Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brug af hoftesele til fastspænding i hjælpemidler

Beskrivelse

Beskrivelse af den fysio- og ergoterapeutiske vurdering og behandling af patienter, som har behov for hoftesele til fastspænding i hjælpemidler med henblik på at:

 • • Fremme kvaliteten af den fysio- og ergoterapeutiske behandling

 • • At sikre, at patienter oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet.

 • • At fysio- og ergoterapeuterne kender indholdet i, rammerne for og fremgangsmåden for vurdering og behandling af denne patientgruppe.

 

 

Definition af begreber

Brug af hoftesele

En hoftesele på et hjælpemiddel anses som en sikkerhedsforanstaltning for at beskytte patienten imod fald fra hjælpemidler.

 

 

Indikatorer og tærskelværdier

Alle patienter i målgruppen henvises til vurdering.

 

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter med betydeligt nedsat eller manglende stabilitet i kroppen, hvor fastspænding er absolut påkrævet, for at patienten undgår væsentlig personskade. Jævnfør Serviceloven §128.

 

 

Formål

At beskytte patienten imod fald fra hjælpemidler.

At beskytte patienten imod ulovlig magtanvendelse.

 

 

Problemstilling

Patienter med betydeligt nedsat eller manglende stabilitet i kroppen, eksempelvis efter bilateral benamputation, kan have vanskeligt ved at opretholde en hensigtsmæssig og sikker siddestilling. Der er derved risiko for, at patienten falder ud af eksempelvis kørestolen og pådrager sig skade.

 

 

Metode

Overordnet fremgangsmåde

 • • Patienten henvises til Fysio- og Ergoterapien.

 • • Med udgangspunkt i patientens helbredstilstand vurderes behov for fastspænding med hoftesele.

 • • Nødvendige overvejelser inden brug af hoftesele:

 • Fastspænding med hoftesele for at forhindre fald må kun anvendes, når der er nærliggende risiko for, at patienten udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade.

 • Fastspænding med hoftesele må ikke anvendes for at begrænse en patients mobilitet ved for eksempel utryghed, aggressivitet og uro.

 • Hoftesele må kun monteres i hjælpemiddel, såfremt patienten accepterer. Såfremt patienten modsætter sig fastspænding, skal hoftesele lægeordineres.

 • Patienten skal selv kunne låse hofteselen op.

 • Ovennævnte overvejelser er også nødvendige ved øvrigt tilbehør til hjælpemidler, eksempelvis kørestolsbord, da dette kan have samme funktion som en hoftesele.

 • • Teknisk afdeling kontaktes med henblik på montering.

 

Referencer

 1. 1. Socialstyrelsen

 2. 2. Videnscenter for demens