Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patienter med dom til behandling eller dom til anbringelse

Beskrivelse

For patienter med dom til behandling eller dom til anbringelse gælder, at den psykiatriske særforanstaltning definerer behandlingens udstrækning, og at såvel behandling af den psykiske sygdom som forebyggelse af ny kriminalitet, og en dermed relateret bredere forpligtigelse til at se patientens samlede situation, indgår i opgaven.

 

Det er vigtigt, at der for de fleste, som centralt element, indgår samarbejde med Kriminalforsorgen.

 

Der udarbejdes samarbejdsaftale mellem Psykiatrien i Region Nordjylland og Kriminalforsorgen i Nordjylland samt Kriminalforsorgen i Midt- og Vestjylland, som beskriver en del af strukturen for samarbejdet. Se dokumentet: Samarbejdsaftale mellem Psykiatrien i Region Nordjylland og Kriminalforsorgen i Nordjylland samt Kriminalforsorgen i Midt- og Vestjylland.

 

Der er særlige krav til behandlingsansvarlig overlæge, tidsfrister for opstart af behandling og særlige krav til behandlingsplan, som defineres i dokumentet: Behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter idømt en behandlingsdom.

 

Der er krav om, at vi årligt udarbejder erklæring vedrørende ændring og ophævelse af idømt særforanstaltning (jf. dokument: Udarbejdelse af retspsykiatriske erklæringer vedrørende ændring/ophævelse af idømt særforanstaltning.

En let udvidet udgave kan endvidere komme på tale, hvis patienten laver ny kriminalitet i behandlingsforløbet.

 

Danske Regioner har lavet en forløbsbeskrivelse, der beskriver rammen for behandlingen (se dokumentet: ”Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri, Danske Regioner 2015”), men da det er af afgørende betydning, at retslige patienter har forskellige diagnoser, forskellig kriminalitet og forskellig varighed af deres foranstaltning, skal de individuelle forløb naturligvis tilrettelægges i respekt for dette.

 

Det er væsentligt, at man alene kan frihedsberøve i henhold til dommen, og at anden tvang foregår i henhold til Psykiatriloven.

 

Behandlingen af patienter med dom til behandling varetages både i Retspsykiatrisk Afdeling og i Almenpsykiatrien efter gældende visitationskriterier, se dokumentet: Visitationskriterier for patienter henvist til retspsykiatrien i Region Nordjylland.

Central Visitation varetager visitation af patienter til almenpsykiatrien og tildeling af behandlingsansvarlig overlæge sker i samråd med ledende overlæge (eller i dennes fravær den til visitationsopgaven delegerede). Registrering af dom i EPJ sker af Central Visitation.

 

Vær opmærksom på, at der i forhold til patienter med dom til behandling er særlig registrering i EPJ:

- særlig informationspligt i forhold til absentering ved bortgang

- særlige krav til behandlingsplanen

- særlige krav til at patienten ikke afsluttes før videregivelse af kontakt ved flytning til anden region

 

Skabelon til brug for ansøgning om udgang findes under bilag.

Definition af begreber

Patienter, der enten er omfattet af straffelovens § 16, stk. 1, eller straffelovens § 69, kan jf. straffelovens § 68 være idømt psykiatrisk særforanstaltning i daglig tale ”dom til behandling” eller ”dom til anbringelse”. Man kan også alene være idømt dom til ambulant behandling uden indlæggelsesmulighed – men dette er sjældent. For de enkelte typer henvises til Rigsadvokatmeddelelsen (CIR nr. 9794 af 1. oktober 2021).

 

I praksis er de væsentligste ting, man skal være opmærksom på:

  1. 1. er der tale om en anbringelsesdom? (for så kan vi kun udskrive efter ny retslig afgørelse, og der er begrænsninger på overlægens råderum, jf. ”udgangsbekendtrelsen”)

  2. 2. er dommen tidsbegrænset?

  3. 3. er patienten fundet omfattet af straffelovens § 16 eller straffelovens § 69?

  4. 4. hvis patienten er omfattet af straffelovens § 69, er der længstetid for ophold (i praksis indlæggelsestid)

  5. 5. er der tilsyn af Kriminalforsorgen? (dette er næsten altid tilfældet – og så er der forpligtigelse til samarbejde mellem Kriminalforsorgen og Psykiatrien)

 

Formål

Formålet med dokumentet er at give et hurtigt overblik over relevante dokumenter til klinikerne i forbindelse med behandling af patienter med dom til behandling.
 

Referencer

Der henvises til dokumenter i de markerede links.

Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Psykisk afvigende kriminelle (retsinformation.dk)