Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kvalitetsstyring - Henvisninger

Beskrivelse

Audit:

Kvalitetslister i PAS gennemgåes 2 gange årligt mhp om der er henvisninger som er i PAS. Men som ikke er behandlet i Easyviz.

Mængden af fejl noteres i forhold til mængden af henvisninger på listen.

Der foretages fejlfinding og fejlene rettes.

Udføres af registreringsansvarlig sekretær.

 

Visitationslisten i Easyviz kontrolleres flere gange daglig af sekretærer, som ved manglende visitering retter henvendelse til læge eller afd.spl.

Sekretæren kontrollere fejlliste i Easyviz dagligt.

Bookingsprocedure: se Flowdiagram-henvisning

Fotograferende personale arbejder i ”undersøgelse” og har ansvar for udførelsen af undersøgelserne.

Undersøgelser som ikke er udført tager sekretæren stilling til næste dag.

Lægerne arbejder i ”Beskrivelse” herunder ”diktat og godkendelse.

Sekretæren holder øje med listerne og udfører en fejlfinding på henvisninger som ikke bliver færdiggjort. Sekretæren tager kontakt til den person, som kan udbedre fejlen.

Svarafgivelse kontrolleres dagligt på fejlliste i Easyviz og ugentlig i PAS mhp. manglende svarafsendelse af sekretæren

 

Formål

Undgå at henvisninger forsvinder i Easyviz uden at patienten er undersøgt eller svarafgivelsen mangler.