Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Testning af renhed i PGD-laboratoriet

 

Formål

At sikre, at korrekt testning af renhed i PGD-laboratoriet sker i overensstemmelse med Fertilitetsklinikken Dronninglunds politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.
 

Beskrivelse

 
Baggrund, anvendelse og gyldighed 

Proceduren omfatter testning af renhed i PGD laboratoriet

 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Beskrivelse

 

I forbindelse med opstart af PGD laboratoriet

 

Til testning af renhed i PGD-laboratoriet fremstilles 100 blindprøver i PCR rør med samme medie som ved biopsi. Prøverne analyseres af Afsnit for Molekylær Diagnostik.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

 

Apparatur

Utensiler

Laf-bænk

Mikrofuge.

 

100 stk PCR-rør - placeres evt i en frysekasse

2 stk rundbundede glas i stativ

10 stk 6 cm petriskåle

20 µl pipettespidser

100 µl pipettespidser

5 stk denuderingspipetter

1 stk 1 ml cryovial

1 stk frysebakke mærket "Blindprøver" på bund og låg

20 µl pipette

100 µl pipette

1 ml Water, PCR Grade

2 stk hvide plastposer

OP-hue

Mundbind

Steril kittel

Sterile handsker

Mikrofuge.

Tusch til mærkning af PCR-rør

 

Klargøring

 • • Laf-bænk i PGD-laboratorie indstilles i mode 4.

 • • Laf-bænken afvaskes med detergent 7X og sterilt H20

 

 

Alle utensilierne stilles frem i kold Lab-bænk i PGD-laboratoriet dagen før og UV belyses.

Døren til PGD-laboratoriet lukkes.

PGD-laboratoriet er lukket indtil blindprøverne skal fremstilles.

 

 

Fremgangsmåde

Ved fremstilling af blindprøverne skal man være iført steril kittel, sterile handsker, mundbind og OP-hue.

 

1 uåbnet flaske Liquide Paraffin, PBS-buffer og Proteinase K hentes i køleskab på laboratoriet og tages med i PGD-laboratoriet.

 

Fremstilling af Proteinase K mix (PK mix)

 • • 2 µl Proteinase K og 198 µl Water PCR Grade blandes i 1 ml cryotube.

 • • Liquide Paraffin og PBS-buffer hældes op i hvert sit rundbundede glas.

 • • 2,5 µl PK mix afpipetteres i 10 PCR-rør og centrifugeres kort i mikrofugen.

 • • 3 dråber PBS-buffer á 50 µl afpipetteres i petriskål.

 • • 1 µl PBS-buffer overføres fra en dråbe til hvert PCR-rør med denuderingspipette.

 • • PCR-rør placeres i mikrofugen igen.

 • • Skyl denuderingspipetten i den ene dråbe imellem hver afpipettering

 • • Centrifuger kort, når alle 10 blindprøver er fremstillet

 • • Der overlejres med 25 µl Liquide Paraffin i hvert PCR-rør

 • • PCR-rør placeres i frysekasse.

 

Proceduren gentages 10 gange, således at der er fremstillet 100 blindprøver.

 

Frysekassen pakkes ind i de 2 plastposer og opbevares ved -80 grader eller på tøris indtil de afhentes af Afsnit for Molekylær Diagnostik.

 

 

I forbindelse med den løbende rutine

 

Der testes på 30 blindprøver, som er fremstillet i overensstemmelse med ovenfor beskrevne procedurer, hver 3. måned.

 

Så snart der påvises DNA i en blindprøve (uanset om i forbindelse med biopsi tagning eller i de blindprøver, der udføres hver 3.måned) skal denne afvigelse give anledning til en evaluering af procedurerne/foranstaltningerne, som skal sikre et DNA frit miljø i forbindelse med håndtering af biopsi.

 

 

Konsekvens

Hvis der viser sig at være DNA- forurening i en blindprøve, evalueres procedurerne/foranstaltninger, som skal sikre et DNA-rent miljø, nøje, og forureningen dokumenteres i en AFVIGERAPPORT, hvor der også beskrives en KORRIGERENDE HANDLING.

Dette vil typisk være stramninger af krav og større opmærksomhed vedrørende sterilt påklædning og/eller DNA dekontaminering af relevante utensilier (UV belysning).

Desuden kan en dybdegående rengøring af rummet inklusiv mikroskop, mikromanipulator, PC og tastatur komme på tale.