Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Stroke - Sygeplejehandlinger ved administration af Octaplex

Beskrivelse

Ved intracerebral blødning som mistænkes betinget af Marevan, kan der som akut behandling gives Octaplex for, at neutralisere Marevans antikoagulerende effekt.

Octaplex er dårligt dokumenteret ved NOAK-præparater, men kan overvejes efter grundig vurdering af blødnings- og tromboserisiko (Fraset Pradaxa, hvor der benyttes Praxbind).

 

Ved behandlingsindikation skal neurologisk bagvagt kontakte Klinisk Immunologisk afdeling (65550), hvor dosis bestemmes. Medicinen hentes ved blodbanken.

Blanding af medicin og indgift:

 

  1. 1. Medicinen blandes med tilhørende solvens vha. overførselssættet.

 

Octaplex Octapharma AB pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning 500 IE og 1000 IE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 2. Herefter opstrækkes medicinen i Luerlock sprøjte (sprøjten som bruges til Actilysebehandling), og der påsættes forlængerslangen. For at sikre korrekt infusionshastighed, benyttes infusionspumpen, som vi også benytter til Actilysebehandling. Sørg blot for at trykke ”JA”, når apparatet spørger om der skal vælges andet præparat, når apparatet opstartes (pumpen er jo automatisk indstillet til Actilyse). Herefter indtastes Rate/tid og VTBI (infusionsmængde).

  2. 3. De første par minutter gives der 1ml/min, dvs. displayet skal vise 60ml/h, hvis hastigheden er indstillet korrekt. Alt efter infusionsmængden kan man i displayet se, hvor lang tid infusionen vil tage. Efter 2 min. pauseres infusion (se vejledning på trombolysevogn), hvorefter infusionshastigheden øges til 5-10ml/min., dvs. der nu i displayet skal stå hhv.: 300ml./h eller 600ml./h. Påsæt bagefter 20 min. Luerlock sprøjte med NaCl i til gennemskylning af slangen.

 

Ved anvendelse af Octaplex® skal der udfyldes en transfusionsjournal og returneres til Klinisk Immunologi. Der skal påsættes CPR-nr og batchs.nr fra Octaplex glasset

 

Octaplex® givet på baggrund af Marevan: 10 min. efter afsluttet behandling skal der måles ny INR med LIVSVIGTIG svar, i det denne afgør om der er indikation for fornyet indgift af Octaplex. Ligeledes skal igen kontrolleres INR efter 4, 8, 12, 24 og 48 timer af samme årsag. Skriv tiderne på Cetrea.

 

Octaplex® givet på baggrund af NOAK-præparater: Læge vurderer individuelt i samarbejde med klinisk immunologisk afdeling behovet for blodprøver der skal tages efterfølgende.

 

Referencer

Akut reversering af NOAK (Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis® og Lixiana®) - https://pri.rn.dk/Sider/23038.aspx

Reversering af forhøjet INR ved behandling med vitamin K-antagonist (VKA) - https://pri.rn.dk/Sider/9553.aspx