Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdet med opgavelisten i ATC

Opgavelisten er tænkt som en huskeseddel, der blandt andet gør opmærksom på indkomne prøvesvar fra de parakliniske afdelinger.

Så snart et prøvesvar er kommet, dannes en opgave på opgavelisten.

Du kan ikke slette en opgave fra listen, men du kan udføre den, hvorefter den automatisk fjernes fra opgavelisten.

 

Tilgå opgavelisten

 

Opgavelisten åbnes ved at klikke på ikonet i menubaren eller ved at taste Ctrl+D.

 

Billede 1

 

Opgavelisten kan også tilgås via fanen ’Behandlingsstatus’ (Ctrl + Alt + B).

 

Billede 2

 

Tip: Man kan bladre mellem fanerne i ’Behandlingsstatus’ ved at taste Ctrl + tallene 1 til 9. Fx viser ”Ctrl + 2” fanen ’Notater’.

 

 

Opgavelistens opbygning

For selve opbygningen, opgavetyper, sorteringsmuligheder, ikonforklaring m.v. henvises til Anbefalet anvendelse/generelt om opgavelisten.

 

 

Arbejdsgang

 

Billede 3

Billede 7

 

 

 

 

Billede 8

Undtagelser

  • • Patologisvar skal altid overdrages til operatøren.

 

Overdrag opgave

For at overdrage en eller flere opgaver, markeres de på opgavelisten, og der højreklikkes på dem og vælges ’Overdrag opgave’.

 

Billede 1

Tip: Marker flere svar ved at holde Shift inde og trykke Pil ned, indtil du har markeret de ønskede svar. Man kan også holde Ctrl inde og bruge musen til at udvælge svar, som ikke står lige ovenfor hinanden.

 

En dialogboks åbner, hvori du kan ændre den ansvarlige udfører til en ny ansvarlig enhed, team eller medarbejder. Det er muligt at tilknytte en kommentar i kommentarfeltet.

 

Billede 10

Tip: Man kan søge frem vha. luppen, men kender man SKS-koden for afdelingen (skrives i ’Til enhed’) eller den 4-cifrede brugerkode på medarbejder (skrives i ’Til medarbejder’), som man vil overdrage til, skrives det blot i feltet.

 

Se mine opgaver

På opgavelisten er der 5 faner.

Du kan se opgaver, der er tildelt dig, under fanen ’Tildelt medarbejder’. Den vil som udgangspunkt stå på dine egne opgaver.

 

Billede 15

 

Man kan også søge en kollegas opgaver frem ved at klikke på prikken ud for ’Anden medarbejder’ og fremsøge medarbejderen.

 

Billede 14

 

Returner opgave

For at returnere en opgave skal du højreklikke på den og vælge ’Returner opgave’.

En diaglogboks åbner, hvori du har mulighed for at tilknytte en kommentar i kommentarfeltet.

 

Billede 12

 

Marker opgave som set via opgavelisten

Du vælger en opgave fra opgavelisten ved at dobbeltklikke på den med musen eller trykke på enter.

 

Billede 11

 

Når du aktiverer ’Marker som set’- knappen ved enten at klikke på knappen med musen eller ved at trykke på enter-tasten, lukker skærmbilledet med visning af svaret, og du vil komme tilbage til opgavelisten, hvor den næste opgave er markeret.

 

Meddelsesopgaver

Meddelelsesopgaver anvendes til intern kommunikation om en bestemt patient.

I ATC bruges denne funktion primært til at give besked til udskrivende læge, at der mangler at blive dikteret epikrise.

Du kan se, hvordan du opretter og udfører meddelsesopgaver her: Meddelelsesopgaver på opgavelisten

Referencer

Anbefalet anvendelse/generelt om opgavelisten – Clinical Suite anvendelsesdokument

Overdragelse af opgaver – Clinical Suite anvendelsesdokument

Meddelelsesopgaver på opgavelisten – Clinical Suite anvendelsesdokument