Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale mellem AMA og lungemedicinsk speciale til patienter der har brug for high flow behandling med Airvo varmfugter

 

Beskrivelse

Behandling af respirationsinsufficiente patienter med high flow behandling med Airvo fugter iværksættes i

henhold til High flow behandling under indlæggelse i Lungemedicinsk Afdeling 6V – Crash.

 

 

Specialetilknytning

Patienter, som starter Airvo behandling tilses af lungemedicinsk bagvagt i forbindelse med normal stuegangstidspunkter dag/aften. Såfremt patienten skal fortsætte Airvo behandling, omvisiteres patienten til lungemedicinsk speciale (atc-lunge), og lungemedicinsk læge er behandlingsansvarlig læge.

 

Når patienten udflyttes fra AMA er det til lungemedicinsk afsnit via procedure for udflytning fra AMA

Når patienten flyttes på lungemedicinsk afsnit medsendes slangesæt + iltbrille, da disse kan anvendes i 14 dage.

 

Dokumentation

Læge dokumenterer ordination og vurdering af patientens respiratoriske status. Stillingtagen til behandlingsniveau i tilfælde af forværring af tilstand.

 

Sygeplejersker dokumenter i EPJ ved at oprette et problem: respirationsinsufficiens, tilkoble handlinger, hvori der beskrives indstillinger, lave status med evaluering af behandlingen.