Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Perifer facialisparese

Beskrivelse

Definition

Ansigts lammelse som skyldes en perifer skade fx ødematøs kompression af n. facialis pga. inflammation/infektion, hvor der opstår lammelse af den motoriske ansigtsnerve.

Perifer facialisparese nævnes som Bell’s parese/idiopatisk perifer facialisparese.

 

Symptomer på perifer facialisparese:

 

1.Ensidig nedsat kraft i facialismuskulaturen med nedsat evne til at smile, rynke pande og lukke øjnene/knibe øjnene sammen

2.Bell’s fænomen: ved forsøg på øjenlukning ses ofte opaddrejning af bulbus

3.Nedsat smagssans på samsidige 2/3 af tungen

4.Lette føleforstyrrelser på kind og øre

5.Lydoverfølsomhed

6.Ømhed bag øret

 

Visitation

I.Henvisning til ØNH-udredning

 

Patienter med ensidig perifer facialisparese uden andre moto-sensoriske neurologiske udfald.

Der er ikke indikation for hverken MR af cerebrum eller LBP.

Behandling

1.Henvisning til ØNH

2.Må gerne opstartes Prednisolon 50 mg.x 1 dgl. i 10 dage.

- derefter ses hos praktiserende ØNH-læge (patienten skal selv kontakte praktiserende ØNH læge) medmindre der er akutte øresymptomer (smerter/høreforstyrrelser/vesicler i øregangen) ipsilateral med paresen eller hvis patienten er indlagt. I så fald henvises til ØNH afdeling med henblik på audiometri (obs. audiometri kan kun laves mandag-fredag)”

II.Henvisning/indlæggelse på Neurologisk Afdeling.

Patienter med kliniske symptomer på perifer facialisparese og moto-sensoriske neurologiske symptomer såsom:

-Bilateralt perifer facialisparese eller gentagne ensidig perifer facialisparese

-Involvering af andre kranienerver

-Moto-sensoriske neurologisk udfald svarende til ekstremiteter

-Balancebesvær

-Ataksi

-Talebesvær osv.

 

Udredning:

1.MR af cerebrum for at udelukke hjerneinfarkt, tumor eller anden årsag

2.LBP på mistanke om neuroinfektion

3.Blodprøver: infektions-, væske-, nyretal, TSH, BS

4.Vurdering af ergoterapeut

5.Værdier (BT, P, SAT, RF, TP)

 

Indikation for lumbalpunktur (og neurologisk udredning):

1.Skovflåt eksposition inden for de sidste 6 måneder

2.Migrerende erythema

3.Hyppig færden i skov og højsæson for Borrelia infektion (april-november)

4.Længerevarende hovedpine og almen symptomer (træthed, utilpashed osv.), encephalopati

5.Neuralgiforme/radikulære smerter ofte natlig forværring

6.Uforklarlige og/eller nyopståede ledsmerter

7.Bilateral facialisparese

 

CSF-bestemmelse af celler, protein, glukose + ekstra glas på køl til Borrelia-IgG og -IgM, virus PCR og evt. D+R (ved pleocytose).

 

Behandling

1.Tbl. Prednisolon 50 mg x 1 i 10 dage

OBS! Prednisolon må ordineres såfremt en forårsagende infektion er udelukket

 

Evt. tillægges PPI (Tbl. Pantoprazol 20 mg x 1 i 10 dage) og sovemedicin mod bivirkninger.

Kontraindikationer: Graviditet, systemisk infektion, ulcus ventriculi, ukontrolleret DM.

Forsigtighed: Hjerteinsufficiens, hypertension, tidligere psykisk lidelse, glaukom.

2.For at beskytte kornea (ved lukkedefekt) ordineres viskøse øjendråber/neutral øjensalve x 4-6 gange dagligt.

