Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Supplerende matrikelspecifik hjertestopinstruks: AalborgUH Øvrige matrikler

Udenfor de fire største kliniske matrikler på AalborgUH (Syd, Nord, Hobro, og Farsø) er risikoen for hjertestop lav og her er der ikke mulighed for tilkald af et stophold ved hjertestop, men i stedet alarmeres til Falck. Undervisning af personalet på disse lokaliteter i BLS foregår via superbrugere, som årligt kommer til AalborgUH Syd til undervisning og efterfølgende underviser lokalt. Den generelle ALS-undervisning af relevant personale foregår ligeledes via den centrale genopfriskning på matrikel Syd. Der henvises overordnet til den regionale fælles hjertestopinstruks og i nedenstående er blot nævnt specielle forhold gældende udenfor de fire største kliniske matrikler.

 

Indholdsfortegnelse

Kontaktpersoner1

Alarmering1

Stopholdets sammensætning1

Udstyr og vedligehold1

Supplerende lokale vejledninger1

 

Kontaktpersoner

Kontaktpersonerne er de enkelte matriklers hjertestop superbruger.

 

Alarmering

1. Når hjertestop er konstateret

  • • Tilkald Falck via (0)112.

 

2. Start HLR jf. den regionale fælles hjertestopinstruks for BLS

 

3. Hent nærmeste hjertestarter og forsæt behandling til Falck ankommer og tager over.

 

Stopholdets sammensætning

Der er ikke noget hjertestophold på disse lokaliteter, og den initiale basale genoplivning sker via afdelingernes personale. Lokaliteterne er blandt andre: Havrevangen 1, 9000 Aalborg; Nybrogade 13, 9000 Aalborg, Hobrovej 42 A + D, 9000 Aalborg, Ladegårdsgade, 9000 Aalborg og Forskningens Hus.

 

Udstyr og vedligehold

Tilgængeligt udstyr afhænger af lokaliteten. Der henvises til nedenstående supplerende lokale vejledninger. Retningslinjerne for behandlingen er fastlagt i den regionale fælles hjertestopinstruks.

 

Supplerende lokale vejledninger

Actioncard ved hjertestop - Aalborg UH, syd - Forskningens Hus