Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Aspiration af den vågne patient

Beskrivelse

Patienter, som har indtaget tabeletter eller andet, som kan være til fare for dem selv, skal aspireres indenfor 1 timer efter indtagelsen. Dette ordineres af den behandlende læge.

Generelle hygiejniske forholdsregler overholdes.

 

Kontraindikation

 • • bevidstløse eller somnolente patienter.

 • • patienter, der har indtaget ætsende (syrer/baser) eller flygtige stoffer (f.eks. benzin)

 • • patienter med svækkede svælgreflekser af anden årsag

 • • patienter med forhøjet intrakranialtryk

 • • patienter med oesophagusvaricer

Aspiration af ovenstående patienter forudsætter, at der lægeligt findes indikation herfor og at dette journalføres. Intubation bør overvejes. Anæstesipersonale tilkaldes med henblik på at medvirke ved aspirationen.

 

Fremstilling

 • • ventrikelsonde (findes i str. 25+30+35 og findes i medicinrum)

 • • sugepose

 • • sugeslange med Y- rør

 • • stort plasticstykke

 • • kapsel

 • • cellestof

 • • et glas vand

 • • evt. Lidokaingel

 

Før indgreb/lejring

 • • Sygeplejersken informerer patienten grundigt om formålet og fremgangsmåden.

 • • Patienten informeres om fornemmelse af kvælning og vigtigheden af ikke at tække sonden ud, når det bliver ubehageligt. Derudover at informere om vejrtrækning gennem munden.

 • • Pårørende vises evt. ud af stuen, da det kan være en voldsom oplevelse at overvære.

 • • Patienten lejres siddende i sengen med hovedgærdet eleveret så højt som muligt.

 • • Evt tandprotese tages ud.

 • • Der klippes hul i plasticen, så patienten kan få sit hoved igennem og overkroppen dækkes.

 

Procedure

 • • Blød ventrikelsonden op i varmt vand nogle minutter inden proceduren. Sonden smøres eventuelt med lidt Lidokain gel.

 • • Bed patienten række tungen lidt frem, hagen i brystet samtidig med, at en assisterer/støtter patientens hoved.

 • • Sonden føres ind gennem munden til den når den bagerste del af ganen.

 • • Bed patienten om at tage en mundfuld vand. Når patienten synker nedføres sonden ”med fast hånd” indtil den når ventriklen.

 • • Husk at berolige patienten under hele forløbet. Påmind patienten om vejrtækning gennem munden.

 • • Via y-rør kobles ventrilsonden til suget og der suges.

 • • Ventrikelsonden føres lidt op og ned i ventriklen og der suges periodevis.

 • • Når det vurderes at ventriklen er tom tages sonden op.

 

Komplikationer/bivirkninger

 • • blodig aspiration kan ses som følge af slimhindelæsion

 • • halsbrand og svie kan ses efter aspiration

 

Indgift af aktivt kul

Hvis patienten ikke kan drikke aktivt kul kan det gives i ventrikelsonden inden denne seponeres.

Kulflasken fyldes til stregen med vand. Ryst flasken grundigt. Pas på når flasken åbnes, da der

dannes overtryk i flasken. Studsen på kulflasten klippes af og sættes på ventrikelsonden.

Væsken presses ind.

Opmærksomhed omkring henstilling af kulflasken, da det bundfældes.

 

Efter proceduren

 • • ordinere lægen evt. Aspirat til frys , tages dette fra

 • • sugeposen og sugeslangen skiftes

 • • der ryddes op på stuen

 

Formål

At aspirationen foregår så nænsomt for patienten som muligt.

At aspirationen foregår korrekt så der aspireres pillerester og/eller alkohol.

 

Referencer

Paracetamolforgiftningsbehandling for voksne