Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tetanus/ difteri-vaccination

Beskrivelse

Når patienter har pådraget sig et sår, hudafskrabning, brandsår eller fået noget i øjet, gives der tetanusvaccination, hvis vaccinationsstatus ikke er intakt.


Patienter, som ikke tidligere er vaccineret

Der opstartes med vaccinationen med 1 ml tetagam (TAT) www.medicin.dk (se under humant tetanus immunglobulin).
 

 • • Vaccinationen gives intramuskulært, men ikke i samme ekstremitet som tetanusvaccinen

 • • Opbevares i køleskabene i medicinrummet i Akutmodtagelsen

 • • Der gives som skema:
   

1 ml tetanusvaccine + 1 ml TAT

gives i skadestuen

Efter 1 måned: 1 ml tetanusvaccine

gives hos egen læge

Efter 2 måneder: 1 ml tetanusvaccine

Efter 1 år: 1 ml tetanusvaccine

 

 • • Herefter er patienten dækket ind i 10 år

 • • Vaccinationskortet med flere tomme felter udfyldes med de vaccinationer, der er givet

 • • Oprettes i vaccinationsregister (bilag)

 • • Datoerne for de følgende vaccinationer skrives på vaccinationskortet, og patienten informeres om, at gå til egen læge og få de sidste vaccinationer

OBS: hvis det er en ældre patient, at der er pårørende eller hjemmehjælp, som kan hjælpe vedkommende til lægen

 • • Børn, som ikke har fulgt deres vaccinationsprogram hos praktiserende læge, skal følge ovenstående skema (samme dosis som en voksen)

 • • I hverdagene kan forældrene evt. vælge at tage barnet med til praktiserende læge, hvor der påbegyndes vaccination. Praktiserende læge har vaccinationer, der indeholder både difteri og polio.

OBS dette skal gøres indenfor 24 timer.
 

Patienter, som tidligere er vaccineret

Disse patienter skal have en diTebooster (VAT) ½ ml

Se Lægemiddelstyrelsen - produktresume.

 

 • • Vaccinationen gives hvert 10. år

 • • Vaccinationen gives intramuskulært i m. deltoideus

 • • Der gives 1 dosis af diTeBooster, svarende til ½ ml

 • • Ved større sår vurderes der, om patienten også skal have TAT, selvom patientens tetanusvaccination er intakt

 • • Vaccinationskortet udfyldes under difteri og stivkrampe (Di-Te) med dato, evt. Batch nr. og hvem, der har givet vaccinationen

 • • Oprettes i vaccinationsregister

 • • Opbevares i køleskabet i medicinrummet

Definition af begreber

DiTebooster (VAT): er en kombinationsvaccine mod difteri og tetanus

Tetagam (TAT): er en human tetanus immunoglobulin, som gives ved opstart af tetanuavaccination.

Formål

At tetanus-vaccinen bliver givet, når det er relevant

At patienter, der aldrig er blevet vaccineret, får påbegyndt vaccinationsprogram

Administration af vacciner og registrering i Det Danske Vaccinationsregister (DDV)

Alle autoriserede sundhedspersoner kan registrere vaccinationer i DDV.
I Akutmodtagelsen, Aalborg UH Thisted
, må sygeplejersker og læger administrere Tetanus-vacciner og registrere i DDV.

Referencer

www.ssi.dk