Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Digital Post i Patientsekretariatet

Beskrivelse

Anvendelse af digital kommunikation i Patientsekretariatet

Definition af begreber

Digital kommunikation

Kommunikation via mail eller e-boks

Personfølsomme oplysninger

F.eks. CPR-nr, racemæssig eller etnisk baggrund, helbredsoplysninger, væsentlige sociale problemer, seksuelle forhold, andre rent private forhold.

Interne samarbejdspartnere

Ansatte i Region Nordjylland, som er tilknyttet regionens Outlook adresse kartotek

Eksterne samarbejdspartnere

F.eks. Styrelsen for Patientsikkerhed, Patienterstatningen, Praktiserende læger og speciallæger, hospitaler i andre regioner.

 

Målgruppe – modtagelse

Ansatte i Patientsekretariatet

Formål

Fælles retningslinjer for anvendelse af digital kommunikation i kontoret

Problemstilling

  • Der er behov for at kunne kommunikere hurtigt og sikkert med samarbejdspartnere, både interne og eksterne.

  • Patienter/borgere efterspørger digital kommunikation og anvender ofte selv en usikker mailforbindelse.

Metode

I fht. patienter/borgere

Patientsekretariatet opfordrer til, at patienten/borgeren skriver fra sin e-boks, såfremt henvendelsen vedrører personfølsomme oplysninger. Opfordringen sker:

I fht. eksterne samarbejdspartnere

Patientsekretariatet sender digitalt via Tunnelkryptering, når dette er muligt i fht modtagerens mailadresse. Hvis ikke Tunnelkryptering er muligt, anvendes virksomhedens CVR-nr. til at sende til virksomhedens e-boks.

I fht. interne samarbejdspartnere

Patientdialog sender mails til brugere i Region Nordjyllands Outlook kartotek uden at kryptere, idet der allerede er tale om en sikker forbindelse

Referencer

https://www.borger.dk/Sider/Oftest-stillede-spoergsmaal.aspx

http://www.rn.dk/sundhed/patient-i-region-nordjylland/digital-post