Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rhabdomyolyse, myoglobin, forhøjet myoglobin, traume, diurese forceret, amputation

Beskrivelse

Årsager

Der findes mange årsager til rhabdomyolyse. De almindelige årsag til rhabdomyolyse i ortopædkirurgiske afdelinger er traumer, nekrose, fald efterfulgt af ” long lie”. Således en kombination af bløddelstraume og kompression.

 

Fysiske årsager

Ikke-fysiske årsager

Traume og kompression

Karokklusion

Chok

Øget muskelaktivitet

Hypertermi

Sepsis

Toksiner

Medicin (fx simvastatin)

Infektioner

Elektrolytforstyrrelser

Endokrine sygdomme

Autoimmune sygdomme

 

Klinik

Klassisk triade: muskelsmerte, manglende kræfter og mørkfarvet urin.

 

Muskulo-skeletale symptomer

Generelle symptomer

Muskelsmerte, -svaghed, -ømhed og/eller –kontraktur (generelt eller specifik muskelgruppe)

Tryknekrose

Utilpashed/træthed

Feber

Takykardi

Kvalme

Opkastning

Lokaliserede/diffuse muskelsmerter

Muskelsvaghed

Ømme konsistensøgede muskel- grupper, evt. kompartmentsyndrom

Mørkfarvet (porterfarvet) urin

Tidlige komplikationer

Sene komplikationer

Hyperkaliæmi

Hypokalkæmi

Metabolisk acidose

Stigende leverenzymer

Uregelmæssig hjerterytme

Hjertestop

Akut nyreinsufficiens

Dissemineret intravaskulær koagulation

30-40 % asymptomatiske!

 

Paraklinisk

Blodprøve

Referenceinterval

Bemærkning

S-Creatininkinase

Kvinder: 35-200 U/l

Mænd: 45-275 U/l

Ved rhabdomyolyse ses en stigning inden for 12 timer efter muskelskaden. Topper efter 1-3 dage og falder efter 3-5 dage.

S-Myoglobin

<50 mg/l

Hurtig stigning. Topper inden for 6-8 timer.

Højere værdier hos ældre. Stiger moderat ved kraftig fysisk aktivitet. Højere niveau hos personer med kraftig muskulatur (mænd, sportsfolk).

S-Kalium

3,3-4,7 mmol/l.

Stigning. Hjertearytmi eller hjertestop.

S-Calcium-ion

1,19-1,29 mmol/l

Initialt reduktion, senere stigning – korrektion alene ved kardielle symptomer.

Ca2+ <0,70 eller> 1,60 medfører risiko for hjertearytmi og hjerteinsufficiens. Fald i

Ca2+ kan desuden medføre tetanus.

I restitutionsfasen ses ofte skift fra hypo - til hyperkalcæmi.

 

Behandling

S-myoglobin

Væskeindtagelse pr. døgn (p.o. / i.v.)

Døgndiurese

Væskebalance kontrol pr. døgn

Diurese kontrol

<500 mg/l

> 2500 ml

> 2000 ml

1

1

500-1000 mg/l

> 2500 ml

> 2000 ml

1

1

1000-2000 mg/l

> 3000 ml

> 2500 ml

6

6*

> 2000 mg/l

Kontakt til intensiv afdeling m.h.p. evt. forceret diurese.

Evt. kontrol af væske og diurese som ved S-Myoglobin 1000-2000 mg/l.

* Ved diurese <400ml / 4 timer ved opgørelse af væskebalance gives 5 mg Furix i.v.

 

  • • Væskeindtagelse p.o.

  • • Natriumklorid i.v.:
    Jo længere tid det tager før rehydrering, jo større risiko for nyre- insufficiens. Indledningsvis ca. 1-2 L/time isotonisk NaCl for at sikre tilstrækkelig diurese. Dette input sikres indtil systolisk BT normali- seres og sufficient diurese er sikret– herefter evt. reduktion af væskeindgift. Obs. væskeoverskud ved insufficient diurese, fx lungestase.

  • • Forceret diurese:
    Reduktion af risiko for nyreinsufficiens ved opstart inden for 6 timer efter ankomst til sygehus. Ved myoglobinuri (mørkfarvet urin) ønskes diurese ca. 200-300 ml/time, men der tilstræbes min 100 ml/time. Kontrolleres ved at etablere væskeskema.

 

Definition af begreber

Rhabdomyolyse skyldes muskelnekrose. Det abnorme henfald af muskler medfører frigivelse af intramuskulære proteiner (bl.a. myoglobin), organiske syrer og elektrolytter til blodbanen. Sværhedsgraden går lige fra asymptomatisk forhøjelse af muskelenzymer til livstruende tilstande med svært enzymudslip, elektrolyt forstyrrelser og akut nyresvigt.

 

Myoglobin er et ikke-protein bundet monomer, der normalt binder ilt i muskelvæv. Når det frigives til blodbanen udskilles det hurtigt i urinen. Myoglobin er nefrotoksisk i høje koncentrationer, hvor nedbrydnings - produkter (især hæm og frit jern) udfældes i nyretubuli. Dette medfører rødbrun farvning af urinen og man vil kunne finde kornede pigmenterede cylindre i urinen ved urinmikroskopi. Ved urinstix vil tilstedeværelsen af myoglobin (et hæm-protein) give positivt udslag for blod.

 

Akut nyresvigt opstår på grund af volumendepletering medførende renal iskæmi, tubulær obstruktion på grund af hæm-cylindre og tubulær destruktion forårsaget af hæm og frit jern.

Grundet cellehenfaldet vil der ofte være hyperkaliæmi og hyperfosfatæmi, højt urat og laktatdehydrogenase, metabolisk acidose samt hypocalcæmi (udfældning i det nekrotiske muskelvæv). Sent i forløbet ofte hypercalcæmi, (når det udfældede calcium frigives igen).

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter, som er i risiko for at udvikle rhabdomyolyse.

Formål

At diagnostisere og behandle rhabdomyolyse og forebygge livstruende tilstande med svært enzymudslip, elektrolyt forstyrrelser og akut nyresvigt.

 

Referencer

Rhabdomyolyse

Rhabdomyolyse - diagnostisering og behandling