Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Apopleksi - Sygeplejehandlinger ved administration af Octaplex

Beskrivelse

Ved intracerebral blødning som mistænkes betinget af Marevan, kan der som akut behandling gives Octaplex for, at neutralisere Marevans antikoagulerende effekt. Ved behandlingsindikation skal neurologisk bagvagt kontakte Klinisk Immunologisk afdeling (65550), og når dosis er bestemt, afleveres medicinen via. taxa til afdelingen.

Blanding af medicin og indgift:

  1. 1. Medicinen blandes med tilhørende solvens. Der bruges overføringskanyler fra afdelingens standardsortiment (dvs. dem vi også bruger ved Actilysebehandling). Når medicinen er opløst er blandingen blå. Den skal stå ganske kort tid, før den er opløst.

  2. 2. Herefter opstrækkes medicinen i Luerlock sprøjte (sprøjten som bruges til Actilysebehandling), og der påsættes forlængerslangen. For at sikre korrekt infusionshastighed, benyttes Alaris TIVA pumpen, som vi også benytter til Actilysebehandling. Sørg blot for at trykke ”JA”, når apparatet spørger om der skal vælges andet præparat, når apparatet opstartes (pumpen er jo automatisk indstillet til Actilyse). Herefter trykkes der ”OK” til ”intet medikament”. Der er kanylesæt med og slangen, som ligner den sommerfugl, som bioanalytikerne bruger ved blodprøvetagning. Der er benyttet det eksisterende venflon.

  3. 3. De første par minutter gives der 1ml/min, dvs. displayet skal vise 60ml/h, hvis hastigheden er indstillet korrekt. Alt efter infusionsmængden kan man i displayet se, hvad lang tid infusionen vil tage. Efter 2 min. trykkes der på den orange knap, så infusionen pauseres, hvorefter infusionshastigheden øges til 5-10ml/min., dvs. der nu i displayet skal stå hhv.: 300ml./h eller 600ml./h. Påsat bagefter 20 min. Luerlock sprøjte med Nacl i til gennemskylning af slangen.

 

10 min. efter afsluttet behandling skal der måles ny INR med LIVSVIGTIG svar, i det denne afgør om der er indikation for fornyet indgift af Octaplex.

 

Referencer

Ingen angivet.