Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning ifm. bestilling af tolk til OP på ØNH, Aalborg Universitetshospital

Beskrivelse

 • • Patienter med behov for tolkebistand skal som udgangspunkt være nr. 1 på OP-programmet. Hvis patienten af en eller anden årsag ikke kan være nr. 1, skal vi være sikre på, at tidspunktet overholdes, før patienten sættes senere på programmet.

 • • Der må ikke anvendes Facetime-tolkning på DASY og NHH.

 • • OBS: Fremadrettet skal der være skærpet opmærksomhed i ambulatoriet, om hvorvidt patienten har et øget tolkebehov. Vurderes det ved forundersøgelsen, at patienten har behov for ekstra tolkning fx postoperativt, skal dette meldes inden booking og noteres i patientens papirer/notat.

DASY-patienter

Der bookes kun en præoperativ fremmødetolk, og denne bookes til 1 time.

 • • Tolken møder på DASY og følger med patienten ned til OP mhp. samtale med lægen.

 • • Da tolken ikke længere kommer postoperativt, skal både sygeplejersker og læger være ekstra opmærksomme på at få givet alle relevante oplysninger præoperativt og ved forundersøgelsen i amb.

 • • For at undgå unødvendig overbetaling, skal tolken ikke længere gå tilbage til DASY for at få underskrevet sin rekvisition, dette vil fremadrettet blive gjort i receptionen i ambulatoriet. Sekretærerne i ambulatoriet klargør en rekvisitionsseddel på OP-dagen.

NHH-patienter

Der bookes en præoperativ fremmødetolk til selve OP-dagen, og denne bookes til 1 time.

 • • Tolken møder sammen med patienten i H-OPV mhp. klargøring og samtale med lægen.

 • • Da tolken ikke længere kommer postoperativt på OP-dagen, skal både sygeplejersker og læger være ekstra opmærksomme på at få givet alle relevante oplysninger præoperativt og ved forundersøgelsen i amb.

 • • For at undgå unødvendig overbetaling, skal tolken blot få underskrevet sin rekvisition i receptionen i ambulatoriet. Sekretærerne i ambulatoriet klargør en rekvisitionsseddel på OP-dagen.

Der bookes desuden en fremmødetolk til stuegang 1. postoperative dag til kl. 9.00 og i 1 time.

 • • Der udfyldes en rekvisitionsseddel, som lægges i journalen.

 • • Der laves et kort JON-notat om, at der er bestilt tolk til stuegang.

 • • Tolken får underskrevet sin rekvisition af enten NHH-sygeplejerske eller sekretær på 7. sal, og der skal tages en kopi af rekvisitionen, som skal gemmes i en mappe.

 • • Ved yderligere tolkebehov under indlæggelsen skal dette bestilles af sekretærerne på 7. sal.

Registrering og klargøring af tolkebistand

 • • Ved booking af operationen kan relevant tolkekode med fordel sættes på, så vi er sikre på, at den bliver registreret.

ZAT0A     tolkebistand fra intern tolk        

ZAT0B     tolkebistand fra ekstern tolk       

ZAT0B1   tolkebistand fra ekstern teletolk   

ZAT1        tolkebistand fra pårørende          

ZAT2        tolkebistand fra bekendt   

 • • Efter booking noteres tolkebureau (TBD/SMT), rekv.nr., mødested samt booket tidspunkt i bemærkningsfeltet i Bookplan.
  Ex. TBD, rekv. xxxxxxx, møder i H-OPV kl. 07.30-08.30.

 • • Sygeplejersken registrerer sprog i EPJ, hvis der bliver behov for tolk senere i patientforløbet.

 

 

 

Definition af begreber

DASY: Dagbehandling Syd 7. sal

NHH: Neuro-hoved-halskrirurgisk sengeafsnit

Indikatorer og tærskelværdier

Der kan bookes en tolk, når der foreligger en faglig vurdering af, at patienten har et behov i forhold til at forstå given information vedr. patientforløbet og blive i stand til at kvalificerer informeret samtykke til behandling og pleje.

Se i øvrigt: Retningslinje for fremmedsprogstolkning

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter der skal opereres i ØNH-specialet og hvor der vurderes brug for tolkebistand

Formål

Sikre en hensigtsmæssig og økonomisk forsvarlig brug at tolk og at tolken er bestilt til rette tid og sted.

Problemstilling

 

Metode

Skærpet opmærksomhed i ambulatoriet, om hvorvidt patienten har et øget tolkebehov. Vurderes det ved forundersøgelsen, at patienten har behov for ekstra tolkning fx postoperativt, skal dette meldes inden booking og noteres i patientens papirer/notat.