Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klinisk farmaceutisk service for mave-tarmkirurgiske patienter i AMA, Aalborg

 

Beskrivelse

Følgende klinisk farmaceutiske serviceydelser er indført for mave-tarmkirurgiske patienter i AMA, Aalborg:

  • • Medicingennemgang og supplerende medicinanamnese

  • • Klargøring af FMK til ajourføring

  • • Undervisning af nyansatte læger

  • • Undervisning ved farmaceut

  • • Udarbejdelse af standardregimer i medicinmodulet

  • • Udarbejdelse af retningslinjer og instrukser

  • • Opfølgning/audit i forhold til ajourføring af FMK

  • • Deltagelse i arbejdsgrupper, projekter og lignende

 

For en mere detaljeret beskrivelse af de kliniske farmaceutiske serviceydelser henvises til instruktion ”Klinisk farmaceutisk service på sygehusafsnit i Region Nordjylland.

 

I forbindelse med udførelse af klinisk farmaceutiske serviceydelser må kliniske farmaceuter og farmakonomer foretage specificerede handlinger i medicinmodulet og på FMK jf. nedenstående. Øvrige ændringer foretages efter aftale med en læge, og dokumenteres i journalen.

 

Farmaceuter og farmakonomer er oprettet i medicinmodulet på samme måde som sygeplejersker. Sygeplejeordinationerne fungerer som normale ordinationer, men vises med kursiv i alle oversigter i medicinmodulet.

 

Ved oprettelse af sygeplejeordinationer skal der angives en ordinerende læge, og i ordinationen er der markering i checkboksen ”Sygepl.ord”. Det samme er gældende for ordinationer overført fra FMK til medicinmodulet. Først når ordinationerne godkendes af en læge, eller når der sættes medicinstatus/medicingennemgang, vises ordinationerne som almindelig lægeordinationer (dvs. uden kursiv skrift eller markering i checkboksen).

 

Farmaceuter oprettes som lægens medhjælp på FMK jf. PRI-instruktion Lægens medhjælp for apotekspersonalet tilknyttet sengeafsnit i Region Nordjylland af:

 

Afsnitsledende overlæge Inge Bernstein

 

Farmaceuter opretter/seponerer/justerer/pauserer ordinationer i medicinmodulet efter aftale med og på vegne af:

 

Stuegangsgående læge, hvis Bruger-id rekvireres efter behov

 

 

 

Farmaceuters rettigheder i kliniske systemer for mave-tarmkir. patienter i AMA, Aalborg

 

Rettigheder

Farmaceut

Dokumentation

Adgang til kliniske systemer

 

 

Medicinmodulet

x

Bruger-id

Fælles Medicinkort (FMK)

x

Digital signatur

Arbejde som lægens medhjælp i FMK

x

Digital signatur

Patientjournaler - Adgang til at læse i hele journalen

x

Digital signatur

Oprette farmacinotater til dokumentation og overlevering af interventioner. Farmacinotater fremgår som en del af journalkontinuationen

x

Navn og titel

LABKA/kumulerede svar

x

 

Arbejde i FMK

 

 

Efter journaldokumenteret aftale med stuegangsgående læge kan lægemiddelordinationer, som ikke er aktuelle ifølge pålidelig kilde fx relevant patient, journalnotat, pårørende, praktiserende læge og hjemmesygeplejerske, seponeres i FMK

x

Farmacinotat

Bruger-id

Sammenknytte ordinationer med ordinationer i medicinmodulet, når disse kan betragtes sammenstemmende. Det vil sige, at lægemidlerne har samme ATC-gruppe på 5. niveau.

x

Bruger-id

Arbejde i medicinmodulet

 

 

Efter journaldokumenteret aftale med stuegangsgående læge kan lægemiddelordinationer oprettes, ændres, pauseres eller seponeres i medicinmodulet i forbindelse med supplerende medicinanamnese eller for efterlevelse af rekommandationer.

 

Ordinationen angives som sygeplejeordinationer (kursiv) i medicinmodulet, og skal godkendes af læge.

x

Farmacinotat

Bruger-id

Analogsubstitutioner foretages efter gældende skema over analogsubstitutioner.

 

I pause-begrundelsesfeltet skrives fx: "Analogsubstitution til Pantoprazol 20 mg under indlæggelse" og i instruktionsfeltet på analogordinationen skrives: "Analogsubstitution fra Omeprazol 20 mg under indlæggelse".

 

OBS! Analogsubstitution udføres ikke hos patienter, som har CAVE inden for lægemiddelgruppen.

x

Bruger-id

Hvis CAVE-oplysninger er anført i journalnotat fra aktuel indlæggelse, må det registreres i Clinical Suite.

x

Farmacinotat

Bruger-id

Rette/tilføje administrationsstatus samt registrere brug af patientens egen medicin efter dialog med plejepersonalet.

x

Bruger-id

Formidling af interventioner

 

 

Interventioner, som fremkommer i forbindelse med klinisk farmaceutisk serviceydelser, dokumenteres i EPJ i form af farmacinotat.

x

Farmacinotat

 

Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale på mavetarmkirurgisk afsnit samt AMA, Aalborg.

 

Formål

Instruktionen har til formål at definere, hvilke opgaver og rettigheder kliniske farmaceuter og farmakonomer har for de mavetarmkirurgiske patienter i AMA, Aalborg i forbindelse med klinisk farmaceutisk service.