Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af hjertestop i Akutmodtagelsen

Beskrivelse

Der henvises til kardiologisk hjertestopinstruks:

Hjertestopinstruks - Aalborg Universitetshospital og Regionshospitalet Nordjylland

 

Falck indbringer patienter med hjertestop ligesom Akutmodtagelsens patienter kan få hjertestop.

 

Alarmering af hjertestop:

1.       Via direkte linje til informationen på forløbskoordinatortelefonen

- anvendes til hjertestop der indbringes via Falck samt ved hjertestop på en stue.

2.       Hjertestopknap på stuen (alarmen ringer højlydt)

- anvendes ved pludselig stop på en behandlingsstue, hvor man straks ønsker hjælp af kollegaer og hjertestop holdet.

 

Forløb

 • • Forløbskoordinatoren melder hjertestop via speed-dial til Informationen.

 • • 2 sygeplejersker går på stue 1 (eller der hvor der er ledigt) og gør klar på stuen til modtagelse af patienten.

 • • Sekretæren bestiller blodprøver og EKG.

 • • Sygeplejersken tager medicinbakken/hjertebakken frem, som står i medicinrummet.

 • • Forløbslederen udpeger en 3. sygeplejerske, der er klar til at tage imod de pårørende. De pårørende kan være i nattevagtsrummet Pårørende til kritisk syge i akutmodtagelsen

 • • Når patienten er ankommet, ringer forløbslederen til en sekretær, som registrerer patienten på et skadekort, hvis ikke patienten er meldt til indlæggelse.

 • • Ikke identificerbare patienter får erstatnings-CPR.

 

Patientens ankomst til Akutmodtagelsen

 • • Sygeplejersken klipper tøj af patienten. Der monitoreres og sættes Zoll pads på thorax.

 • • Sygeplejersken drager omsorg for patienten og respekterer patientens integritet

 • • Sygeplejersken inddrager de pårørende mest muligt.

 • • Der anlægges kateter á demeure.

 • • Sygeplejersken fra akutmodtagelsen har ansvaret for brystkompressionssystem LUCAS2.

 • • De kardiologiske sygeplejersker har ansvaret for defibrillatoren.

 • • De 2 sygeplejersker på stuen samarbejder om at dokumentere i Clinical Suite og Opus Sygeplejedokumentation i Clinical Suite

 • • Sygeplejersken giver besked om stamafdelingen til sekretæren, hvis ikke patienten var meldt til indlæggelse i forvejen.

 • • Sygeplejersken får sekretæren til at flytte patienten i PAS til den intensive afdeling, som patienten modtages på.

 • • Ved mors: Omsorg for afdøde og dennes pårørende i akutmodtagelsen

 • • Forløbskoordinatoren ringer i Informationen med data på patienten. Disse data bruges i den nationale kvalitetsdatabase til monitorering og udvikling af kvaliteten af hjertestopbehandling på danske hospitaler.

 

Ved hypotermibehandling

Hypotermibehandling efter hjertestop

Formål

At patienter med hjertestop får den korrekte pleje og behandling i akutmodtagelsen.