Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Telemetriovervågning og alarmer

 

Patientgruppe

Patienter, der indlægges til observation for rytmeforstyrrelser og øvrige patienter, hvor der er lægelig ordination af telemetriovervågning.

Fremgangsmåde

Når patienten meldes, og der er ordineret telemetriovervågning (ordinationen skal indeholde oplysninger om det, patienten skal observeres for):

Klargør telemetri
Find telemetri, elektroder, batteri og telemetripose.

Patienten oprettes på computer med stuenummer, telemetrinummer, navn, CPR-nummer. Husk at registrere, om patienten har pacemaker. Når patienten forlader Akutmodtagelsen, afsluttes overvågningen, og data kan hentes i Akut sengeafsnit.

Når patienten kommer til afsnittet
Patienten informeres om telemetriovervågning - hvordan det foregår, og hvad man selv skal være opmærksom på. For eksempel må man ikke gå i bad, og man må ikke forlade afsnittet uden aftale.

Telemetri påsættes
Elektroderne påsættes efter anvisning på telemetriudstyret.
Telemetrien slås til på computeren, og det sikres, at der ikke meldes om fejl på skærmen, for eksempel fejl i placering af elektroder, lavt batteri niveau, etc.

Ansvar
Patienten må som hovedregel ikke få telemetrien af.
Når patienten skal i bad, kan telemetrien eventuelt tages af efter vurdering i hvert enkelt tilfælde og/ eller efter aftale med lægen. Den sygeplejerske, der tager telemetrien af, har ansvaret for observation af patienten, mens han/ hun er i bad.

Ved undersøgelse uden for afsnittet er det den sygeplejerske, der har ansvaret for patienten, der vurderer, om patienten kan være uden overvågning i perioden. Der konfereres eventuelt med lægen.

I tilfælde, hvor patienten modsætter sig at have telemetrien på, for eksempel konfuse patienter, skal lægen informeres, og det noteres i journalen.

Patienten skal som hovedregel blive i afsnittet, mens der er telemetriovervågning på. Vælger patienten at forlade afsnittet med telemetriovervågningen på, skal der informeres om, at overvågningen ikke kan sende uden for afsnittes døre, og at det derfor er på eget ansvar. Hvis patienten fortsat ønsker at forlade afsnittet skal samtykkeerklæringen underskrives af patient og plejepersonale. Erklæringen gælder hele indlæggelsen, og gemmes sammen med de øvrige papirer. Når patienten udskrives indscannes dokumentet i patientjournalen.

Lægen vurderer minimum én gang dagligt til stuegang, om der fortsat er indikation for telemetriovervågning - noteres i journalen. Den stuegangsgående læge gennemgår relevante trends for de sidste 24 timer. Desuden skal lægen vurdere telemetrien efter relevante alarmer, eller hvis det er påkrævet på grund af patientens tilstand/ behandling.

Hjerterytme, frekvens og hændelser vurderes af en sygeplejerske i hver vagt, og vagthavende læge kontaktes ved behov.

Når telemetrien seponeres, dokumenteres det i EPJ.

Ved behov for at seponere en telemetri på grund af pladsmangel kontakter sygeplejersken forvagten, der vurderer hvilken telemetri, der må seponeres. Dog skal stuegangsgående læge lave en prioriteringsliste, hvis alle er optaget til stuegang.

Alarmer
Patienter skal altid tilses af en sygeplejerske ved alarm.
Hvis det vurderes, at der ikke er tale om fejlalarm, tilkaldes en læge.