Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontaktoprettelse for akutte patienter i CCS – AMA

Du kan nu registrere kontaktændringer på AKUTTE patienter via Clinical Suite. Dette er for at sikre mere korrekt og tidstro registrering. Det er IKKE muligt at redigere i gemte registreringer. Dette skal stadig gøres i PAS.

 

Følgende er muligt:

 • • Opret akut indlæggelse

 • • Opret akut ambulant kontakt

 • • Skift opholdsadresse for patient

 • • Udskriv patient til anden afdeling

 • • Udskriv patient til hjemmet

 

Du tilgår de nye funktioner via nyt ikon i patientlinjen eller via faneoverblik, hvorfra de fem nye funktioner åbnes i et faneoverblik.

 

H:\My Pictures\Billeder til PRI-dokumenter og guides\Kontaktregistrering i CCS\01.PNG

 

H:\My Pictures\Billeder til PRI-dokumenter og guides\Kontaktregistrering i CCS\02.PNG

 

H:\My Pictures\Billeder til PRI-dokumenter og guides\Kontaktregistrering i CCS\03.PNG

OBS: Kontaktlisten blankes, når du vælger dette faneoverblik.

 

De * markerede felter er obligatoriske at udfylde.

 

Opret akut indlæggelse

 

 1. 1. Tag først nødadgang til patient (Skift+F6).

H:\My Pictures\Billeder til PRI-dokumenter og guides\Kontaktregistrering i CCS\04.PNG

 

 1. 2. Tryk på Kontaktregistrering og vælg herefter fanen Opret akut indlæggelse.

H:\My Pictures\Billeder til PRI-dokumenter og guides\Kontaktregistrering i CCS\05.png

 

 1. 3. CPR nummer og navn er udfyldt, så du skal selv udfylde felterne ”Indlagt på sygehus” og ”Indlagt på afsnit” ved at taste den 4 cifrede kode eller vælg fra listen.
  Udfyld herefter
  indlæggelsesdag og klokkeslæt.

H:\My Pictures\Billeder til PRI-dokumenter og guides\Kontaktregistrering i CCS\06.PNG

(Feltet ”Henvisningdiagnose” kan eventuelt udfyldes, men er ikke obligatorisk. Den vil altid blive registreret med DZ769 (Person i kontakt m sundhedsvæsenet af årsag UNS), hvis der ikke udfyldes andet.)

 

Det er muligt i fritekst at skrive en kommentar til sekretæren om indlæggelsen.

 

 1. 4. Tryk på Gem, og indlæggelsen vil være registreret og kontakten oprettet i PAS.

 

Ved at opfriske billedet i Clinical Suite (tast F5) fremgår patienten nu af patientlisten på det afsnit denne er indlagt på.

Skift opholdsadresse for patienten (vælge regi på AMA)

 

Når indlæggelsen på AMA (4610) er oprettet, skal pt. flyttes til det regi, som denne skal tilhøre.

 

 1. 5. Find patienten på patientlisten i Clinical Suite og klik på denne, så den er valgt.

H:\My Pictures\Billeder til PRI-dokumenter og guides\Kontaktregistrering i CCS\07.PNG

 

 1. 6. Vælg Kontakregistrering evt. via ikon og vælg fanen Skift opholdsadresse for patient.
  H:\My Pictures\Billeder til PRI-dokumenter og guides\Kontaktregistrering i CCS\07.png

Patientens åbne kontakter vises ved at klikke på pilen ud for Kontakt. Vælg den relevante kontakt (eget afsnit).

H:\My Pictures\Billeder til PRI-dokumenter og guides\Kontaktregistrering i CCS\09.PNG

 

 1. 7. Udfyld resterende felter og klik Gem.

H:\My Pictures\Billeder til PRI-dokumenter og guides\Kontaktregistrering i CCS\10.PNG

 

Udskriv patient til anden afdeling

 

Du skal anvende ”Udskriv patient til anden afdeling”, når patienten skal skifte stamafdeling, for eksempel fra kirurgisk til medicinsk, hvor behandlingsansvaret overdrages til medicinsk afsnit.

 

 1. 8. Find patienten på patientlisten i Clinical Suite og klik på denne, så den er valgt.

H:\My Pictures\Billeder til PRI-dokumenter og guides\Kontaktregistrering i CCS\07.PNG
 

 1. 9. Vælg Kontakregistrering evt. via ikon og vælg fanen Udskriv patient til anden afdeling.

H:\My Pictures\Billeder til PRI-dokumenter og guides\Kontaktregistrering i CCS\11.png
Patientens åbne kontakter vises ved at klikke på pilen ud for Kontakt.
Vælg den relevante kontakt (eget afsnit).

 

 1. 10. Udfyld resterende felter (OBS! der kan piles ned og op i menuen over afdelinger for at se flere end på billedet).

Klik Gem.

H:\My Pictures\Billeder til PRI-dokumenter og guides\Kontaktregistrering i CCS\12.PNG

 

 

 

 

Udskriv patient til hjemmet

 

Du skal anvende ”Udskriv patient til hjemmet”, når patienten udskrives til hjemmet, praktiserende læge, død eller til andet.

 

 1. 11. Find patienten på patientlisten i Clinical Suite og klik på denne, så den er valgt.
  H:\My Pictures\Billeder til PRI-dokumenter og guides\Kontaktregistrering i CCS\07.PNG
   

 1. 12. Vælg Kontakregistrering evt. via ikon og vælg fanen Udskriv patient til hjemmet.
  H:\My Pictures\Billeder til PRI-dokumenter og guides\Kontaktregistrering i CCS\14.png
   

 2. 13. Udfyld felterne ”Kontakt”, ”Udskrivelsestidspunkt” og ”Udskrivelsesmåde” via drop down menuerne.
  H:\My Pictures\Billeder til PRI-dokumenter og guides\Kontaktregistrering i CCS\13.PNG
  OBS! Ved udskrivelse fra AMA bruges kun ”Afsluttet til hjemmet” eller ”Afsluttet til død”.

 

 1. 14. Tryk Gem.

 

 

Oversigt i PAS over redigerede kontakter fra WebPAS (CCS)

 

I PAS kan du via IN,HKO få en oversigt over afdelingens kontakter, som er redigeret fra WebPAS modulerne i CCS.

 

Kolonnen Type viser, hvilken ændring der er foretaget:

 • • IND = Ny akut indlæggelse

 • • AKU = Ny akut ambulant kontakt

 • • FLY = Kontakten er internt flyttet

 • • UDS = Kontakten er udskrevet og evt. overflyttet

 

Kolonnen Note viser, om der er skrevet en kommentar til sekretæren f.eks i forbindelse med at plejepersonalet har oprettet kontakter via Clinical Suite. Noten vises ved at taste V ud for kontakten.

 

H:\My Pictures\Billeder til PRI-dokumenter og guides\IN,HKO-1.PNG

 

Ud for hver kontakt er det via genvejstaster muligt at kalde forskellige funktioner i PAS med henblik på redigering.

 

H:\My Pictures\Billeder til PRI-dokumenter og guides\IN,HKO-2.PNG

 

OBS! Kontakterne slettes automatisk fra oversigten efter 14 dage. Det er altid muligt at fremfinde kontakten på oversigten igen ved at vælge J i feltet Vis slettede.