Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for håndtering af uskrevne notater

 

 

Formål

 

At undgå ophobning af journaler på sekretærkontoret. At undgå at journaler bliver væk.

 

Faggrupper for hvem instruksen er relevant for

 

Overlæger, yngre læger, sekretærer og genetiske sygeplejersker.

 

Generelt

 

For læger:

 

Akut:

Markeres som diktattype NOTAT prioritet AKUT i MIRSK.

Jr. lægges på rød ”akuthylde” i sekretærkontor og skrives som førsteprioritet.

AKUT bruges kun undtagelsesvist efter lægeligt skøn, i det tilfælde hvor det er afgørende at patient eller samarbejdspartnere får besked akut.

Akut korrespondance og notater forventes skrevet samme dag.

 

Hastekorrespondance (epikrise, breve, henvisninger mv.):

Markeres som diktattype HASTEKORRESPONDANCE, prioritet NORMAL i MIRSK.

Jr. Lægges på grønne ”hastekorrespondance-hylder” (Jf. håndtering af journaler).

Hastekorrespondance og tilhørende notat skrives indenfor 2 hverdage.

 

Notat:

Markeres med diktattype NOTAT, prioritet NORMAL i MIRSK.

Jr. lægges på blå ”notathylder” (Jf. håndtering af journaler).

Lille gul lap med teksten ”notat” påsættes den lille lomme på forsiden af journalen.

Notatet skrives når arbejdet tillader det, og senest når der er nyt i sagen (fx modtagelse af svar på genetiske analyser).

 

Tværfaglige konferencer:

Markeres med diktattype TVÆRFAGLIG KONFERENCE, prioritet NORMAL i MIRSK

Jr. lægges på gul ”tværfaglig hylde”

Notater fra tværfaglige konferencer skrives indenfor 2 hverdage.

 

Jr. til indkaldelse i ambulatoriet lægges på hylde mrk. ”Jr. til indkaldelse” på sekretærkontoret. Er der tilhørende notat, påsættes gul lap med teksten ”notat” i den lille lomme på forsiden af journalen.

Indkaldelse af patienter foretages indenfor 2 hverdage.

 

Jr. med rekvireringer (i rødt chartek) lægges på hylde mrk. ”Rekvirering” på sekretærkontoret. Er der tilhørende notat, indsættes gul lap med teksten ”notat” i den lille lomme på forsiden af journalen. Rekvirering af materiale forventes foretaget indenfor 5 arbejdsdage.

 

Håndtering af journaler:

Journaler med diktat markeres med gul lap på forside af journal med teksten ”notat”.

 

For journaler hørende til arkiv på 4. og 5. sal:

  • • Journaler til arkivet på 4. sal (fam.nr. 1000-13 til 1419-15) lægges i bakke i arkiv på 4. sal eller på hylde i sekretariatet mrk. ”journaler til arkiv.

  • • Journaler til arkivet på 5. sal (fam.nr. 0001-16 ?) lægges på hylde i sekretariatet mrk. ”journaler til arkiv,

 

For journaler hørende til kælder arkivet:

  • • Journaler MED notat tilhørende kælderarkivet lægges på hylde i sekretariat mrk. ”journaler til kælder, 0001-09 til 0999-13”

 

I øvrigt for journaler uden diktat:

  • • Journaler UDEN notat lægges på hylde i sekretariat mrk. ”Journal til arkiv uden diktat”

  • • Journaler, der afventer prøvesvar eller andet materiale, opbevares i arkiv.

 

Journaler af diktattype HASTEKORRESPONDANCE forbliver i sekretariatet.

Journaler af diktattype NOTAT bliver arkiveret i arkivet indtil skrivning.

 

 

For sekretærer:

Sekretær vil ved behov arkivere journaler med diktat til arkiv på 4. og 5. sal.

Sekretær henter selv journaler fra arkiv til afskrivning.