Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicin til intubation i Opvågningen og RIMA

Beskrivelse

Nedenstående medicin anvendes i Opvågningen ved planlagte og akutte intubationer.

Medicinen optrækkes ved behov

Der optrækkes:

  • • inj. Tiomebumalnatrium 25 mg/ml i  1 stk. 20 ml-sprøjte (angiv mg/ml på sprøjte)
    (Inj. Pentocur 0,5 g blandes med 20 ml. Nacl isot = 25 mg/ml)

  • • inj. suxamethon 50 mg/ml i  2 stk. 2 ml-sprøjter (angiv mg/ml på sprøjte)

  • • inj. fentanyl 50 µg/ml i  1 stk. 10 ml-sprøjte (angiv µg/ml på sprøjte)

  • • inj. atropin 1 mg/ml i   1 stk. 1 ml-sprøjte (angiv mg/ml på sprøjte)

  • • inj. ephedrin 50 mg/ml i 1 stk. 1 ml-sprøjte (angiv mg/ml på sprøjte)

  • • inj. midazolam 1 mg/ml i  1 stk. 5 ml-sprøjte (angiv mg/ml på sprøjte)

Inj. Esmeron® hentes i køleskab, hvis behov herfor.

 

Alle sprøjter påsættes labels med angivelse af indhold, dato og klokkeslæt for optræk samt initialer.

Ampullerne til intubationsmedicin samles i hvid plastikkurv og befinder sig herefter i medicinkøleskabet på det pågældende afsnit.

 

I de andre Opvågninger (Opvågning 2, 3, O6 og H findes intubationsmedicinen ligeledes i hvid plastikkurv og optrækkes ved behov.

Anvendes medicinen i løbet af en vagt, fyldes kurven op på ny af det tilstedeværende sygeplejepersonale og sættes tilbage i medicinkøleskab i den pågældende opvågning.

 

Husk at dokumentere temperaturregistrering af rumtemperatur og køleskab. Dette gøres en gang hver dag.

Der føres en logbog for kontrol af medicin til akut intubation (bilag).

Denne opbevares i den pågældende satellits medicinskab sammen med øvrige registreringsskemaer

Ansvarlig for dette er fastansat sygeplejepersonale i Opv. H og O6/Opv. 3 og medicinansvarlige sygeplejersker i Opv. 1 og 2.

Formål

At optrækningen af intubationsmedicin foregår under ordnede og fastlagte forhold, for derved at minimere stress og risiko for optrækning af forkert medicin.

At der føres en fyldestgørende logbog for kontrol af medicinudløb og genopfyldning i opvågningsafsnittet.