Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klinisk farmaceutisk service for mave-tarmkirurgiske patienter i AMA, Aalborg

 

Beskrivelse

Følgende klinisk farmaceutiske serviceydelser er indført for mave-tarmkirurgiske patienter i AMA, Aalborg:

 • • Medicingennemgang og supplerende medicinanamnese

 • • Klargøring af FMK til ajourføring

 • • Undervisning af nyansatte læger

 • • Undervisning ved farmaceut

 • • Udarbejdelse af standardordinationer og standardordinationspakker i medicinmodulet

 • • Udarbejdelse af retningslinjer og instrukser

 • • Opfølgning/audit i forhold til ajourføring af FMK

 • • Deltagelse i arbejdsgrupper, projekter og lignende

 

 

For en mere detaljeret beskrivelse af de kliniske farmaceutiske serviceydelser henvises til instruksen ”Klinisk farmaceutisk service på sygehusafsnit i Region Nordjylland, Klinisk farmaceutisk service.

 

I forbindelse med udførelse af klinisk farmaceutiske serviceydelser må kliniske farmaceuter foretage specificerede handlinger i medicinmodulet og på FMK jf. nedenstående. Øvrige ændringer foretages efter aftale med en læge, og dokumenteres i journalen.

 

Farmaceuter er oprettet i medicinmodulet på samme måde som sygeplejersker. Sygeplejeordinationerne skal godkendes af en læge.

 

Farmaceuter oprettes som lægens medhjælp på FMK jf. PRI-instruksen Lægens medhjælp på FMK for apotekspersonalet tilknyttet sengeafsnit i Region Nordjylland: https://pri.rn.dk/Sider/23956.aspx af: Overlæge Lone Schmidt Sørensen

 

Farmaceuters rettigheder i kliniske systemer for mave-tarmkir. patienter i AMA, Aalborg

Rettigheder

Farmaceut

Dokumentation

Adgang til kliniske systemer

 

 

Clinical Suite

 • Patientjournaler

 • Oprettelse af farmacinotat

 • Kumulerede svar (LABKA)

 • E-breve/TSM (hvor samtykke er indhentet)

 • MIRSK

X

 

Bruger-id

Clinical Suite

 • Patientlister

X

Bruger-id

Medicinmodulet

X

Bruger-id

Fælles Medicinkort (FMK)

X

Digital signatur

Arbejde som lægens medhjælp i FMK

X

Digital signatur

Gemme ændringer på FMK

X

Digital signatur

E-journal

X

Digital signatur

Registrering af CAVE i Clinical Suite

 

 

Hvis CAVE-oplysninger er anført i journalnotat fra aktuel indlæggelse må det registreres i Clinical Suite, eller hvis patienten er i stand til klart at levere denne oplysning.

X

Bruger-id

Navn og titel

Oprettelse af ordinationer i medicinmodulet

 

 

Overføre lægemiddelordinationer fra FMK til medicinmodulet.

X

Farmacinotat

Navn og titel

Oprette ordinationer i medicinmodulet.

X

Farmacinotat

Navn og titel

Overføre ordinationer fra medicinmodulet til FMK

 

 

Overføre lægemiddelordinationer fra medicinmodulet til FMK i forbindelse med klargøring af FMK til ajourføring.

X

Farmacinotat

Navn og titel

Seponering af ordinationer på FMK og i medicinmodulet

 

 

Dobbeltordinationer.

X

Navn og titel/

Digital signatur

Antibiotika- og andre kure på FMK, hvor behandlingsperioden er afsluttet.

X

Navn og titel/

Digital signatur

Influenzavacciner (ordineret > 6 mdr. tilbage i tiden).

X

Navn og titel/

Digital signatur

Lægemiddelordinationer, som tydeligvis er forældet, og hvor recepterne er annulleret (> 2 år), må seponeres på FMK.

X

Navn og titel/

Digital signatur

Lægemiddelordinationer, som ikke længere er aktuelle ifølge pålidelig kilde fx relevant patient, journalnotat, pårørende, praktiserende læge og hjemmesygeplejerske, som dispenserer lægemidler til patienten.

X

 

Farmacinotat

Navn og titel

Digital signatur

Pausering af ordinationer i medicinmodulet

 

 

Pausering af lægemiddelordinationer ifm. optagelse af medicinanamnese.

X

Farmacinotat

Navn og titel

Pausering af ordinationer i forbindelse med analogsubstitution.

X

Navn og titel

Juster dosis/styrke/doseringsinterval/tidspunkt

 

 

Ændring i eksisterende lægemiddelordinationer i medicinmodulet - efter optagelse af medicinanamnese.

X

Farmacinotat

Navn og titel

Ændring i eksisterende lægemiddelordinationer, således at styrke og dosis stemmer overens med hinanden.

X

Navn og titel

Acetylsalicylsyre 100 mg og 150 mg må omordineres til 75 mg.

X

Navn og titel

Hvis max. dosis for paracetamol (præparater indeholdende paracetamol alene) er over 4 g pr. døgn, kan dosis ændres, så denne ikke overskrider 4 g pr. døgn.

X

Navn og titel

Sovetabletter flyttes til kl. 22.00.

X

Navn og titel

Simvastatin, lovastatin og pravastatin flyttes til kl. 22.00.