 

Okkluderende bandage med øjensalve om natten

 

Patienten tilrådes subakut henvisning til øjenlæge, hvis ikke paresen bedres efter få dage, mhp. overvejelse af tarsoraphi

 

3.Vurdering af ergoterapeut mhp. ansigtsøvelser, men der findes ingen kontrollerede undersøgelser, som dokumenterer effekt af massage eller ansigtsøvelser

 

4.Kontrol ved praktiserende ØNH-læge indenfor 14 dage efter symptomdebut.

 

Prognose

Patienter over 60 år med manglende bedring efter 3 uger har dårlig prognose.

 

Bedring af motorikken inden for 3 uger er forbundet med god prognose.

 

 

Ved manglende funktion efter 3 uger, kan ikke forventes funktion før efter 3-4 måneder, idet der afventes ny udvækst af axoner.

 

Der kan gå op til 1 år før hel eller delvis remission.

 

Neuroborreliose:

Hvis spinalvæskeundersøgelsen påviser pleocytose, har ptatienten neuroborreliose indtil det modsatte er bevist, og sættes i antibiotisk behandling. Specielt hos børn og unge er neuroborreliose en hyppig årsag til perifer facialisparese.

Kontakt infektionsmedicinsk bagvagt.

 

Ramsay-Hunt syndrom:

Ramsay Hunt syndrom (også kaldet Hunt syndrom og herpes zoster oticus) er herpes zoster virus infektion med lokalisation i ganglion af nervus facialis.

Perifer facialisparese på den samme side, som infektion.

Ramsay Hunt syndrom er typisk forbundet med et rødt udslæt (blærer med betændelse eller små vandfyldte sække i huden) i/eller omkring øret og trommehinden og nogle gange i ganen eller på tungen

Behandling

1.Tbl. Aciclovir 800 mg. x 5 i 7 dage – eller tbl. Valaciclovir 1000 mg x 3 i 7 dage.

2.Alment medtaget patient indlægges til intravenøs Aciclovir behandling.

3.Varicella Zoster Virus (VZV) IgG antistof i perifert blod over 12.800 bestyrker den kliniske mistanke. Spinalvæskeundersøgelse kan undertiden verificere diagnosen.

 

Dokumentation

Behandlingen dokumenteres i journalen, inkl. redegørelse for patientens accept.

Ansvar

Lægen, der har undersøgt patienten, er ansvarlig for, at der lægges et udredningsprogram og behandling i overensstemmelse med retningslinjen. Ved afvigelser skal de begrundes i patientens journal.

 

Kun gældende for Regionshospital Nordjylland, Klinik Medicin: patienten skal konfereres med neurologisk bagvagt, hvis ikke der er tale om ukompliceret ensidig perifer facialisparese.

 

Referencer

1.nNBV Facialisparese

2.Lockhart P, Daly F, Pitkethly M, Comerford N, Sullivan F. Antiviral treatment for Bell’s palsy (idiopathic facial paralysis). Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD001869. DOI: 10.1002/14651858.CD001869.pub4.

3.Schwartz SR, MPH, Jones SL, Getchius TSD, Gronseth GS, Reconciling the clinical practice guidelines on Bell's palsy from the AAO-HNSF and the AAN. Otolaryngol Head Neck Surg 2014;150: 709-11PubMed

4.Baugh RF, Basura GJ, Ishii LE, Schwartz SR, Drumheller CM, Burkholder R, et al. Clinical Practice Guideline: Bell's Palsy Executive Summary. Otolaryngol Head Neck Surg. 2013 Nov. 149(5):656-63. [Medline]

5.Anderson P. New AAN guideline on Bell’s palsy. Medscape Medical News. November 7, 2012. Accessed November 12, 2012. [Full Text].

6.Gronseth GS, Paduga R. Evidence-based guideline update: steroids and antivirals for Bell palsy: report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2012 Nov 27. 79(22):2209-13. [Medline].

7.Gronseth GS, Paduga R; American Academy of Neurology, Evidence-based guideline update: steroids and antivirals for Bell palsy: report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2012;79: 2209-13Neurology