Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rødt medicinsk kald i Akutmodtagelsen – RHN

 

Formål

 • • at sikre hurtig og relevant behandling til kritisk syge patienter

 • • at opnå start af relevant diagnostik og behandlingsmæssige tiltag hurtigst muligt

 • • at udnytte den akutte behandlingssituation til uddannelse under tæt supervision

 

Gennem ovenstående derved at sikre bedst muligt forløb i modtagelsen af kritisk syge patienter.

 

Målgruppe

Patienter over 18 år, der

 • • indbringes til akutmodtagelsen med kørsel A.

 • • triageres røde i ambulance eller akutmodtagelsen.

 

Modtagelse af følgende patienter er ikke inkluderet i denne instruks og følger de relevante PRI-dokumenter herfor:

 

Fremgangsmåde 

Personale ved rødt medicinsk kald:

Akutlæge, akutmedicinsk mellemvagt (”MV2”), akutmodtagelsens forvagt, anæstesilæge, anæstesisygeplejerske, to sygeplejersker fra akutmodtagelsen, bioanalytiker.

Hospitalets øvrige specialer tilkaldes ad hoc.

 

Aktivering af medicinsk kald

 • • Ambulancelæge eller -personale via telefonisk kontakt til visitator ved kørsel A-returkørsel eller rød præhospital triage

 • • Triagerende sygeplejerske i Akutmodtagelsen når patienter triageres røde

 • • Modtagende sygeplejersker og læger i samråd med akutlæge/MV2-vagt ved uklare symptombilleder, hvor patienten skønnes kritisk syg

 • • Den koordinerende sygeplejerske i akutmodtagelsen.

 

Ansvar

Akutlægen (MV2, når der ikke er en akutlæge på vagt) har behandlingsansvaret under det røde kald indtil:

 • • Akutmodtagelsen forlades eller

 • • Behandlingsansvaret i akutmodtagelsen overdrages til relevant speciale i forhold til patientens sygdomsbillede.

 

Opgaver

Alle teammedlemmer:

 • • Følger aktivt med i ABCDE-gennemgang, så vitale værdier mv. kan meldes til teamlederen på rette tidspunkt (f.eks. temperatur under ”E”, blodtryk under ”C”), så strukturen kan opretholdes.

 • • Støtter op omkring teamlederen bl.a. ved at acceptere dens rolle og komme med input

 • • Respekterer de andres rolle i teamet

 • • Benytter sig af de relevante hjælpemidler (ABCDE; ISBAR; GCS etc.) og taler højt og tydeligt

 • • Melder sig ved teamlederen ved navn og funktion, når man kommer til/går fra stuen, så teamlederen på ethvert tidspunkt har overblik over hvilke ressourcer, der er til rådighed

 • • Teammedlemmers aktive deltagelse i rødt kald slutter kun med teamlederens accept.

 

Akutlægen (hverdage 08:00-18:00):

 • Har behandlingsansvaret og er supervisor

 • Vil typisk kun være observerende; kan dog til ethvert tidspunkt efter eget skøn overtage teamlederrollen

 • Vil agere som facilitator i debriefing efter det røde kald er afviklet

Akutmedicinsk mellemvagt (MV2):

 • Fungerer som teamleder og uddelegerer alle praktiske opgaver til forvagten, så teamlederen kan ”holde hænderne i lommen” og derved bevare overblikket

 • Laver jævnligt opsummeringer, så hele teamet kan følge med i forløbet

 • Giver feedback til forvagten i debriefing efter det røde kald er afviklet

 • Teamlederen bærer en gul redningsvest for at synliggøre teamlederrollen

 • MV2 melder patienten til modtagende afdeling, da MV2 lægger behandlingsplanen.

Forvagt:

Før patientens ankomst:

 • Indhenter al tilgængelig information omkring patienten (EDB-systemer, visitationssygeplejerske) og deler informationen med hele behandlingsteamet.

Efter patientens ankomst:

 • Forestår den fysiske kontakt til patienten ”som teamlederens forlænget arm”.

Anæstesilæge:

 • Står primært for ”ABC”

 • Iværksætter behandling i samarbejde med teamlederen

 • Kommer med input til teamlederen

 • Uddelegerer opgaver til anæstesisygeplejersken.

Anæstesisygeplejerske:

 • Sørger for hurtigt opkobling af patienten til monitoreringsudstyr i samarbejde med modtagesygeplejersken

 • Monitorerer og dokumenterer de vitale værdier og melder højt og tydeligt tilbage, hvis disse forandrer sig betydeligt

 • (ABC)DE-vurderer og optimerer i samarbejde med anæstesilæge

 • Giver medicin efter ordination.

Modtagesygeplejerske:

Før patientens ankomst:

 • Gør stuen klar til patientmodtagelse

 • Fremfinder alt udstyr til stuen ud fra ”AMPHI”-oplysningerne /telefonkontakten fra ambulancen

 • Aftaler opgavefordelingen med anæstesisygeplejerske.

Efter patientens ankomst:

 • Opkobling af monitoreringsudstyr (saturationsmåler, blodtryksmanchet og EKG-overvågning samt temperaturmåling) i samarbejde med anæstesisygeplejerske

 • Sikrer minimum én velfungerende i.v.adgang

 • Forestår ved medicinske problemstillinger altid blodsukkermåling

 • Anlægger KAD efter lægeordination, evt. med temperaturføler

 • Ved behov afdækning med varme tæpper, alternativt afkøling med isposer efter situationen

 • Forestår eventuel opklipning af patienttøj

 • Indgår i teamsamarbejdet omkring patienten og støtter aktivt op omkring teamlederen, kommer med input/forslag og følger med i ABCDE´en

 • Sikrer sygepleje-dokumentation i Clinical Suite

 • Foretager om muligt identifikation af patienten og påsætter ID-armbånd. Alternativt påsættes armbånd med identifikationsnummer

 • Bestiller hurtigst muligt relevante blodprøver efter teamlederens ordination.

Bioanalytiker:

 • Tager de relevante prøver på rette tidspunkt, må gerne komme med input til teamlederen.

Sekretær:

 • Kontrollerer om der ligger en blodtype på patienten fra tidligere

 • Bestiller ”akutpakken” (med/uden type) i Labka

 • Forbereder ID-armbånd (sætter label på) og lægger det i chartekket; aflever chartek med labels på traumestuen til sygeplejerske.

 

Du finder Action Cards for alle teammedlemmer under bilag.