Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kardiologisk Hjertemedicin AUH dokumentsamling

 

Denne dokumentsamling indeholder alle PRI dokumenter fra Kardiologisk Afdeling, AUH. Dokumentsamlingen er fortsat under udarbejdelse. Delene ”plejepersonale” og ”diverse” fremgår således ikke af dokumentsamlingen endnu (februar 2018). Der kan forekomme enkelte dokumenter, som endnu ikke er opdaterede.

 

 

ISKÆMI

ACT-måling, Kardiologisk Laboratorium

Akut koronart syndrom

Angiox (Bivalirudin)-behandling ved STEMI

Aortografi i Kardiologisk Laboratorium

BAV (Balloon Aortic Valvuloplasty)

Behandlingsvejledning for Kengrexal (Cangrelor)

Blodprøvetagning ved Akut koronart syndrom

Forbehandling med Fragmin ved ptt. med stent i ADP-receptorbehandling forud for CABG-operation

GpIIb/IIIa antagonistbehandling

Hjerte-CT (CT-KAG)

Højresidig trykmåling i Kardiologisk Laboratorium

Impella

Implantation af Aorta-stentklap transaortal (TAVI transaortal)

Implantation af aortastentklap, femoralt

Intrakoronar trykmåling = fraktionel flow reserve (FFR)

IVUS i Kardiologisk Laboratorium

KAG/PCI i Kardiologisk Laboratorium

KAG/PCI i sengeafsnittet

Logistik vedr. transporterede STEMI (Region Nordjylland)

Instruks STEMI patienter

Lungeangiografi i Kardiologisk Laboratorium

Methergintest

MR-skanning

OCT

Opløbsangio

Patientforløbsbeskrivelse for de iskæmiske hjertesyge patienter (forundersøgelse på Afsnit S2)

Patientforløbsbeskrivelse for patienter, der skal til CT-scanning af koronararterierne

Procedurebeskrivelse telemedicin

Pseudoaneurisme, behandling

Rotablator-behandling i Kardiologisk Laboratorium

Scandiatransplant patienter til CT-KAG og CT af aorta

Scandiatransplant patienter til KAG (viderehenvist fra Hjerte-CT eller kendt atrieflimren)

Smertevurdering hos den iskæmiske hjertepatient – herunder intensitet og behandlingseffekt

Ventrikulografi i Kardiologisk Laboratorium

 

 

 

ARYTMI

Allura røntgenudstyr i Kardiologisk Laboratorium

Antibiotikaprofylakse til pacemaker- og ICD-patienter, Kardiologisk Laboratorium

Atrieflimren og atrieflagren

DC-konvertering elektiv eller akut hos patienter med atrieflimren

Fjernmonitorering af patienter indlagt på Aalborg Sygehus

Flecainid test

Gemme røntgenbilleder i rum 4, Kardiologisk Laboratorium

Fødsel med ICD pacemaker

Isuprel – Infusion ved betydende bradykardi

Koder til PRUKA i Pacerum og Rum 4 (når PRUKA har været helt nedlukket) i Kardiologisk Laboratorium

Lidokain instruks

Medikamentel konvertering af nylig opstået atrieflimren

Medikamentel konvertering af nylig opstået atrieflimren med Brinavess (Vernakalant)

Midodrine (Gutron®)

MR-scanning af patienter med pacemaker, ICD, Loop-recorder og temporær/ekstern pacemaker på Aalborg Universitetshospital, Afsnit syd

Optagelse af oesophagus-ekg

Pacemaker elektrodeekstraktion

Pacemakerbehandling

Programmering af pacemaker eller ICD inden operation eller DC-konvertering, Kardiologisk Laboratorium

Præmedicinering ved elektrofysiologiske indgreb

Sivblødning og hæmatom efter elektrofysiologiske indgreb i lysken

Stråleterapi af patienter med pacemakere og ICD

Supraventrikulær takykardi

Synkope

 

 

 

 

EKKO

Actilyse, (Alteplase)

Antikoagulation og antitrombotisk behandling af TAVI patient

Aortadissektion type B, medicinsk behandling

Arvelige hjertesygdomme - klinisk og genetisk udredning

Behandling og observation af patienter med lungeemboli i Kardiologisk Afdeling

Behandlingsinstruks for Levosimendan (Simdax®) på Kardiologisk Afdeling

Bypass/klapoperation, information til patienten og pårørende fra Kardiologisk Afdeling

Henvisning til ekkokardiografi fra ikke kardiologisk afdeling

Heparinbehandling i v

Hjertetumorer

Implantation af aortastentklap, apikalt

Infektiøs endocarditis

Kardiel tromboemboli

Kronisk hjertesvigt

Lungeemboli

Lungefunktionsundersøgelse i Kardiologisk Ambulatorium

Medfødt hjertesygdom

Myokardiesygdomme

Perikardiesygdomme

Perikardiocentese

Pludselig uventet død

Pulmonal hypertension

Stress Ekko

Sygdom i aorta

TEE

Udredningsprogram for patienter, der skal vurderes til stentklap

 

 

LIPID

Dyslipidæmi

Lipidklinikken - patientforløbsbeskrivelse for dyslipidæmipatienter

 

 

TROMBOSE

Behandling med kompressionsstrømper, Trombosecenter Aalborg

Selvstyret AK-behandling

Anvendelse af non-vitamin K orale antikoagulantia (NOAK) som AK-behandling ved atrieflimren for Kardiologisk Afdeling S

Graviditet under selvstyret AK-behandling

Rengøring af Coagu Chek XS apparat

Injektionsvejledning med Fragmin®

Videncenter for Trombose & Hæmostase - central visitation til de rådgivende klinikker

Vejledning for mundskylning med tranexamsyre 5 % (Cyklokapron®)

De 10 trin

ActionCard Analfylaktisk shock Forskningens Hus Kardiologisk Afd