Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Trombolysepatienter i akutmodtagelsen

Beskrivelse

Trombolysepatienter modtages efter forløbsbeskrivelse for modtagelse af trombolysepatienter.

Det er som udgangspunkt kun akutmodtagelsens sekretær, der involveres fra akutmodtagelsen. Hun kontaktes af trombolyse-sygeplejersken og udfører de instrukser, der er på forløbsbeskrivelsen for modtagelse af trombolysepatienter.

 

ABC-stabil patient

Trombolyse-teamet modtager patienten ved traumestuen (stue 15) og vurderer, om de kan køre direkte til MR-scanneren.

 

ABC-ustabil patient

Hvis patienten er ABC-ustabil modtages patienten som andre ustabile patienter i akutmodtagelsen. Når patienten er stabiliseret køres han til MR scanning.

Sygeplejersken informerer sekretæren om at flytte patienten i PAS, så sygeplejersken kan dokumentere den udførte pleje og behandling, jf instruks Triagering af akutte patienter og Modtagelse, triage og dokumentation af patienter til undersøgelse, vurdering eller indlæggelse gennem Akutmodtagelsen.

 

Aflyst trombolyse

  • • Hjemsendelse

  1. 1. Hvis det vurderes, at patienten efter MR scanning ikke skal have lavet trombolyse behandling og at patientens tilstand tillader at han hjemsendes direkte efter MR scanning, kan pt køres til akutmodtagelsen efter telefonisk kontakt til forløbskoordinatoren (64360), hvor pt kan iklæde sig tøj og tage hjem.

  2. 2. Hvis det vurderes at pt skal hjemsendes efter MR scanning, men at patienten har nedsat funktionsniveau så han har brug for special transport til hjemsendelse og har brug for kontakt/fornyet kontakt til hjemmeplejen, foregår dette fra stamafsnit 6Ø, hvor trombolyse-sygeplejersken, der har været med til behandling af patienten, vil iværksætte dette.

  • • Medicinsk regi

Hvis det efter endt MR-scanning konstateres, at patienten ikke skal have lavet trombolyse behandling, men i stedet skal overgå til medicinsk regi, skal dette aftales mellem trombolyse vagten (kode 328) og akutlægen/TBV (kode 150).

Patienten køres herefter til akutmodtagelsen.

Akutlægen/TBV finder ud af, hvilken medicinsk læge der skal tilse pt, når pt kommer til akutmodtagelsen.

Sygeplejersken i akutmodtagelsen kontakter sekretæren og får patienten elektronisk flyttet i PAS, så hun kan dokumentere udført pleje og behandling.

  • • Overflyttelse til neurologisk afsnit 106 på ASN.

Hvis det efter endt MR scanning konstateres at pt ikke skal have lavet trombolyse, men i stedet indlægges på neurologisk afsnit 106 på ASN, kan pt køres til akutmodtagelsen efter telefonisk kontakt til koordinator (64360).

Triage, akut sygeplejestatus, identifikation, pårørende og sygeplejehandlinger skriver trombolyse-sygeplejersken i EPJ.

I akutmodtagelsen vil sygeplejersken arrangere transport til videre behandling. Ved liggende transporter med Falck, må disse bestilles som kørsel B. Bestilling af ambulance (kørsel A, B eller C)

 

 

Formål

At sygeplejersken kender proceduren for modtagelsen af trombolysekandidater meldt præhospitalt

At sygeplejersken kender proceduren, når der afstås fra trombolysebehandling og pt’en skal sendes hjem eller til videre behandling på andet afsnit/sygehus.

Referencer

Actioncard - Trombolyse

Apopleksi - Forløbsbeskrivelse akut revaskularisering