Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Obligatorisk registrering af tilbageholdelse af patienter i ATC

 

Beskrivelse

Der er pr. 1. august 2016 vedtaget ny lov som giver sundhedspersoner mulighed for at foretage indgreb i patienters selvbestemmelsesret.

 

Formålet

med loven er at give sundhedspersoner mulighed for at foretage indgreb i patienters selvbestemmelsesret med henblik på at kunne yde den bedst mulige omsorg og beskyttelse af patienten samt sikre, at indgreb over for patienter sker inden for en nærmere fastsat retslig ramme.

 

I henhold til loven skal ALLE tilfælde, hvor der foretages indgreb i patienters selvbestemmelsesret indberettes til Landspatientsregisteret (LPR).

 

For at det kan indberettes er det vigtigt at tilbageholdelse bliver dokumenteret i lægejournalen.

 

Kodning i ATC

I ATC er det besluttet at følgende koder benyttes:

 

D

Tilbageholdelse af inhabil

BRXY11

D

Tilbageførsel af inhabil

BRXY12

+

Proceduretidspunkt og varighed

ATT*

+

Personaleklassifikation

AP*

 

Referencer

Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/656