Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning ifm. bestilling af tolk til OP på ØNH, Aalborg Universitetshospital

Beskrivelse

 • • Patienter med behov for tolkebistand skal som udgangspunkt være nr. 1 på OP-programmet. Hvis patienten af en eller anden årsag ikke kan være nr. 1, skal vi være sikre på, at tidspunktet overholdes, før patienten sættes senere på programmet.

 • • Der må ikke anvendes Facetime-tolkning på Forberedelse og Opvågning eller NHH.

 • • Der være skærpet opmærksomhed i ambulatoriet, om hvorvidt patienten har et øget tolkebehov. Vurderes det ved forundersøgelsen, at patienten har behov for ekstra tolkning fx postoperativt, skal dette meldes inden booking og noteres i patientens EPJ i Aktiviteten: Tolk.

 • • Informeret samtykke - sygehuse og psykiatri_marts2021.pdf (rn.dk)

Dagkirurgiske-patienter

Der bookes kun en præoperativ fremmødetolk, og denne bookes til 1 time.

 • • Tolken møder sammen med patienten i H-Opvågningen mhp. klargøring og samtale med lægen. Da tolken ikke længere kommer postoperativt, skal både sygeplejersker og læger være ekstra opmærksomme på at få givet alle relevante oplysninger præoperativt og ved forundersøgelsen i amb.

 • • Tolken får underskrevet sin rekvisition i receptionen i ambulatoriet.

NHH-patienter

Der bookes en præoperativ fremmødetolk til selve OP-dagen, og denne bookes til 1 time.

 • • Tolken møder sammen med patienten i H-Opvågningen mhp. klargøring og samtale med lægen.

 • • Da tolken ikke længere kommer postoperativt på OP-dagen, skal både sygeplejersker og læger være ekstra opmærksomme på at få givet alle relevante oplysninger præoperativt og ved forundersøgelsen i amb.

 • • Tolken får underskrevet sin rekvisition i receptionen i ambulatoriet.

Der bookes desuden en fremmødetolk til stuegang 1. postoperative dag til kl. 9.00 og i 1 time.

 • • Der udfyldes en rekvisitionsseddel, som lægges ved sekretær

 • • Aktiviteten: Tolk oprettes af sekretær og her dokumenteres at tolk er bestilt

 • • Tolken får underskrevet sin rekvisition af enten NHH-sygeplejerske eller sekretær på 7. sal,

 • • Ved yderligere tolkebehov under indlæggelsen skal dette bestilles og dokumenteres i EPJ af sekretærerne på 7. sal.

Registrering og klargøring af tolkebistand

 • • Ved booking af operationen kan relevant tolkekode med fordel sættes på, så vi er sikre på, at den bliver registreret.

ZAT0A     tolkebistand fra intern tolk        

ZAT0B     tolkebistand fra ekstern tolk       

ZAT0B1   tolkebistand fra ekstern teletolk   

ZAT1        tolkebistand fra pårørende          

ZAT2        tolkebistand fra bekendt   

 • • Efter booking noteres tolkebureau: Tolkdanmark, rekv.nr., mødested samt booket tidspunkt i bemærkningsfeltet i Bookplan.
  Ex. Tolkdanmark, rekv. xxxxxxx, møder i H-OPV kl. 07.30-08.30.

 • • Sygeplejersken registrerer behov og sprog i EPJ, hvis der bliver behov for tolk senere i patientforløbet ved at tilføje aktiviteten ”Tolk” i Plan og resultater og udfylder de første to felter (aktiviteten skal have kladdestatus), herefter godkender sekretær og booker tolk.

 

Definition af begreber

NHH: Neuro-hoved-halskirurgisk sengeafsnit

H-Opvågning bemandes af personale fra ”Forberedelse og Opvågning”

Indikatorer og tærskelværdier

Der kan bookes en tolk, når der foreligger en faglig vurdering af, at patienten har et behov i forhold til at forstå given information vedr. patientforløbet og blive i stand til at kvalificerer informeret samtykke til behandling og pleje.

Se i øvrigt: Retningslinje for fremmedsprogstolkning

 • • Der er behov for en tolk, når sundhedspersonalet og/eller patienten ikke kan kommunikere på et sprog, som begge parter forstår. Det vil sige, når sundhedspersonalet og patienten ikke kan tale frit og ubesværet med hinanden. Vær opmærksom på, at patienter og pårørende, som taler et godt hverdagsdansk, alligevel kan have brug for en tolk, når emnet og samtalen er kompliceret og kræver nuanceret sprogbrug og sprogforståelse.

 • • ​Når patienter fra et asylcenter kommer til planlagte/ambulante behandlinger, er det asylcentret, der har ansvaret for og afholder udgiften til, at der er en tolk ved undersøgelsen.

Målgruppe – modtagelse

Patienter der skal opereres i ØNH-specialet og hvor der vurderes brug for tolkebistand

 

Formål

Sikre en hensigtsmæssig og økonomisk forsvarlig brug at tolk og at tolken er bestilt til rette tid og sted.

Metode

Skærpet opmærksomhed i ambulatoriet, om hvorvidt patienten har et øget tolkebehov. Vurderes det ved forundersøgelsen, at patienten har behov for ekstra tolkning fx postoperativt, skal dette meldes inden booking og noteres i patientens EPJ.

 

Hjælpedokumenter

Informeret samtykke ift evt. egenbetaling ved tolkning - sygehuse og psykiatri_marts2021.pdf (rn.dk)

Notering af patientudeblivelse - App Vejledning.pdf (rn.dk)

Microsoft Word - Notering af forsinkelser.docx (rn.dk)

Ved app-nedbrud (rn.dk)