Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicin til intubation i Opvågningen og RIMA

Beskrivelse

Som standard til intubation i Opvågningen trækkes følgende mediciner op:  

 • • inj. Rapifen 0,5 mg/ml i 2 ml sprøjte (angiv mg/ml på sprøjte) 

 • • inj. Tiomebumalnatrium 25 mg/ml i 1 stk. 20 ml sprøjte (angiv mg/ml på sprøjte) (Inj. Pentocur 0,5 g blandes med 20 ml. Nacl isot = 25 mg/ml) 

 • • inj. Suxamethon 50 mg/ml i 2 ml sprøjte (angiv mg/ml på sprøjte)  

Derudover vil der generelt være behov for kredsløbsunderstøttende medicin, som trækkes op efter lægens ordination. 

Følgende medikamenter kan endvidere være aktuelle at trække op efter lægens ordination: 

Opioider

 • • inj. Fentanyl 50 µg/ml i10 ml sprøjte (angiv µg/ml på sprøjte) 

Sovemidler/sedativa

 • • Inj. Propofol 10 mg/ml i 20 ml sprøjte (angiv mg/ml på sprøjte) 

 • • Inj. S-ketamin 25 mg/ml i 5 ml sprøjte (angiv mg/ml på sprøjte) 

 • • inj. Midazolam 1 mg/ml i 5 ml sprøjte (angiv mg/ml på sprøjte) 

Relaksantia

 • • Inj. Esmeron/Rocuronium 10 mg/ml i 5 ml sprøjte angiv mg/ml på sprøjte) 

Øvrige/nødmedicin

 • • inj. Atropin 1 mg/ml i 1 ml sprøjte (angiv mg/ml på sprøjte) 

 • • inj. Ephedrin 50 mg/ml i 1 ml sprøjte (angiv mg/ml på sprøjte) 

 • • inj. Metaoxedrin 0,1 mg/ml i 1 ml sprøjte (angiv mg/ml på sprøjte) 

 • • inj. Adrenalin 1 mg/ml i 1 ml sprøjte (angiv mg/ml på sprøjte) 

 • • inj. Adrenalin 1 mg/ml i 100 ml NaCl 0,9 % = 0,01 mg/ml 

 • • Inj. Noradrenalin blandet efter instruks 50 ml sprøjte (mærkes med særlig label) 

 

Alle sprøjter påsættes labels med angivelse af indhold, dato og klokkeslet for optræk samt initialer.  

Ampullerne til intubationsmedicin samles i hvid plastikkurv, og befinder sig herefter i medicinkøleskabet på det pågældende afsnit.  

 

I de andre Opvågninger (Opvågning 2, 3, O6 og H findes intubationsmedicinen ligeledes i hvid plastikkurv og optrækkes ved behov.  

Anvendes medicinen i løbet af en vagt, fyldes kurven op på ny af det tilstedeværende sygeplejepersonale og sættes tilbage i medicinkøleskab i den pågældende Opvågning. 

 

Husk at dokumentere temperaturregistrering af rumtemperatur og køleskab. Dette gøres en gang hver dag. 

Der føres en logbog for kontrol af medicin til akut intubation (bilag). 

Denne opbevares i den pågældende satellits medicinskab sammen med øvrige registreringsskemaer 

Ansvarlig for dette er fastansat sygeplejepersonale i Opvågning H og O6/Opv. 3 og medicinansvarlige sygeplejersker i Opv. 1 og 2. 

Formål 

At optrækningen af intubationsmedicin foregår under ordnede og fastlagte forhold, for derved at minimere stress og risiko for optrækning af forkert medicin. 

At der føres en fyldestgørende logbog for kontrol af medicinudløb og genopfyldning i opvågningsafsnittet.