Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for håndtering af patientkald i Akutmodtagelsen og Akut Sengeafsnit, Thisted

 

Beskrivelse

Patientkaldesystem (Carecall/BEST) er installeret på samtlige patientstuer, toiletter og badeværelser.

Patientkald går til Ascom-telefoner, kan ses på gangen (elektronisk display) og på stuerne.

 

Håndtering af patientkald i Akutmodtagelsen og Akut Sengeafsnit:

Der arbejdes med tildelt patientpleje i såvel Akutmodtagelsen som i Akut Sengeafsnit - det er synligt på C-view tavlerne hvem, der er tildelt patienten.

Alle patientkald i Akutmodtagelsen går til samtlige Ascom-telefoner i Akutmodtagelsen (dog er visitators telefon undtaget), og det samme gælder for Akut Sengeafsnit. Det forventes, at den tildelte medarbejder besvarer egne patientkald. Er den pågældende medarbejder forhindret i dette, besvares patientkald af en kollega. Det kan være aftalt forud, at en patient midlertidig overgives til en kollega, men det er et fælles ansvar, at alle patientkald besvares hurtigst muligt.

På gangen i Akutmodtagelsen og i Akut Sengeafsnit er der et display, som er synligt for alle, og hvor alle kald kan ses. Når et patientkald besvares, aktiveres ”nærvær” på stuen, og lyset over døren bliver grønt. Herefter udløser en ny aktivering af patientkaldet en assistancealarm. Er der markeret ”nærvær” på stuen, bliver et display ved døren aktivt, og det er nu muligt at se patientkald fra resten af afdelingen og derved identificere, om det er egne patienter der kalder.

Når stuen forlades slukkes der for ”nærvær”.

Patienten skal altid kunne nå og finde kaldesnoren og skal instrueres i brug af den.