Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesigas under ECC

Formål

At anvendelse af anæstesigas under ECC foregår under forhold, så de hygiejniske/arbejdsmiljømæssige grænseværdier for forurening med anæstesigasser overholdes samtidig med at patienterne er vel sederede.

Definition af begreber

HLM: hjertelungemaskine

ECC: extra corporeal circulation eller perfusion

Beskrivelse

Vejledning for hvordan man monterer anæstesigas og udsugning på HLM og hvordan anæstesigas bruges under perfusion på Perfusionsafsnittet, Aalborg Universitetshospital:

Fordampere

  • • Opbevares lodret i sin holder.

  • • Fyldning af anæstesigas (Sevorane) sker på en måde, så spild undgås (hvis det er en ny flaske vær da forsigtig med at trykke studsen helt i bund på fordamperen). Hvis opfyldning er nødvendigt under perfusion, så husk at slukke for fordamperen først og sørg for, at anæstesigasvæsken ikke drypper på slangerne

  • • Fordamperen monteres på sin egen holder på HLM’s mast, den skal hænge frit og låsen i toppen spændes.

  • • Alle samlingerne på sweepgasslangen skal være forsynet med spændebånd.

Udsugning

Et kalibreret udsug fra Dameca monteres på den anæstesisøjle, der er over HLM.

Dette består af:

  • • 1 udsugningsflowmeter monteret til atmosfærisk luft

  • • 1 affugtningsbeholder

  • • Armeret vakuumslange med en AGA han-kobling

  • • En oxygenatorudsugningsslange: en armeret vakuumslange med en grøn indikatorkugle, en AGA hun-kobling og en specielt tilpasset ende til gasoutlets på diverse oxygenatorer med ”sidegren” tæt på oxygenator, der skal være frit åben for atm. luft.

Betjening

Udsugningen tændes og stilles på max (10-15 lpm). Den armerede vakuumslange kobles til vakuumslangen fra oxygenatoren på HLM. Observer, at den grønne indikatorkugle aktiveres.

 

OBS! Monteringen af udsugningen skal ske således, at der ikke kan opstå kink på slangerne, da dette kan give højt tryk i oxygenatorens luftside og risiko for luftbobler i arterieblodet.

Opstart af perfusion

Inden opstart af perfusion indstilles sweepgasflow og FiO2 til passende niveau afhængigt af forventet pumpeflow. Når fuldt flow er opnået, startes Sevoflurane anæstesigas (Sevorane®) med typisk 1-2 % afhængig af hvor højt, der er kørt præ-ECC. Arterietrykket observeres og ved trykfald korrigeres med øgning af pumpeflow eller Noradrenalin bolus. Ved trykstigning eller manglende anæstesidybde kan anæstesigassen øges efter aftale med anæstesipersonalet.

Grænser for lav og høj anæstesigasprocent i sweepgas

Ingen generelle retningslinjer. Husk samarbejde med anæstesipersonale.

Observation af anæstesidybde

Observation af anæstesidybde varetages af anæstesipersonalet, der supplerer anæstesien efter anæstesiafdelingens retningslinjer. Ved øgning og specielt reducering af anæstesigas konfereres dette med anæstesipersonalet, der vurderer om det er muligt at reducere i gas, hvis det er det, der ønskes.

Stigning i perfusionstryk

Der konfereres med anæstesipersonalet, om der skal suppleres med en øgning i anæstesigas, gives anden sedering/analgetika eller opstartes Nipride-infusion.

Afvikling af perfusion

Anæstesipersonalet starter anæstesigas på respiratoren enten samtidig med, at de starter ventilationen eller senest ved aftrapning af ECC. Husk at tjekke, at anæstesien har fuld ventilation og har åbnet for anæstesigas, når du skal til at afslutte perfusionen.

Underkropsperfusion

Ved underkropsperfusion anvendes anæstesigas i samme koncentration som den anvendes af anæstesien.

Ved Cirkulatorisk Arrest

Anæstesigasprocenten reduceres gradvist med den faldende temperatur, så man lige før arrest er nede på ca. 0,5 %.

HUSK! Anæstesigas må ikke benyttes med en diffusionsmembran-oxygenator!