Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Aspiration af den vågne patient

Beskrivelse

Patienter, som indenfor den sidste time har spist toksisk dosis af tabletter, skal aspireres indenfor 1 time efter indtagelsen. Dette ordineres af den behandlende læge.

 

Kontraindikation

 • • bevidstløse eller somnolente patienter.

 • • patienter, der har indtaget ætsende (syrer/baser) eller flygtige stoffer (f.eks. benzin)

 • • patienter med svækkede svælgreflekser af anden årsag

 • • patienter med forhøjet intrakranialtryk

 • • patienter med oesophagusvaricer

Aspiration af ovenstående patienter forudsætter, at der lægeligt findes indikation herfor, og at dette journalføres. Intubation bør overvejes. Anæstesipersonale tilkaldes med henblik på at medvirke ved aspirationen.

 

Fremstilling

 • • ventrikelsonde

 • • sugepose

 • • sugeslange med Y- rør

 • • stort plasticstykke

 • • kapsel

 • • cellestof

 • • et glas vand

 • • eventuelt Lidokaingel

 

Før indgreb/lejring

 • • Sygeplejersken informerer patienten grundigt om formålet og fremgangsmåden.

 • • Patienten informeres om fornemmelse af kvælning og vigtigheden af ikke at trække sonden ud, når det bliver ubehageligt. Derudover informeres om vejrtrækning gennem munden.

 • • Pårørende vises eventuelt ud af stuen, da det kan være en voldsom oplevelse at overvære.

 • • Patienten lejres siddende i sengen med hovedgærdet eleveret så højt som muligt.

 • • Eventuel tandprotese tages ud.

 • • Der klippes hul i plasticen, så patienten kan få sit hoved igennem og overkroppen dækkes.

 

Procedure

 • • Blød ventrikelsonden op i varmt vand nogle minutter inden proceduren. Sonden smøres eventuelt med Lidokain gel.

 • • Bed patienten række tungen lidt frem og presse hagen mod brystet.

 • • Assistenten på stuen støtter patientens hoved.

 • • Sonden føres ind gennem munden til den når den bagerste del af ganen.

 • • Bed patienten om at tage en mundfuld vand. Når patienten synker, nedføres sonden ”med fast hånd” indtil den når ventriklen.

 • • Husk at berolige patienten under hele forløbet. Påmind patienten om vejrtrækning gennem munden.

 • • Via y-rør kobles ventrikelsonden til sug.

 • • Ventrikelsonden føres lidt op og ned i ventriklen, og der suges periodevis.

 • • Når det vurderes at ventriklen er tom, tages sonden op.

 

Komplikationer/bivirkninger

 • • blodig aspiration kan ses som følge af slimhindelæsion

 • • halsbrand og svie kan ses efter aspiration

 

Indgift af aktivt kul

Hvis patienten ikke kan drikke aktivt kul, kan det gives i ventrikelsonden inden denne seponeres.

Kulflasken fyldes til stregen med vand. Ryst flasken grundigt. Pas på når flasken åbnes, da der

dannes overtryk i flasken. Studsen på kulflasken klippes af og sættes på ventrikelsonden.

Væsken presses ind.

Opmærksomhed omkring henstilling af kulflasken, da det bundfældes.

 

Efter proceduren

 • • ordinerer lægen eventuelt Aspirat til frys

 • • sugeposen og sugeslangen skiftes

 • • der ryddes op på stuen

 

Formål

At aspirationen foregår så nænsomt for patienten som muligt.

At aspirationen foregår korrekt, så der aspireres pille-rester.

 

Referencer

Paracetamolforgiftningsbehandling for voksne