Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Trombolysepatienter i akutmodtagelsen

Beskrivelse

Trombolysepatienter modtages efter forløbsbeskrivelse for modtagelse af trombolysepatienter.

Det er som udgangspunkt kun akutmodtagelsens sekretær, der involveres fra akutmodtagelsen. Hun kontaktes af trombolyse-sygeplejersken og udfører de instrukser, der er på forløbsbeskrivelsen for modtagelse af trombolysepatienter.

Sekretærens arbejdsopgaver:

  • • Registrerer melding fra trombolysesygerplejersken i skema

  • • Registrerer indlæggelsen på apoplexiafsnit 6Ø, opretter patienten på Cetrea tavlen og laver trombolysemappe

  • • Undersøger om der findes en blodtype inden bestilling af blodprøver

  • • Bestiller blodprøver som uopsættelige (cerebral trombolyse pakke) og EKG i Labka (2 separate rekvisitioner) HUSK at skrive cerebral trombolyse i rekvisitionsnoten

  • • Trombolysemappen bliver i sekretariatet og afhentes der af trombolysesygeplejersken.

 

ABC-stabil patient

Trombolyse-teamet modtager patienten ved traumestuen (stue 15) og vurderer om de kan køre direkte til MR-scanneren.

 

ABC-ustabil patient

Hvis patienten er ABC-ustabil modtages patienten som andre ustabile patienter i akutmodtagelsen. Når patienten er stabiliseret køres han til MR scanning.

 

Aflyst trombolyse

  • • Hjemsendelse.

  1. 1. Hvis det vurderes, at patienten efter MR scanning ikke skal have lavet trombolyse behandling og at patientens tilstand tillader at han hjemsendes direkte efter MR scanning, kan pt køres til akutmodtagelsen efter telefonisk kontakt til forløbskoordinatoren (64360), hvor pt kan iklæde sig tøj og tage hjem.

  2. 2. Hvis det vurderes at pt skal hjemsendes efter MR scanning, men at patienten har nedsat funktionsniveau så han har brug for special transport til hjemsendelse og har brug for kontakt/fornyet kontakt til hjemmeplejen, foregår dette fra stamafsnit 6ø, hvor trombolyse-sygeplejersken, der har været med til behandling af patienten, vil iværksætte dette.

  • • Medicinsk regi.

Hvis det efter endt MR-scanning konstateres, at patienten ikke skal have lavet trombolyse behandling, men i stedet skal overgå til medicinsk regi, skal dette aftales mellem trombolyse vagten (kode 328) og akutlægen/TBV (kode 150).

Patienten køres herefter til akutmodtagelsen.

Akutlægen/TBV finder ud af, hvilken medicinsk læge der skal tilse pt, når pt kommer til akutmodtagelsen.

Sygeplejersken i akutmodtagelsen tager kontakt til sekretæren og får patienten elektronisk flyttet i PAS.

  • • Overflyttelse til Neurologisk sengeafsnit, 6. etage ASN.

Hvis det efter endt MR-scanning konstateres at pt ikke skal have lavet trombolyse, men i stedet indlægges på Neurologisk sengeafsnit, 6. etage ASN, kan pt køres til akutmodtagelsen efter telefonisk kontakt til koordinator.

Triage, akut sygeplejestatus, identifikation, pårørende og sygeplejehandlinger vil bliver skrevet i Clinical af trombolyse-sygeplejersken.

I akutmodtagelsen vil sygeplejersken arrangere transport til videre behandling.

Ved liggende transporter med Falck, må disse bestilles som kørsel B. Bestilling af ambulance (kørsel A, B eller C)

 

 

Formål

At sygeplejersken kender proceduren for modtagelsen af trombolysekandidater meldt præhospitalt

At sygeplejersken kender proceduren, når der afstås fra trombolysebehandling og pt’en skal sendes hjem eller til videre behandling på andet afsnit/sygehus.

Referencer

Actioncard - Trombolyse