Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forløbsbeskrivelse på patientforløb til abdominal ascitesdrænage og pleuradrænage på Patienthotellet

Beskrivelse

Stamafdelingens telefonnummer:

D1: 61 480

D3: 61 467

 

Baggrund:
Med udgangspunkt i optimering af patientforløb for udvalgte patienter til planlagt drænage er der lavet en samarbejdsaftale mellem onkologisk afdeling og Patienthotellet.

 

Patientkategori:
Udvalgte patienter med behov for ascites- eller pleuradrænage:

  • • Patienten har fået foretaget drænage tidligere. Første drænage foregår altid under indlæggelse i stamafsnittet.

  • • Patienten er selvhjulpen og er indstillet på at skulle tømme drænposen selv

  • • Patienten føler sig tryg ved at skulle opholde sig på Patienthotellet

Hvis patienten er så afkræftet, at der er behov for transport i seng til Radiologisk Afdeling, skal indgrebet foretages under indlæggelse i sengeafsnit.

 

Stamafdeling:
Patienterne har enten afsnit D1 eller D3 som stamafdeling afhængig af diagnose

Patientens primære kontakt til stamafdelingen (patienten kontakter stamafdelingen):
Patienterne ringer til onkologisk akutfunktion, og sygeplejersken booker et værelse på Patienthotellet og bestiller blodprøver. Dette sker ofte 1 – 2 dage forud for drænagen. Sygeplejersken i onkologisk akutfunktion booker et værelse til patienten på Patienthotellet og bestiller blodprøver i henhold til PRI dokument

Personalet i akutfunktionen skal sikre, at der på henvisningen står, at patienten opholder sig på Patienthotellet.

 

Blodprøver:
Se dette link i PRI:
forholdsregler vedrørende blødningsrisiko ved ultralydsvejledte invasive indgreb

 

Såfremt patienten får blodfortyndende tabletbehandling (f.eks. tablet Marevan) eller tidligere har haft påvirkede levertal, skal der tages en INR og APTT på drænage-dagen i henhold til PRI dokument. Behandlingen skal ophøre min. 2 døgn før drænagen.

Sygeplejersken i akutfunktionen bestiller relevante blodprøver og sikrer, at der bliver fulgt op på resultatet. Sygeplejersken oplyser ved bookingen, om patienten skal have taget blodprøver på dagen.

 

Fragmin:
Patienten skal pausere med Fragmin dagen før indlæggelsen – mindst 24 timer før anlæggelse af dræn. Dette aftaler sygeplejersken i akutfunktionen med patienten.

 

Henvisning til Radiologisk Afdeling:
Læge i onkologisk speciale sender henvisning til røntgen af thorax (kun ved pleuradrænage) samt henvisning til UL-vejledt drænanlæggelse til Radiologisk Afdeling.

Det tilstræbes fra Radiologisk Afdeling, at der bookes en tid til drænage så tidligt på dagen som muligt.

 

Ledsager:
Ledsagelse af pårørende aftales ved bookingen. Sygeplejersken i akutfunktionen aftaler dette med patienten. Hvis pårørende ledsager patienten skal sygeplejersken gøre patienten og pårørende opmærksom på, at den pårørende skal være indstillet på at være behjælpelig ved evt. behov for støtte til afhentning af mad i restaurant eller tømning af drænpose.

 

Mødetidspunkt:
Patienten møder kl. 08.00 på Patienthotellet på dagen for drænage og afventer besked fra Radiologisk Afdeling om tidspunkt. Tidspunktet for drænagen meddeles telefonisk på tlf. 62 000 (Patienthotellets hovednummer). Ved behov kan patienten møde aftenen før og overnatte på Patienthotellet. Dette skal aftales ved booking for at sikre plads på Patienthotellet. En portør følger patienten til Radiologisk Afdeling.

 

Faste:
Der er intet fasteregime forud for indgrebet.

 

Patienttøj:
Der udleveres en patientskjorte, som patienten skal have på under indgrebet i Radiologisk Afdeling. Patienten kan herudover beholde sit eget tøj (dog helst ikke undertrøje) og sko på.

 

Indlæggelsestid:
De fleste patienter vil have behov for at overnatte på Patienthotellet, da drænagen oftest varer fra 6 – 24 timer.

 

Modtagelse:
Patienten og evt. ledsager modtages og vises rundt, hvis patienten er i stand til det. Begge orienteres om restaurantens placering.

 

ID-armbånd:
Patienten skal have ID-armbånd på, og der dokumenteres for påsætning i CSC.

 

Transport fra Radiologisk afdeling:
Såfremt patienten har behov for at blive kørt, bestiller personalet i Radiologisk afdeling en kørestol eller seng til transport til Patienthotellet. Personalet i Radiologisk afdeling vurderer, om det vil være hensigtsmæssigt at klemskruen på drænslangen er lukket under transport til Patienthotellet (hvis der er stor mængde drænagevæske).

