Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Supplerende matrikelspecifik hjertestopinstruks: AalborgUH Farsø

Der foreligger en fælles regional hjertestopinstruks, der beskriver faglige forhold mht. hjertestopbehandling hos voksne og børn, generelle undervisningstilbud og generisk udstyr anvendt ved genoplivning. Nærværende supplerende matrikelspecifikke instruks samler specielle forhold for AalborgUH Farsø. Der foreligger tilsvarende supplerende PRI-instrukser for øvrige matrikler.

Instruksen er tilrettet, mens matrikel Farsø er pandemihospital.

Indhold

Kontaktpersoner1

Alarmering1

Stopholdets sammensætning1

Udstyr og vedligeholdelse2

Supplerende lokale vejledninger2

 

Kontaktpersoner

De centrale kontaktpersoner på matrikel Farsø er:

 • • Overlæge Anne Birgit Bender, Klinik ABK, Anæstesi Farsø a.bender@rn.dk (Hjertestopansvarlig Farsø)

 • • Afdelingssygeplejerske Hanne Klitgaard, Anæstesi Farsø, mailto:hakl@rn.dk, tlf. 4124 7286

 • • Ansvarlig medicinsk overlæge, Farsø, Grzegorz Hulas, grh@rn.dk

 

Alarmering

 1. 1. Når hjertestop er konstateret

 • • Ved umiddelbar adgang til afdeling alarmeres ved tryk på blå hjertestopknap eller hvis denne ikke er i nærheden ved at ringe 53112 (Informationen, AalborgUH Matrikel Syd)

 

 1. 2. Ved telefonisk kontakt angiv, hvor der er hjertestop 53112 (Informationen, AalborgUH Matrikel Syd)

 • • Afdeling/afsnit, stuenr., geografisk placering

 • • Gentag meldingen!

 • • (Ved tryk på blå alarmknap vil geografisk placering automatisk gå til stopholdet via Ascom telefon)

 

 1. 3. Start HLR jf. den fælles regionale hjertestopinstruks

 

 1. 4. Hent hjertestarter(AED) og fortsæt behandling indtil stopholdet tager over

 

Stopholdets sammensætning

Hjertestopholdets sammensætning er den samme uanset lokaliteten på matrikel Farsø. Ved hjertestopbehandlingen assisteres det tilkaldte personale af det tilstedeværende personale på lokaliteten, hvor hjertestoppet er indtrådt. Retningslinjerne for behandlingen er fastlagt i den fælles regionale hjertestopinstruks. Denne instruks er operationaliseret for hver deltager i hjertestopbehandlingen i form af actioncards. Sammensætningen af stopholdet er grundet lokale forhold på matrikel Farsø under pandemi, som følger (Ansvarshavende læge er angivet i understreget kursiv):

 

 • • Anæstesilæge

 • • Intern medicinsk bagvagt

 • • Anæstesisygeplejerske med ansvar for hjertestoptelefonen

 • • Sygeplejerske fra pandemiafsnittet med ansvar for hjertestoptelefonen

 • • Portør, med det daglige ansvar for hjertestoptelefonen

 • • Paramediciner

 

Ved behov for overflytning af patient til Aalborg rekvireres lægeambulancen via AMK vagtcentralen.

 

Hjertestopholdets rolle ved hjertestopbehandling

 • • Anæstesilæge og intern medicinsk bagvagt skal kvittere ved modtagelse af hjertestopkaldet på hjertestoptelefonen. Anæstesilægen har det overordnede ansvar for hjertestopbehandlingen, og fungerer som teamleder.

 • • Anæstesisygeplejerske skal kvittere ved modtagelse af hjertestopkaldet på hjertestoptelefonen. Anæstesisygeplejersken har ansvaret for, som minimum, at medbringe remedier til luftvejshåndtering (alternativt er der også monitoreringsudstyr og sugeudstyr på kommoden placeret i opvågningen), og skal ved fremmøde så vidt muligt skabe sikre frie luftveje.

 • • Sygeplejerske fra pandemiafsnit medbringer medicinkasse med akutmedicin samt AED’er. Sygeplejersken har til opgave at påsætte AED’eren og efterfølgende sørge for optrækning af akutmedicin.

 • • Portør giver hjertemassage.

 • • Paramedicineren fungerer uden specifik rolle, men som en ekstra ressource.

 

Udstyr og vedligeholdelse

 • • Anæstesien har ansvaret for vedligeholdelse, kontrol og opfyldning af akut udstyr. Dette sker efter lokale instrukser.

 • • Pandemiafsnittet har ansvaret for, at en anbrudt medicinkasse med akutmedicin sendes til Sygehusapoteket og en ny sendes retur.

 • • Efter endt brug af AED’eren har hjertestopteamet fælles ansvar, for at orientere Teknisk afdeling, som vil klargøre og opsætte en ny AED. Ved ekstern transport skal AED’eren medfølge patienten. Teknisk afdeling skal ligeledes orienteres, og vil efterfølgende sørge for, at denne returneres til matriklen Farsø. Teknisk afdeling er ansvarlig for rutinemæssig kontrol af AED’erne placeret rundt på matriklen.

 

Test af alarmeringssytem

 • • Server opdateres den 1. og 3. onsdag i hver måned fra kl. 8.00.

 • • Hjertestopalarmeringssystemet testes den 1. og 3. onsdag i hver måned efter kl. 12. Der vil komme en meddelelse på Dect-telefoner inden test. Teknisk Afdeling er ansvarlig for test.

 

Fuldtest af hjertestopteamet sker x 1 pr. kvartal (Teknisk Afdeling og afdelingssygeplejerske hos Anæstesi er ansvarlig).

 

Supplerende lokale vejledninger

Medicin – Akutbakker i medicinsk område på Aalborg Universitetshospital, Hobro og Farsø