Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udskrivelse af intensiv patient

Beskrivelse

 • • Overflytningen aftales mellem anæstesi- og stamafdelingens læger

 • • Patient og pårørende informeres så vidt muligt om overflytningen

 • • Opdatering af sygeplejeanamnese og sygeplejestatus i EPJ – i sygeplejestatus skrives de vigtigste informationer i forhold til plejen på afsnittet, herunder BT, puls, saturation, væskeskema føres, tryksårsscreening udføres, aktuelle invasive/non-invasive adgange registreres, TOKS-score registreres, beskrivelse af mobilisering og fys/ergo-behandling

 • • Det er en lægefaglig opgave at ajourføre den aktuelle medicin i medicinmodulet

 • • Ved overflytning til anden intensiv afdeling tages kopi af det sidste/ evt. to sidste observationsskemaer.

 • • Telefonisk kontakt til modtagende afdeling

 • • Patientens ejendele og værdigenstande findes frem

 • • Patienten afmonitoreres, A-kanyle seponeres. Overvej vigtigheden af f.eks. sonde, venflon, CVK og KAD.

 • • Alle patienter ledsages af sygeplejerske til stamafdeling. I særlige tilfælde kan patienten også ledsages af læge og evt. med EKG/SaO2 overvågning. Rubensballon medbringes

 • • Portør bestilles via Columna opgavenet

 • • Skal patienten flyttes til anden intensiv afdeling – se instruksen ”Patienttransport med sundhedsfaglig ledsager”.

 • • Der sættes label i ”udskrivningsbogen” og tidspunkt for, hvornår patienten fysisk forlader afdelingen (noteres til sekretær brug). Ved indlæggelse > 7 dage anføres dette, og hvilke sygeplejersker og læger, der har passet patienten mest, med henblik på follow-up-samtale

 • • Patienten udskrives i Koor-Int, når stuen er klar

 • • Patienten flyttes fra intensivseng over i normal sygehusseng – obs. screening – hvilken madras passer.

 • • Observationsskemaer+ DRG-print fra Koor-Int til anæstesisekretærer lægges i skabet ved stue 5 til videre registrering.

 • • Stuen rengøres og opfyldes

Formål

 • • At sikre at patienten oplever overflytningen som koordineret

 • • At sikre relevant information videregives ved overflytningen

 • • At forebygge tab af information og brud i kontinuiteten af behandling, pleje, udredning samt rehabilitering.

Referencer

Samarbejdet omkring det intensive patientforløb – regionalt PRI-dokument

Follow up samtale – lokalt PRI-dokument