Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Strålebeskyttelse af patienter, pårørende og personale

 

Generelt om strålebeskyttelse:

 

 

• 

Overflødige røntgenundersøgelser skal undgås

• 

Dosis til patienten holdes så lav som foreneligt med de ønskede diagnostiske resultater

• 

Antallet af optagelser skal begrænses til det antal som netop er nødvendigt til opnåelse af det forventede resultat af røntgenundersøgelsen. Dette gælder i særlig grad digitale optagelser, idet disse kan udføres i hurtig rækkefølge med få ressourcer

• 

Strålefeltet skal indblændes mest muligt ved hjælp af den indbyggede blænder. Et for stort strålefelt giver øget strålebelastning af patienten og en forringet billedkvalitet på grund af en større mængde spredt stråling

• 

Der bør altid anvendes så høj kV som foreneligt med de diagnostiske krav til kontrasten i billedet. Høj kV og lav mA giver mindre stråledosis til patienten end lav kV og høj mA.

• 

Raster må kun anvendes hvor det er absolut påkrævet

• 

Undersøgelser af børn skal i så stor udstrækning som muligt foregå uden raster

• 

Gennemlysninger skal være så kortvarige som praktisk muligt, og de skal når det er muligt udføres pulserende, især ved undersøgelser af børn

• 

Kun personer hvis tilstedeværelse er nødvendig for undersøgelsens gennemførelse, må opholde sig i rummet mens eksponeres. De skal i den udstrækning det er muligt, holde sig i størst mulig afstand fra patienten (I 1 meters afstand fra strålefeltet har den spredte stråling ca. 1000 gange lavere hastighed end den direkte stråling)

• 

Personer der støtter, må ikke udsættes for den direkte stråling, og de skal beskyttes mod spredt stråling ved hjælp af blybeskyttelse

 

Gonadebeskyttelse:

Ved gonadenære optagelser, dvs. hvor røntgenfeltet er nærmere gonaderne end10 cm, skal patienternes gonader afdækkes. Dette gælder for patienter under 50 år.

Undtagelser herfra må kun gøres hvis patientens tilstand umuliggør beskyttelse samt i de tilfælde hvor beskyttelsen vil kunne afdække områder af betydning for diagnosen

 

Mænd: Gonadebeskyttelsen hos mænd foretages med en blygummikapsel der omgiver testes. I tilfælde hvor det ikke er muligt at anbringe kapslen, afdækkes med blygummi, fx handske.

Kvinder: Ovarier afdækkes enten med ovariebeskyttere eller blygummi

 

Beskyttelse af andre patienter:

Hvis der er mere end én patient i rummet, skal der, når afstanden mellem den patient der undersøges og de andre patienter være minimum 2 meter

 

Ved udefoto:

Ved undersøgelser med transportabelt røntgenapparat kan afstanden til medpatient nedsættes til 1 meter.

Brug af transportable røntgenapparater til optagelser med horisontal strålegang skal undgås.

 

Beskyttelse af pårørende:

Kun personer hvis tilstedeværelse er nødvendig for undersøgelsens gennemførelse, må opholde sig i rummet mens eksponeres. De skal i den udstrækning det er muligt, holde sig i størst mulig afstand fra patienten.

Personer der støtter, må ikke udsættes for den direkte stråling, og de skal beskyttes mod spredt stråling ved hjælp af blygummiforklæder og blygummihandsker.

I CT desuden thyreoideabeskytter og blyglasbriller.

 

Beskyttelse af personale:

Personer der støtter, må ikke udsættes for den direkte stråling, og de skal beskyttes mod spredt stråling ved hjælp af blygummiforklæder og blygummihandsker.

I CT desuden thyreoideabeskytter og blyglasbriller.

 

På intensivafdelinger, neonatalafdelinger og lignende skal personer der er mindre end 5 m fra strålefeltet bære blybeskyttelse

 

Gennemlysning

Kun personer hvis tilstedeværelse er nødvendig for undersøgelsens gennemførelse, må opholde sig i rummet mens der gennemlyses eller eksponeres. De skal i den udstrækning det er muligt, holde sig i størst mulig afstand fra patienten.

Personer der støtter, må ikke udsættes for den direkte stråling, og de skal beskyttes mod spredt stråling ved hjælp af blygummiforklæder og evt. thyroideabeskytter og blygummihandsker.

 

Brug af løs detectorplade kassetter

Detectoren må kun undtagelsesvis holdes af personer, og kun hvis patientens tilstand umuliggør brug af detectorholder. Den der under sådanne forhold holder detectoren, må ikke udsættes for den direkte stråling og skal beskyttes mod den spredte stråling ved hjælp af blygummiforklæder og blygummihandsker.

 

 

Jvf. Røntgenbekendtgørelsen Kap. 13 +14