Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klinisk farmaceutisk service for mave-tarmkirurgiske patienter i AMA, Aalborg

 

Beskrivelse

Følgende klinisk farmaceutiske serviceydelser er indført for mave-tarmkirurgiske patienter i AMA, Aalborg:

 • • Medicingennemgang og supplerende medicinanamnese

 • • Klargøring af FMK til ajourføring

 • • Undervisning af nyansatte læger

 • • Undervisning ved farmaceut

 • • Udarbejdelse af standardordinationer og standardordinationspakker i medicinmodulet

 • • Udarbejdelse af retningslinjer og instrukser

 • • Opfølgning/audit i forhold til ajourføring af FMK

 • • Deltagelse i arbejdsgrupper, projekter og lignende

 

 

For en mere detaljeret beskrivelse af de kliniske farmaceutiske serviceydelser henvises til instruksen ”Klinisk farmaceutisk service på sygehusafsnit i Region Nordjylland, Klinisk farmaceutisk service.

 

I forbindelse med udførelse af klinisk farmaceutiske serviceydelser må kliniske farmaceuter foretage specificerede handlinger i medicinmodulet og på FMK jf. nedenstående. Øvrige ændringer foretages efter aftale med en læge, og dokumenteres i journalen.

 

Farmaceuter er oprettet i medicinmodulet på samme måde som sygeplejersker. Sygeplejeordinationerne skal godkendes af en læge.

 

Farmaceuter oprettes som lægens medhjælp på FMK jf. PRI-instruksen Lægens medhjælp på FMK for apotekspersonalet tilknyttet sengeafsnit i Region Nordjylland: https://pri.rn.dk/Sider/23956.aspx af: Overlæge Lone Schmidt Sørensen

 

Farmaceuters rettigheder i kliniske systemer for mave-tarmkir. patienter i AMA, Aalborg

Rettigheder

Farmaceut

Dokumentation

Adgang til kliniske systemer

 

 

NordEPJ

 • Patientlister

 • Journal

 • Korrespondancer

 • Plan og resultater

  • Oprettelse af medicinnotat

 • Overblik inkl. diagnoseoversigt og sygdomshistorik

 • Rekvisition og svar

X

 

Bruger-id

Cetrea Anywherium

 • Patientlister

X

Bruger-id

Medicinmodulet

X

Bruger-id

Fælles Medicinkort (FMK)

X

Digital signatur

Arbejde som lægens medhjælp i FMK

X

Digital signatur

Gemme ændringer på FMK

X

Digital signatur

E-journal

X

Digital signatur

Registrering af CAVE i NordEPJ

 

 

Hvis CAVE-oplysninger er anført i journalnotat fra aktuel indlæggelse må det registreres i NordEPJ, eller hvis patienten er i stand til klart at levere denne oplysning.

X

Bruger-id

Navn og titel

Oprettelse af ordinationer i medicinmodulet

 

 

Overføre lægemiddelordinationer fra FMK til medicinmodulet.

X

Medicinnotat

Navn og titel

Oprette ordinationer i medicinmodulet.

X

Medicinnotat

Navn og titel

Overføre ordinationer fra medicinmodulet til FMK

 

 

Overføre lægemiddelordinationer fra medicinmodulet til FMK i forbindelse med klargøring af FMK til ajourføring.

X

Medicinnotat

Navn og titel

Seponering af ordinationer på FMK og i medicinmodulet

 

 

Dobbeltordinationer.

X

Navn og titel/

Digital signatur

Antibiotika- og andre kure på FMK, hvor behandlingsperioden er afsluttet.

X

Navn og titel/

Digital signatur

Influenzavacciner (ordineret > 6 mdr. tilbage i tiden).

X

Navn og titel/

Digital signatur

Lægemiddelordinationer, som tydeligvis er forældet, og hvor recepterne er annulleret (> 2 år), må seponeres på FMK.

X

Navn og titel/

Digital signatur

Lægemiddelordinationer, som ikke længere er aktuelle ifølge pålidelig kilde fx relevant patient, journalnotat, pårørende, praktiserende læge og hjemmesygeplejerske, som dispenserer lægemidler til patienten.

X

 

Medicinnotat

Navn og titel

Digital signatur

Pausering af ordinationer i medicinmodulet

 

 

Pausering af lægemiddelordinationer ifm. optagelse af medicinanamnese.

X

Medicinnotat

Navn og titel

Pausering af ordinationer i forbindelse med analogsubstitution.

X

Navn og titel

Juster dosis/styrke/doseringsinterval/tidspunkt

 

 

Ændring i eksisterende lægemiddelordinationer i medicinmodulet - efter optagelse af medicinanamnese.

X

Medicinnotat

Navn og titel

Ændring i eksisterende lægemiddelordinationer, således at styrke og dosis stemmer overens med hinanden.

X

Navn og titel

Acetylsalicylsyre 100 mg og 150 mg må omordineres til 75 mg.

X

Navn og titel

Hvis max. dosis for paracetamol (præparater indeholdende paracetamol alene) er over 4 g pr. døgn, kan dosis ændres, så denne ikke overskrider 4 g pr. døgn.

X

Navn og titel

Sovetabletter flyttes til kl. 22.00.

X

Navn og titel

Simvastatin, lovastatin og pravastatin flyttes til kl. 22.00.

