Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Epistaxis

- næseblødning

 

Formål

Behandling af epistaxis (næseblødning) hos patienter i Akutmodtagelsen/ Skadestuen, Aalborg UH Thisted, ved læge og sygeplejerske.

 

Definition af begreber

Rapid Rhino: oppustelig næseballon.

Epistaxis (næseblødning) kan skyldes systemiske eller lokale forhold.

 

Beskrivelse

Anamnese

Spørg om tidligere blødning, kendt blødningstendens og AK-behandling med trombocytfunktionshæmmere, K-vitamin antagonister), traume.

 

Undersøgelser

 • • Inspektion af næsehulen med næse-speculum og pandelampe med henblik på at lokalisere blødningen.

 • • TOKS

 • • Blodprøver: næseblødningspakke i LABKA, evt. type + BAC-test.

 

Behandling

Ved påvirket blodtryk skal patienten lejres liggende, dog med eleveret hovedgærde og der skal anlægges iv-adgang.

Hvis almindelig behandling med udvendig kompression og knust is mod ganen (fjern tandprotese) ikke har effekt, lægges tamponade med ”Rapid Rhino” (se nedenfor).

Afvent 15-30 minutter og kontroller, at blødningen er stoppet.

Ved fortsat blødning kontaktes ØNH, AAUH.

TOKS inden udskrivelse eller overflytning.

Informer patienten om det videre forløb og efterbehandling. Ved anvendelse af ”Rapid Rhino” oplyses patienten om at henvende sig til Akutmodtagelsen, Thisted, med henblik på fjernelse af den indlagte kompression efter 1(-2) døgn.

Seponering - hverdage: Daghospital i Akutmodtagelsen. Weekends/ helligdage: Skadestuen i Akutmodtagelsen.

 

Anvendelse af Rapid Rhino (RR)

Materialer:

 • • Rapid Rhino (RR) 5,5 (typisk til kvinder) eller 7,5 cm (typisk til mænd)

 • • Sprøjte 10 ml (luft)

 • • Skål/ kapsel + sterilt vand.

 • • Tape til fiksering

 

1.Oprens næsen for koagler i videst muligt omfang

Billede 1

2.Fjern blåt hylster og dryp RP helt i 10-20 mm sterilt vand (vigtigt: ikke NaCl)

 

3.Indsæt RR langs næsegulvet (ikke langs næseryggen), indtil blå ring er inde i næsen

Billede 2

4.Pust luft i ballonen med 10. ml sprøjte, begynd med ca. 2 ml. Mærk på lille ballon uden for næsen; den afspejler trykket i næseballonen. Denne skal være lidt eftergivelig, men ikke slap. Hvis det stadig bløder, kan der pustes mere luft i ballonen. Maksimalt (yderst sjældent) 10 ml i 5,5 cm og 15 ml i 7,5 cm RR. Notér, hvor meget der er fyldt i ballonen

Billede 3

5.Slangen fikseres på kinden med effektiv tape én gang rundt og den hvide luer-ventil og derefter på kinden. Alternativt langs næseryggen

Billede 4

 

 

6.Der afventes 15-30 minutter, og den lille ballon kontrolleres, før patienten går hjem. Hvis den mangler luft, efterfyldes den

7. Inspicér oropharynx. Ved fortsat blødning eller påvirket almen tilstand kontaktes og konfereres med ØNH, AAUH

8.Hvis tilstanden kræver indlæggelse på grund af fortsat blødning, overflyttes patienten til ØNH, AAUH

9.Husk smerterstillende (efter instruks)

 

Hvis hemostasen er opnået, kan patienten udskrives.

Undtagelser:

 • • hvis patienten skal fortsætte i medicinsk behandling (blodtryk, koagulationsforstyrrelse)

 • • hvis patienten er dement

 • • hvis vurdering er umulig på grund af alkohol, medicin, epileptisk anfald

 • • hvis patienten har hovedpine, kvalme, opkastning

 • • hvis der er tegn på konfusion/ agitation (alvorligt symptom)

 • • hvis der ikke er adækvat observationsmulighed i hjemmet

 

Hvis der findes indikationer for indlæggelse, efter at blødningen er stoppet, sendes patienten til Akut sengeafsnit. Ved faglige problemstillinger i vagten kontaktes skadeforvagten, som har mulighed for at kontakte vagthavende ØNH-læge på AAUH, eller - ved medicinske problemstillinger - til medicinsk bagvagt

Ved manglende hæmostase, når der findes indikationer for overflytning til ØNH-afdeling (efter telefonisk kontakt med vagthævende ØNH-læge), kontaktes anæstesibagvagten, som er ansvarlig for transporten samt vurdering af lægeledsagelse.

 

Skadeforvagten planlægger 2 tidspunkter til ballonfjernelse i Akutmodtagelsen. Seponering - hverdage: Daghospital i Thisted. Weekends/ helligdage: Skadestuen i Akutmodtagelsen.

Skadeforvagten er ansvarlig for fjernelse af ballonen.

Efter 24 timer udtømmes ballonen for luft (der sikres fiksering på kinden), og patienten sendes hjem efter cirka 30 minutters observation.

Patienten kommer næste dag (48 timer efter ballonindlæggelsen) i Akutmodtagelsen for at få fjernet ballonen. Observeres cirka 30 minutter efter ballonen er fjernet. Seponering - hverdage: Daghospital i Thisted. Weekends/ helligdage: Skadestuen i Akutmodtagelsen.

Hvis ikke der tegn på blødning, sendes patienten hjem. Hvis patienten i anamnesen haft recidiverende næseblødninger eller tidligere opereret i ØNH regi, skal patienten henvises til ØNH-ambulatoriet, AAUH (henvisning sendes).

Hvis der er recidiv af blødning, indlægges ballonen igen, og patienten sendes til ØNH, AAUH (efter telefonisk kontakt med vagthævende ØNH-læge).

 

Sygeplejefagligt

 • • Patienten lejres siddende

 • • Blødningen mindskes ved hjælp af fingerkompression på siden af næsen, afkøling af næserod samt vd at bede patienten sutte isterninger (OBS - husk at fjerne eventuel tandprotese)

 • • Patienten TOKS´s med henblik på blodtab eller hypertension

 • • Blodprøver bestilles (næseblødningspakke + eventuelt type og BAC-test)

 • • Der anlægges eventuelt venflon og gives væske

 • • Der fremstilles til inspektion og anlæggelse af tamponade

 

Epistaxis-bakke på rullebord

Pandelampe medbringes

 

 • • Der assisteres ved inspektion og anlæggelse af Rapid Rhino (RR)

 • • Der arrangeres eventuelt transport til ØNH, AAUH.

 • • Sygeplejen dokumenteres i EPJ

 • • Information til patienten, herunder:

Næsen lades i fred, og næsepudsning-/ pilning undgås. Undgå at synke blod - det giver kvalme/ opkastninger. Relevant skriftlig patientinformation udleveres.

Hjemtransport skal foregå efter regionale retningslinjer

 • • Forholdsregler ved fornyet næseblødning efter hjemkomst er:

Fingerkompression på siden af næsen samt is peroralt i 10 min. Såfremt disse foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, bedes patienten kontakte Skadestuen igen.