EEG

 

 

 

EEG

 

 

 

 

EKG

 

 

 

EKG

EKG fra egen læge eller udenlandsk hospital

 

 

 

Kardiologi

 

 

 

Holter/ R-test

 

 

Telemetri

 

 

Kardiologiske procedurer

 

 

 

 

Billeddokumentation

 

 

 

Ultralyd transrectal

Mappen lukkes for indscanning

 

Ultralyd varicer

Mappen lukkes for indscanning

 

Ultalyd Gyn–Obst.

Mappen lukkes for indscanning

 

Cystoskopi

UL billeder som ikke gemmes i PACS (BDA-System)

 

Colo / Sigmoideoscopi

 

Gastroscopi

 

Laparoscopi

 

A-Scopi knæ

 

A-Scopi skulder

 

A-scopi ankel

 

A-scopi albue

 

Sårbilleder

 

Eksterne billeder

 

 

 

Eksterne Prøvesvar

 

 

 

Statens Serum Institut

 

 

MR / Rtg. svar

Mappen lukkes for indscanning

 

EMG-svar

 

 

Gentest

 

 

 

 

Skemaer / Test og Kurver

 

 

 

Strålebehandling

 

 

Antikuagulationsskema

 

 

Diabetesskema

 

 

Ketoacidoseskema

 

 

MR skema

Modtages elektronisk med henvisning og arkiveres der.

Mappen lukkes for indscanning

 

Peak-flow skema

Mappen lukkes for indscanning

 

Zometa Skema

 

 

Øje trykmåling

 

 

Lungefunktionstest

 

 

DCCG-skema

 

 

Dysplasi

 

 

 

 

Transfusionsskema

 

Gældende fra 08.03.2010 ved overgang til nyt Blodbankssystem

 

 

 

Henvisninger

 

Henvisninger der ikke modtages elektronisk

 

 

 

Eksternt journalmateriale

 

 

 

Andre Sygehuse

F. eks. Journalmateriale fra udlandet

 

Andet journalmateriale

Journalmateriale fra andre regioner som ikke kan tilgås via e-journal

 

 

Skole/Pædagog notater

Pæd. – notat rekvireret fra barnets skole

 

 

 

Juridiske dokumenter

 

 

 

Blanket A svangerskab

Arkiveres hos egen læge, som angivet på blanketten.

 

Blanket B svangerskab

 

Svangrejournal

 

 

Beg./ slutattest

Beskrivelse??

 

Forskning

Papirer fra forskningsprojekter om f.eks igangværende behandling (forskningsmedicin anføres under fanebladet ”Medicin som ikke er i FMK”)

 

Opbevarede værdigenstande

Dokumenteres i EPJ

Mappen lukkes for indscanning

 

Forsikringssager / fuldmagt

Arkiveres i E-Doc

Mappen lukkes for indscanning

 

Klagesager

Arkiveres i E-Doc

Mappen lukkes for indscanning

 

Pt. samtykke

Registreres i EPJ, men ved skriftlig samtykke scannes dokumentet

 

Andre juridiske dokumenter

Arkiveres i E-Doc

Mappen lukkes for indscanning

 

Statusattester, Lægeerklæringer mm

 

 

 

 

Korrespondance

 

 

 

Pt. og pårørende

 

 

Læger og speciallæger

 

 

Domstole

 

 

Kommuner

 

 

 

 

Palliative papirer

 

 

 

 

 

Medicin som ikke er i FMK

 

 

 

Forskningsmedicin

 

 

Kemoterapiskemaer efter endt kur

 

 

Magistrelle præparater

 

 

Andre medicinordinationsark

 

 

 

 

Fremmedlegemer / Devices

 

 

 

Indopererede fremmedlegemer

Originale sedler på udstyr

Pacemakere

Balofenpumper

Vagus stimulatorer

VP-shunts

Kunstige led

Proteser

Hjerteklapper

m.m.

 

 

 

Psykiatri

 

 

 

ECT journal

 

 

Tvang

 

 

Test – her skal vi nok have undermapper

 

 

 

 

AAUH

 

 

 

AAUH - arkiv