Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Isoprenalin

 

Baggrund

Isoprenalin medbringes i akutlægebilerne med henblik på behandling af betydende bradykardi, dvs. hjertefrekvens <50/min som følge af:

 

 • • Syg sinusknude syndrom med betydende symptomatiske pauser (typisk >3 sekunder)

 • • 2. grads AV-blok type 2

 • • Avanceret 2. grads AV-blok

 • • 3. grads AV-blok

 • • Bradykardiudløst VT/VF.

 

Målgruppe - anvendelsesområde

Læger ansat ved akutlægebilerne i Region Nordjylland.

 

Virkning

Isoprenalin har agonistisk virkning på β1- og β2-receptorer. Den kardielle effekt heraf er øget puls og kontraktilitet. Isoprenalin virker endvidere vaso- og bronkodilaterende. Virkningen er umiddelbart indsættende. Efter ophør med infusion aftager virkningen indenfor få minutter.

 

Fremgangsmåde

5 mL isoprenalin á 0,2 mg/mL fortyndes med 15 mL saltvand til samlet 20 mL isoprenalin á 0,05 mg/mL. Indgives via infusionspumpe og titreres til effekt.

Vejledende dosering er 0,01–0,20 µg/kg/min, svarende til 1–18 mL/t ved patientvægt på 75 kg.

 

Forsigtighedsregler og kontraindikationer

 • • Akut koronarsyndrom — risiko for forværring af myokardieiskæmi

 • • Digoxinforgiftning — risiko for takyarytmier

 • • Behandling med monoaminoxidasehæmmere — hæmmet metabolisering

 • • Hypovolæmi — hypotension som følge af vasodilatation

 • • Medicinske tilstande med forhøjet sympatikustonus såsom thyrotoxikose og fæokromacytom

 • • Ubehandlet takyarytmi

 

Referencer