Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Supplerende matrikelspecifik hjertestopinstruks: AalborgUH Farsø

Der foreligger en fælles regional hjertestopinstruks, der beskriver faglige forhold mht. hjertestopbehandling hos voksne og børn, generelle undervisningstilbud og generisk udstyr anvendt ved genoplivning. Nærværende supplerende matrikelspecifikke instruks samler specielle forhold for AalborgUH Farsø. Der foreligger tilsvarende supplerende PRI-instrukser for øvrige matrikler.

Indhold

Kontaktpersoner1

Alarmering1

Stopholdets sammensætning1

Udstyr og vedligeholdelse2

Supplerende lokale vejledninger2

 

Kontaktpersoner

De centrale kontaktpersoner på matrikel Farsø er:

 • • Overlæge Anne Birgit Bender, Klinik ABK, Anæstesi Farsø a.bender@rn.dk (Hjertestopansvarlig Farsø)

 • • Afdelingssygeplejerske Hanne Klitgaard, Anæstesi Farsø, hakl@rn.dk, tlf. 4124 7286

 • • Ansvarlig medicinsk overlæge, Farsø, Grzegorz Hulas, grh@rn.dk

 

Alarmering

 1. 1. Når hjertestop er konstateret

  • • Ved umiddelbar adgang til afdeling alarmeres ved tryk på blå hjertestopknap. Herved registreres geografisk placering automatisk og vil gå til stopholdet via Ascom telefon.

  • • Hvis der ikke er en blå hjertestopknap i nærheden, alarmeres ved at ringe 53112 (Informationen, AalborgUH Matrikel Syd)

 

 1. 2. Ved telefonisk kontakt angiv, hvor der er hjertestop 53112 (Informationen, AalborgUH Matrikel Syd)

  • • Afdeling/afsnit, stuenr./lokalitet, geografisk placering

  • • Gentag meldingen!

 

 1. 3. Start HLR jf. den fælles regionale hjertestopinstruks

 

 1. 4. Hent hjertestarter (AED) og fortsæt behandling indtil stopholdet tager over

 

Stopholdets sammensætning

Hjertestopholdets sammensætning er den samme uanset lokaliteten på matrikel Farsø. Ved hjertestopbehandlingen assisteres det tilkaldte personale af det tilstedeværende personale på lokaliteten, hvor hjertestoppet er indtrådt. Retningslinjerne for behandlingen er fastlagt i den fælles regionale hjertestopinstruks. Sammensætningen af stopholdet er (Ansvarshavende læge er angivet i understreget kursiv):

 

I tidsrummet 8:00 - 16.30 på hverdage

 • • Medicinsk- eller anæstesiologisk læge med ansvar for hjertestoptelefonen

 • • Anæstesisygeplejerske med ansvar for hjertestoptelefonen

 • • Sygeplejerske fra Ortopædkirurgisk Afsnit med ansvar for hjertestoptelefonen

 • • Portør med ansvar for hjertestoptelefonen

 • • Vagthavende paramediciner på matrikel Farsø; i fald at denne er tilstede på matriklen ved hjertestoppets indtræden.

 

Ved behov for overflytning af patient til Aalborg rekvireres lægeambulancen via AMK vagtcentralen.

 

I tidsrummet 16.30-8.00 på hverdage, weekend og helligdage

 • • Vagthavende læge

 • • Vagthavende anæstesisygeplejerske

 • • Sygeplejerske fra Ortopædkirurgisk Afsnit med ansvar for hjertestoptelefonen

 • • Vagthavende paramediciner på matrikel Farsø; i fald at denne er tilstede på matriklen ved hjertestoppets indtræden

 • • Ambulance, akutbil, paramediciner.

 

Hjertestopholdets rolle ved hjertestopbehandling

 • • Lægen skal kvittere ved modtagelse af hjertestopkaldet på hjertestoptelefonen. Lægen har det overordnede ansvar for hjertestopbehandlingen og fungerer som teamleder.

 • • Anæstesisygeplejerske skal kvittere ved modtagelse af hjertestopkaldet på hjertestoptelefonen. Anæstesisygeplejersken har ansvaret for, som minimum, at medbringe remedier til luftvejshåndtering (alternativt er der også monitoreringsudstyr og sugeudstyr på kommoden placeret i opvågningen), og skal ved fremmøde så vidt muligt skabe sikre frie luftveje.

 • • Sygeplejerske fra Ortopædkirurgisk Afsnit medbringer medicinkasse med akutmedicin samt AED’er. Sygeplejersken har til opgave at påsætte AED’eren og efterfølgende sørge for optrækning af akutmedicin.

 • • Portør giver hjertemassage.

 • • Paramedicineren fungerer uden specifik rolle, men som en ekstra ressource.

 

Udstyr og vedligeholdelse

 • • Anæstesien har ansvaret for vedligeholdelse, kontrol og opfyldning af akut udstyr. Dette sker efter lokale instrukser.

 • • Ortopædkirurgisk Afsnit har ansvaret for, at en anbrudt medicinkasse med akutmedicin sendes til Sygehusapoteket og en ny sendes retur.

 • • Efter endt brug af AED’eren har hjertestopteamet fælles ansvar, for at orientere Teknisk Afdeling, som vil klargøre og opsætte en ny AED. Ved ekstern transport skal AED’eren medfølge patienten. Teknisk Afdeling skal ligeledes orienteres, og vil efterfølgende sørge for, at denne returneres til matriklen Farsø. Teknisk Afdeling er ansvarlig for rutinemæssig kontrol af AED’erne placeret rundt på matriklen.

 

Test af alarmeringssytem

 • • Server opdateres den 1. og 3. onsdag i hver måned kl. 8.00.

 • • Hjertestopalarmeringssystemet testes den 1. og 3. onsdag i hver måned efter kl. 12. Der vil komme en meddelelse på Dect-telefoner inden test. Teknisk Afdeling er ansvarlig for test.

 

Fuldtest af hjertestopteamet sker x 1 pr. kvartal (Teknisk Afdeling og anæstesiens afdelingssygeplejerske er ansvarlig).

 

Supplerende lokale vejledninger

Medicin – Akutbakker i medicinsk område på Aalborg Universitetshospital, Hobro og Farsø