Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation og indkaldelse af patienter til fertilitetsbehandling

 

Beskrivelse

Denne instruks beskriver arbejdsgangen fra modtagelse af en henvisning i Fertilitetsenheden til indkaldelse af patienten/parret. Ud fra et ønske om at udnytte Fertilitetsenhedens forundersøgelsestider mest optimalt, får patienten/parret først en tid til samtale, når spørgeskema er returneret, og når de fornødne prøver er taget. Således sikres det bedst muligt, at der kan lægges en endelig behandlingsplan den dag, patienten/parret møder til forundersøgelse.

 

Arbejdsgangen er således:

Henvisningen modtages

 • • Sekretariatet tjekker, at den henviste patient opfylder kriterierne for at kunne modtage offentlig fertilitetsbehandling, herunder at kvinden ikke er fyldt 40 år på henvisningstidspunktet og ikke i forvejen har et barn med nuværende partner.

 • • Sekretariatet registrerer i henvisningsbilledet i PAS, at der mangler oplysninger (VMO), og der registreres en foreløbig henvisningsdiagnose DZ008.

 • • Der oprettes ambulant indskrivningsbilledet på patienten og evt. partner, og der oprettes journal.

 • • Det laves en lille note i højre hjørne af henvisningen, hvis kvinden har et tidligere behandlingsforløb, der kunne have indflydelse på hendes kommende fertilitetsbehandling.

 • • Det noteres, om der foreligger sædprøve på den mandlige partner – hvis ikke, oprettes der en henvisning til dette til vores laboratorium.

 • • Der bookes en brevkontakt på kvinden, og patienten/parret tilsendes via e-Boks spørgeskemaer, som skal returneres, inden journalen lægges til visitation hos en læge.

 

Henvisningen sendes til visitation

 • • Når spørgeskema er modtaget i udfyldt stand, og når der foreligger en sædprøve på vir, retter sekretæren VMO (ventende på manglende oplysninger) i henvisningsbilledet til VBE (ventende på behandling), således at patientforløbet nu tæller ventetid.

 • • Sekretæren lægger journalen i lægernes fælles visitationskasse.

 • • Den visiterende læge tjekker resultat af evt. sædprøve samt resultater af de prøver, der er rekvireret af kvindens praktiserende læge i forbindelse med henvisning (jf. instruks https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/nordjylland/patientforloeb/forloebsbeskrivelser/w-svangerskab-foedsel-svangerskabsforebyggelse/infertilitet/

 • • Ønsker den visiterede læge yderligere prøver inden forundersøgelsen, krydses disse af på skema.

 • • Den visiterende læge laver et visitationsnotat i Clinical og sætter en foreløbig diagnose på patienten og den mandlige partner, og journalen går retur til sekretariatet.

Patienten indkaldes til forundersøgelse i ambulatoriet

 • • Sekretæren indkalder patienten/parret til forundersøgelse i ambulatoriet, og bestiller de supplerende prøver, som den visiterende læge har krydset af på skemaet.