Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klinisk Genetisk Afdeling, dokumentsamling

 

KVALITET

 

 

Oprettelse og revision af instrukser

 

 

PATIENTFORLØB

 

 

ADMINISTRATIVT

 

Epikrise

 

Indberetning til registre

 

RAREDIS registrering

 

Diktering i Mirsk og opdeling af notater

 

Lægers overdragelse af sager

 

Diktering/journalisering i EPJ

 

Kodning

 

Visitering og booking

 

Journalorden

 

Udenregionspatienter

 

Patienter uden bopæl i Danmark med ret til behandling

 

Patientansvarlig læge og Patientens Team

 

 

 

IT-SYSTEMER

 

Stamtræer i PASS. Oprettelse og brug. KGA-instruks

 

Stamtræer i PASS. Forkortelser. KGA-instruks

 

Stamtræer i PASS. Modtagelse af delt stamtræ fra anden afdeling. KGA-instruks

 

Stamtræer i PASS. Deling af stamtræ med anden afdeling. KGA-instruks

 

Stamtræer i PASS. Øvelse 1-4

 

 

 

KLINIK

 

Håndtering af akutte prænatale patienter

 

Patientidentifikation

 

Exomsekventering

 

Udredning ved onkogenetiske patientforløb

 

Håndtering af prøvemateriale og samtykke i forbindelse med rekvirering af omfattende genetisk analyse

 

Udredning af patienter med Serøst adenocarcinom i peritoneum, ovarier eller tubae

 

 

 

PRØVEHÅNDTERING

 

Rekvisition af og prøvetagning til paraklinisk undersøgelse

 

Håndtering af prøvesvar

 

 

LÆGER

 

 

Vagtfunktioner

SEKRETARIATET

 

 

Håndtering af uskrevne notater

 

 

SIKKERHED OG HYGIEJNE

 

 

Håndtering af hjertestop

 

Hånd- og uniformshygiejne

 

 

BEREDSKABSPLANER

 

 

Interne beredskabshændelser

 

 

UDDANNELSE

 

 

 

PERSONALE

 

 

Retningslinje for indmelding af kursus, ferie- og fridage