Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klinisk Genetisk Afdeling, dokumentsamling

 

KVALITET

 

 

Instruks for læring af instruksskrivning samt oprettelse og revision af instrukser

 

 

PATIENTFORLØB

 

 

ADMINISTRATIVT

 

Epikrise

 

Indberetning til registre

 

RAREDIS registrering

 

Diktering i Mirsk og opdeling af notater

 

Lægers overdragelse af sager

 

Diktering/journalisering i EPJ

 

Kodning

 

Visitering og booking

 

Journalorden

 

Udenregionspatienter

 

Patienter uden bopæl i Danmark med ret til behandling

 

Patientansvarlig læge og Patientens Team

 

Arbejdsgang med en indskannet sag

 

Svarunderskrivning AfMD-KGA Aalborg UH

 

Genundersøgelse/gentest på nyfødt

 

Diktering i NordEPJ

 

Patientlister. Regler for brug.

 

 

 

IT-SYSTEMER

 

Stamtræer i PASS. Oprettelse og brug. KGA-instruks

 

Stamtræer i PASS. Forkortelser. KGA-instruks

 

Stamtræer i PASS. Modtagelse af delt stamtræ fra anden afdeling. KGA-instruks

 

Stamtræer i PASS. Deling af stamtræ med anden afdeling. KGA-instruks

 

Stamtræer i PASS. Øvelse 1-4

 

Slims med elektronisk rekvisition

 

 

 

KLINIK

 

Håndtering af akutte prænatale patienter

 

Patientidentifikation

 

Udredning ved onkogenetiske patientforløb

 

Håndtering af prøvemateriale og samtykke i forbindelse med rekvirering af omfattende genetisk analyse

 

Udredning af patienter med Serøst adenocarcinom i peritoneum, ovarier eller tubae

 

Anvendelse af Ametop

 

PRØVEHÅNDTERING

 

Rekvisition af og prøvetagning til paraklinisk undersøgelse

 

Håndtering af prøvesvar

 

Vejledning i bestilling af NGC-analyse

 

Rekvirering af omfattende genetisk analyse

 

 

LÆGER

 

 

Vagtfunktioner

SEKRETARIATET

 

 

Håndtering af uskrevne notater

 

 

SIKKERHED OG HYGIEJNE

 

 

Håndtering af hjertestop

 

Hånd- og uniformshygiejne

 

 

BEREDSKABSPLANER

 

 

Interne beredskabshændelser

 

 

UDDANNELSE

 

 

 

PERSONALE

 

 

Retningslinje for indmelding af kursus, ferie- og fridage

 

Sagshåndtering når medarbejder er fraværende fra arbejdspladsen

 

Indmelding og håndtering af sygdom og fravær