Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Generel information vedr. henvisninger for ambulante patienter til Billeddiagnostisk afd., Thisted

Formål:

At tilstræbe, at den rette patient henvises til rette sted

At tilstræbe, at henvisningen medvirker til et veltilrettelagt patientforløb

At patienten visiteres til relevant undersøgelse

At de relevante og rigtige informationer videregives fra henvisende instans til Radiologisk Afdeling, så de sikres de bedste forudsætninger for at udføre netop den/de undersøgelser, der giver bedst muligt svar på problemstillingen, samt giver mulighed for den bedst mulige beskrivelse af undersøgelsen.

 

 

Beskrivelse:

Henvisningen skal som minimum indeholde:

Patientens data inkl. telefonnummer

Hvilken undersøgelse ønskes

Henvisningsårsag, evt. pakkeforløb fremhæves her

Evt. sideangivelse f.eks. hø eller ve fod

Ved bestilling af MR-scanning skal der medfølge metalskema

Problemstilling incl. primære diagnose:

Kort anamnese med beskrivelse af objektive fund og relevante undersøgelsesresultater.

Patientens aktuelle medicin (hvad patienten får/har taget af medicin), hvis dette ikke kan oplyses, skal det også fremgå af henvisningen.

Information givet til patienten og nærmeste pårørende/værge.

Såfremt det drejer sig om psykiatriske patienter, oplyses det, om patienten er indforstået med henvisningen eller indlægges under tvang. Relevante sociale forhold, herunder sprog, eventuelt behov for tolkebistand eller handicaps.

Evt. Allergi/Cave

Relevante lab værdier. Ved CT-scanning skal foreligge eGFR – max. 1 uge gammel

 

Definitioner

En henvisning er en anmodning fra en henvisende instans til en sundhedsproducent om udførelse eller medvirken til en sundhedsaktivitet – jævnfør definitionen i sundhedsstyrelsens fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2012 side 20.

 

Link til: Vejledninger vedr. radiologiske procedurer – stråledoser

 

Link til: Hvem kan henvise til Billeddiagnostiske undersøgelser i Billeddiagnostisk Afdeling, RHN, Thisted

 

Link til: Røntgenstråler og risici

 

Link til: Henvisning af akutte og elektive patienter til sundhedsvæsenet i RegionNordjylland