Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dokumentsamling - A-anæstesi

 

Forberedelse og modtagelse af operationspatienten på central OP

Anæstesi i A-an

Præoperativ anæstesitilsyn:

Blokader

Luftvejshåndtering

Medicinhåndtering

Doseringsskema

Monitorering

I.v. adgange

Intravaskulære katetre (5.1)

Forebyggelse af tilbageløb af farmaka ved intravenøs anæstesi

Anlæggelse, pleje og seponering af centralt venekateter (CVK) til voksne

Dialyse-CVK - fremstilling og anlæggelse i A-anæstesi

Anvendelse af Emla-creme til forebyggelse af smerter ved venepunktur eller lignende

PICC-line i A-anæstesi

Midline kateter i A-anæstesi

Blod og væsketerapi

Børneanæstesi

Hjertestopbehandling

Dokumentation

Lejring

Transporter

Skanning

Traume

 

Andet

Fremstilling og forberedelse til indgreb foretaget på A-op

Øvre gastrointestinal kirurgi

Oesophagus

Ventrikel/ Duodenum

Galdeveje

Hepar

Pancreas

Milt

Hernier

 

Nedre gastrointestinal kirurgi

Colon/rectum

Analkirurgi

AVA

Links til Mave- og Tarmkirurgisk Speciale:

Øjenkirurgi:

RTG

Psykiatrisk Afd.

ECT (elektrokonvulsiv terapi) – Forberedelse og anæstesi i A-anæstesi

H anæstesi

Dokumentsamling H-anæstesi

Opvågningen

Patientbehandling i Opvågningsafdelingen.

Akupunktur ved PONV – Opvågningsafdelingen

Børn i opvågningsafsnittet

Anæstesi og Intensiv Almen intensiv R

Intensivt afsnit R

Rengøring

Hygiejne

Infektionshygiejne:

Håndhygiejne (2.1)

Bakteriel gastroenteritis, (4.1.2) 

Isolationsforanstaltninger for patienter med ESBL-producerende bakterier og andre multiresistente enterobakterier (4.2.5) 

Isolation af patienter ved mistanke om akut gastroenteritis (norovirus/roskildesyge), (4.5.1) 

Isolation af patienter med Methicillin Resistent Staphylococcus aureus (MRSA) (4.2.1) 

Isolation af diaré patienter med Clostridium difficile, der producerer binært toksin (4.2.6)

Apparatur

Anæstesiapparat Primus® fra Dräger – kontrol og rengøring i TV-, O-, A-, H-, K-, Hobro og Farsø anæstesi

Kort brugsvejledning til ZOLL defibrillator M Series