X

Navn og titel

Langtidsbehandling med trimethoprim og nitrofurantoin flyttes til kl. 22.00.

X

Navn og titel

Alendronat flyttes til kl. 7.00

Der må desuden tilføjes ugedag for dosering af alendronat 70 mg, såfremt ugedagen fremgår af journalen eller oplyses af patienten.

X

Navn og titel

Doseringstidspunkt for calcium, magnesium, aluminium, jern, fluoroquinoloner og tetracykliner må ændres, så interaktioner undgås.

X

Navn og titel

Folinsyre ved methotrexatbehandling
Såfremt folinsyre er ordineret på samme ugedag som Methotrexat, flyttes folinsyre-dagen til en dag efter Methotrexat-dagen medmindre patienten oplyser en anden folinsyre-dag. Dette for at nedsætte risikoen for gastro-intestinale gener, uden at den kliniske effekt påvirkes.

X

Navn og titel

Smertestillende (inklusiv pregabalin og gabapentin) p.o. og antibiotika p.o. doseringstidspunkter jf. anbefaling fra specialistgruppe JP/MN:

p.o. x 2 ændres til kl. 8, 20
p.o. x 3 ændres til kl. 8, 16, 22
p.o. x 4 ændres til kl. 8, 12, 17, 22

 

p.o. Amitriptylin x 1 kl. 22

p.o. Noritriptylin x 2 kl. 8, 12

X

Navn og titel

Smertestillende i.v. og antibiotika i.v. doseringstidspunkter jf. anbefaling fra specialistgruppe JP/MN:

i.v. x 2 ændres til kl. 6, 18
i.v. x 3 ændres til kl. 6, 14, 22
i.v. x 4 ændres til kl. 6, 12, 18, 23.59

X

Navn og titel

Administrationsansvar/brug af patientens egen medicin

 

 

Rette/tilføje administrationsansvar samt registrere brug af patientens egen medicin efter dialog med plejepersonalet.

X

Navn og titel

Ændring af præparat/substitution

 

 

Analogsubstitutioner foretages efter gældende analogsubstitutionsskema via PRI.

 

I ordinationsbemærkningen på analogordinationen skrives fx "Analogsubstitution fra Omeprazol 20 mg under indlæggelse".

 

OBS! Analogsubstitution udføres ikke hos patienter, som har CAVE inden for lægemiddelgruppen.

X

Navn og titel

Oprettelse af administrationsvejledning i medicinmodulet

 

 

Oprette administrationsvejledning for at afhjælpe sortimentsproblemer i stedet for omordination.

Der kan oprettes administrationsvejledning med dispenseringsvejledning til plejepersonale, således at dispensering inden for sortiment bliver muligt.

X

Navn og titel

Rette ordinationer, som er oprettet uhensigtsmæssigt i medicinmodulet

 

 

Rettelse af forkert administrationsvej

F.eks. cefuroxim/morfin i.m. ændres til cefuroxim/morfin i.v.

Med undtagelse af, hvis lægen tydeligt har til kendegivet andet i journalen.

Ved suppositorier paracetamol afklares med plejepersonalet mht. administrationsvej.

X

Navn og titel

I tilfælde hvor patienter får kommunal hjælp til medicinadministration eller er beboer på plejehjem, må ordinationer overføres til/justeres/seponeres i medicinmodulet efter FMK, når:

 1. 1) Hjælp til medicinadministration fremgår af korrespondance fra kommunen eller oplyses af patienten

 2. 2) Effektueringer er aktuelle på FMK og FMK vurderes ajourført

 3. 3) Dosis og doseringstidspunkter er utvetydigt angivet på FMK

 4. 4) Ordinationer i medicinmodulet, fra tidligere indlæggelse, ses seponeret på FMK

X

Medicinnotat

Formidling af interventioner

 

 

Medicinanamnese og interventioner, som fremkommer i forbindelse med klinisk farmaceutiske serviceydelser dokumenteres i NordEPJ i form af et medicinnotat

X

Medicinnotat

I tilfælde af interventioner, der ikke kan tages stilling til i kirurgisk regi, men som vil være egnede anbefalinger til praktiserende læge, kan medicinnotatet medtages i epikrisen. Information om ’Medicinnotat til epikrise’ indsættes i epikrisen og afsluttes i medicinnotatet med ’kopi sendt til egen læge’.

X

Medicinnotat

 

Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale på mave-tarmkirurgisk afsnit samt AMA, Aalborg.

Formål

Instruktionen har til formål at definere hvilke opgaver og rettigheder kliniske farmaceuter har for de mave-tarmkirurgiske patienter i AMA, Aalborg i forbindelse med klinisk farmaceutisk service.

 

Eksterne links

https://pri.rn.dk/Sider/23955.aspx Kliniske farmaceutisk service på sygehusafsnit i Region Nordjylland

https://pri.rn.dk/Sider/23956.aspx Lægens medhjælp på FMK for apotekspersonale tilknyttet sygehusafsnit i Region Nordjylland

https://pri.rn.dk/Sider/22261.aspx Medicinering - Anvendelse af Fælles Medicinkort (FMK)

https://pri.rn.dk/Sider/22513.aspx Medicinering – Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser

https://pri.rn.dk/Sider/22517.aspx Medicinering – Lægemiddeladministration