Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neonatal genoplivning

 

 

Billede 1

1. Intravenøs adgang:
Perifer vene
Navlevene – kateter (str. 3,5 til alle børn uanset vægt) eller grøn venflon.
Alternativ: intraossøs infusion.

2. Adrenalin (0,1 mg/ml):
0,01 – 0,03 mg/kg = 0,1 – 0,3 ml/kg intravenøst.
Alternativt: intraossøst
Kan gentages hvert 3.-5. minut

3. Volumenekspansion:
Isoton natriumklorid 10 ml/kg (bolus)
0-Rhesus negativt blod 10-15 ml/kg (bolus)
Alternativ til i.v. administration: intraossøs infusion.

4. Naloxon (0,4 mg/ml):
0,1 mg/kg/dosis i.v. (ca. 1 ml til normalvægtig nyfødt)
Kan gives i.m. eller s.c. ved normal cirkulation

 

Sugning af nyfødte:

  1. 1. Der skal ikke suges intrapartum, hverken ved grønt, tykt eller klart fostervand.

  2. 2. Tykt, grønt vand: Ved tykt grønt fostervand bør børnelæge og evt. anæstesilæge være tilkaldt før fødslen. Fokus bør være at få ventileret barnet indenfor 1 min. Hvis barnet er slapt og respirationsløst, og der er synlig meconium i mund/svælg, skal dette suges væk før man ventilerer. En intubationskvalificeret læge kan suge dybt i luftvejene ved laryngoskopisk visualisering. Ellers suges der så dybt som muligt med tykt sug (12-14 Fr). Proceduren bør ikke vare mere end 30 sekunder, hvorefter barnet stimuleres og maskeventileres, med mindre barnet får sufficient egenrespiration. Børn født i grønt vand, hvor man ikke mener at barnet har aspireret, kan forsvarligt observeres på barselsgangen.

  3. 3. Klart vand: Det upåvirkede barn behandles ikke yderligere. Det påvirkede barn suges kun ved behov, dvs. hvis der ikke er frie luftveje

  4. 4. Ventriklen tømmes ikke før genoplivning, hverken ved grønt, tykt grønt eller klart fostervand.

  5. 5. Ved fortsat manuel ventilation lægges åben ventrikelsonde.

 

Ansvarsfordeling ved neonatal genoplivning: samarbejde er vigtigst for barnet

  1. 1. Neontal bagvagt har det overordnede ansvar for barnet og leder genoplivningen.

  2. 2. Anæstesiologisk speciallæge har ansvar for håndtering af luftveje hos børn med GA >32.

  3. 3. Neonatal bagvagt har ansvar for at sikre i.v. adgang og medicinordinationer.

  4. 4. Anæstesiologisk sygeplejerske har ansvar for at trække medicin op og registrere medicin indgift. Kan hjælpe med anlæggelse af i.v. adgang.

  5. 5. Jordemoder kan hjælpe med medicinregistrering.

Indstilling af behandling:

Hvis der ikke er og ikke har været spontan hjerteaktion efter 10 minutters effektiv genoplivningsforsøg, er det normalt berettiget at indstille behandlingen. Barnet betegnes som dødfødt.

Hvis der, som følge af hypoxi, efter 30 minutter er hjerteaktion, men ingen gisp, respiration eller andre spontane bevægelser, er det normalt berettiget at indstille behandlingen pga. risiko for død eller alvorlige, varige mén.

Neonatal bagvagt træffer beslutning om evt. behandlingsophør.