 

Observationer:
Der observeres for drænets funktion, produktionsmængden og smerter (det kan være koliksmerter). Det sikres endvidere, at klemskruen er åben, når patienten kommer tilbage fra Radiologisk afdeling. Smerter kan opstå, når trykket fra de indre organer fjernes. Drænagevæsken kan være blodig, mælkehvid hvis den indeholder lymfe, eller evt. grønlig hvis patienten har påvirkede levertal. Farven har ingen betydning for observation eller behandling.

 

Væskemængde:
Før tømning af drænageposen aflæses mængden på posen. Mængden noteres på registreringsskemaet, som patienten har fået udleveret af hotelsygeplejersken. Den samlede mængde noteres i CSC.

 

Tømning af posen:
Patienten går ud på toilettet og tømmer posen i wc-kummen. Hvis der er tale om patienter i kemo-behandling skal toiletbrættet være nede, når der skylles ud for at minimere stænk / partikler fra udskylningen.

 

Smertebehandling:
Patienten medbringer vanlig smertestillende medicin.

 

Tømningshastighed:
Patienten ved selv, hvornår det plejer at gøre ondt i forbindelse med en tømning. Hotelsygeplejersken kan kontaktes, og drænet kan klemmes af (trevejshanen drejes), til smerten forsvinder.

Der kan også laves en aftale mellem sygeplejerske og patient om et tidspunkt, hvor sygeplejersken skal tilse patienten på.

Ved ascitesdrænage ligger patienten oftest ned i starten af tømningen, men da væsken kan stå i lommer, skal patienten gerne op at gå/vende sig i sengen, så der sker en mere effektiv tømning. Drænagen er afsluttet, når der ikke har været produktion i 1 til 2 timer. Tidspunkt for afslutning af drænagen afgøres i samarbejde mellem patient og hotelsygeplejerske.

Ved pleuradrænage opstår smerten ofte i starten, hvis der er tale om en stor mængde. Dette kan afhjælpes ved at dreje på trevejshanen på drænslangen, hvilket vil give en langsommere drænage. Ved afslutningen af en pleuradrænage, kan der igen opstå smerter, da lumen hvor drænet er placeret mindskes – oftest tegn på at drænagen er ved at være afsluttet. Drænagen er afsluttet når der ikke har været produktion i 1 til 2 timer og mængden vil oftest være fra 500- 2000 ml. Tidspunkt for afslutning af drænage afgøres i samarbejde mellem patient og hotelsygeplejerske.

 

Tilstopning:
I forbindelse med manglende funktion af pleura- eller ascitesdrænet kan der skylles med 5 ml. sterilt NaCl samt kontrolleres, om der er knæk på drænet. Hvis drænet stadig ikke fungerer kontaktes stamafdelingen.

 

Drænfjernelse:
Drænet fjernes på Patienthotellet. Ved behov eller tvivl kontaktes stamafdelingen.

Der anvendes usterile handsker under proceduren, og der påsættes forbinding over drænstedet.

Ascitesdræn: Sugende vandtæt forbinding. Drænet seponeres og efterfølgende sættes forbinding over.

Pleuradræn: Lufttæt forbinding. Patienten trækker vejret ind og holder det. Forbindingen placeres halvt over før drænet seponeres, så der ikke slipper luft ind under seponeringen. Imens der er maksimal luft i lungerne fjernes drænet, samtidig med at en finger holdes på forbindingen. Patienten observeres 2 timer efter seponering.

Efter seponering af pleuradræn kan patienten udskrives, hvis der ikke er symptomer på pneumothorax (dyspnø eller stikkende smerter) eller øvrige respirationsproblemer.

Der skal tages kontrolrøntgen af thorax, hvis patienten har symptomer på pneumothorax, ellers er det ikke nødvendigt. Dette ordineres af onkologisk forvagt, som kontaktes på telefon

61 433, og forvagten sender henvisning til kontrolrøntgen af thorax (skal ordineres som stående eller siddende billede). Patienten transporteres i kørestol fra Patienthotellet til Radiologisk afdeling til kontrolrøntgen efter drænfjernelse.

Når patienten kommer retur fra røntgen, kontakter Hotelsygeplejersken onkologisk forvagt og beder denne se på billedet.

Når onkologisk forvagt har set og godkendt røntgenbilledet, kan patienten udskrives, hvis der ikke er respirationsproblemer.

Ved pneumothorax skal patienten flyttes til Onkologisk sengeafsnit D3 eller D1.

 

Kost:
Ingen restriktioner.

 

Poseholderen:
Vaskes i sæbevand og sendes i intern kuvert til D1. Alternativt leveres af servicemedarbejder fra Patienthotellet.

 

Sygeplejedokumentation:
Patienthotellets personale dokumenterer elektronisk i Clinical Suite

 

Udskrivelse:
Hjemtransport bestilles af Patienthotellet.

 

Problemer/spørgsmål:
Ved behov for kontakt til sengeafsnittet kontaktes onkologisk akutmodtagelse på telefon 60 630 eller 60 930 på hverdag i tidsrummet

8 - 16. Uden for dette tidsrum kontaktes stamafdelingen på nedenstående telefonnummer.