X

Navn og titel

Langtidsbehandling med trimethoprim og nitrofurantoin flyttes til kl. 22.00.

X

Navn og titel

Alendronat flyttes til kl. 7.00

Der må desuden tilføjes ugedag for dosering af alendronat 70 mg, såfremt ugedagen fremgår af journalen eller oplyses af patienten.

X

Navn og titel

Doseringstidspunkt for calcium, magnesium, aluminium, jern, fluoroquinoloner og tetracykliner må ændres, så interaktioner undgås.

X

Navn og titel

Folinsyre ved methotrexatbehandling
Såfremt folinsyre er ordineret på samme ugedag som Methotrexat, flyttes folinsyre-dagen til en dag efter Methotrexat-dagen med mindre patienten oplyser en anden folinsyre-dag. Dette for at nedsætte risikoen for gastro-intestinale gener, uden at den kliniske effekt påvirkes.

X

Navn og titel

Smertestillende (inklusiv pregabalin og gabapentin) p.o. og antibiotika p.o. doseringstidspunkter jf. anbefaling fra specialistgruppe JP/MN:

p.o. x 2 ændres til kl. 8, 20
p.o. x 3 ændres til kl. 8, 16, 22
p.o. x 4 ændres til kl. 8, 12, 17, 22

 

p.o. Amitriptylin x 1 kl. 22

p.o. Noritriptylin x 2 kl. 8, 12

X

Navn og titel

Smertestillende i.v. og antibiotika i.v. doseringstidspunkter jf. anbefaling fra specialistgruppe JP/MN:

i.v. x 2 ændres til kl. 6, 18
i.v. x 3 ændres til kl. 6, 14, 22
i.v. x 4 ændres til kl. 6, 12, 18, 23.59

X

Navn og titel

Administrationsansvar/brug af patientens egen medicin

 

 

Rette/tilføje administrationsansvar samt registrere brug af patientens egen medicin efter dialog med plejepersonalet.

X

Navn og titel

Ændring af præparat/substitution

 

 

Analogsubstitutioner foretages efter gældende analogsubstitutionsskema via PRI.

 

I ordinationsbemærkningen på analogordinationen skrives fx "Analogsubstitution fra Omeprazol 20 mg under indlæggelse".

 

OBS! Analogsubstitution udføres ikke hos patienter, som har CAVE inden for lægemiddelgruppen.

X

Navn og titel

Oprettelse af administrationsvejledning i medicinmodulet

 

 

Oprette administrationsvejledning for at afhjælpe sortimentsproblemer i stedet for omordination.

Der kan oprettes administrationsvejledning med dispenseringsvejledning til plejepersonale, således at dispensering inden for sortiment bliver muligt.

X

Navn og titel

Rette ordinationer, som er oprettet uhensigtsmæssigt i medicinmodulet

 

 

Rettelse af forkert administrationsvej

F.eks. cefuroxim/morfin i.m. ændres til cefuroxim/morfin i.v.

Med undtagelse af, hvis lægen tydeligt har til kendegivet andet i journalen.

Ved suppositorier paracetamol afklares med plejepersonalet mht. administrationsvej.

X

Navn og titel

I tilfælde hvor patienter får kommunal hjælp til medicinadministration eller er beboer på plejehjem, må ordinationer overføres til/justeres/seponeres i medicinmodulet efter FMK, når:

 1. 1) Hjælp til medicinadministration fremgår af E-breve eller oplyses af patienten

 2. 2) Effektueringer er aktuelle på FMK og FMK vurderes ajourført

 3. 3) Dosis og doseringstidspunkter er utvetydigt angivet på FMK

 4. 4) Ordinationer i Columna Medicin, fra tidligere indlæggelse, ses seponeret på FMK

X

Farmacinotat

Formidling af interventioner

 

 

Medicinanamnese og interventioner, som fremkommer i forbindelse med klinisk farmaceutisk serviceydelser dokumenteres i EPJ i form af farmacinotat

X

Farmacinotat

I tilfælde af interventioner, der ikke kan tages stilling til i kirurgisk regi, men som vil være egnede anbefalinger til praktiserende læge, kan farmacinotatet medtages i epikrisen. Information om ’Farmacinotat til epikrise’ dikteres til sekretæren via MIRSK og afsluttes i journalen med ’kopi sendt til egen læge’.

X

Farmacinotat

 

Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale på mave-tarmkirurgisk afsnit samt AMA, Aalborg.

Formål

Instruktionen har til formål at definere hvilke opgaver og rettigheder kliniske farmaceuter har for de mave-tarmkirurgiske patienter i AMA, Aalborg i forbindelse med klinisk farmaceutisk service.

 

Eksterne links

https://pri.rn.dk/Sider/23955.aspx Kliniske farmaceutisk service på sygehusafsnit i Region Nordjylland

https://pri.rn.dk/Sider/23956.aspx Lægens medhjælp på FMK for apotekspersonale tilknyttet sygehusafsnit i Region Nordjylland

https://pri.rn.dk/Sider/22261.aspx Medicinering - Anvendelse af Fælles Medicinkort (FMK)

https://pri.rn.dk/Sider/22513.aspx Medicinering – Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser

https://pri.rn.dk/Sider/22517.aspx Medicinering – Lægemiddeladministration