Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Supplerende matrikelspecifik hjertestopinstruks: AalborgUH Farsø

 

Kontaktpersoner

Farsø sygehus huser Ortopædkirurgisk Sengeafdeling, Kir.amb., Medicinsk Dagafsnit, Palliativt Afsnit, LAB, RTG og FYS. Desuden fungerende skadestue i tiden 08.00 - 22.00 alle dage.

Der henvises overordnet til den generelle del af hjertestopinstruksen. Grundet lokale forhold på Farsø sygehus gælder følgende: Hjertestopkaldet går i tidsrummet 08.00 - 17.00 til:

 1. 1) Minimum 1 anæstesilæge eller medicinsk læge som har vagttelefonen der modtager hjertestopkaldet. Denne læge kvitterer for opkaldet og skal herefter gå til lokaliteten for hjertestoppet. Hjertestopkaldet går også til øvrige læger i huset.

 2. 2) 1 anæstesisygeplejerske og bæreren af stopkaldet på ortopædkirurgisk sengeafdeling(sygeplejerske).

Efter kl. 17.00 til 08.00 består hjertestopholdet af enten 1 medicinsk læge eller 1 anæstesiologisk læge samt vagthavende anæstesisygeplejerske og vagthavende sygeplejerske på Ortopædkirurgisk Sengeafdeling.

Ved aktivering af alarmen i tidsrummet 16.30 - 08.00 på hverdage og hele døgnet i weekender og helligdage, vil 1 paramediciner og 1 ambulance ligeledes ankomme til matriklen med max responstid på 10 min. De centrale kontaktpersoner på matrikel Farsø er:

 • • Overlæge Ruben Ordell Frederiksen, Klinik Akut Farsø, rof@rn.dk, 97653381 (Hjertestopansvarlig Farsø)

 • • Anæstesisygeplejerske Lone Hecter, Klinik Akut Farsø, loko@rn.dk

 • • Ansvarlig medicinsk overlæge, Farsø, Grzegorz Hulas, grh@rn.dk

 

Alarmering

 1. 1. Når hjertestop er konstateret

 • • Ved umiddelbar adgang til afdeling alarmeres ved tryk på blå alarmknap eller hvis denne ikke er i nærheden ved at ringe 52112 (AMA Hobro)

 1. 2. Ved telefonisk kontakt angiv, hvor der er hjertestop 52112 (AMA Hobro)

 • • Afdeling/afsnit, stuenr., geografisk placering

 • • Gentag meldingen!

 • • (Ved tryk på blå alarmknap vil geografisk placering automatisk gå til stopholdet via Ascom telefon)

 1. 3. Start HLR jf. den fælles regionale hjertestopinstruks

 2. 4. Hent hjertestarter(AED) og fortsæt behandling indtil stopholdet tager over

 

Stopholdets sammensætning

Hjertestopholdets sammensætning er den samme uanset lokaliteten på matrikel Farsø. Ved hjertestopbehandlingen assisteres det tilkaldte personale af det tilstedeværende personale på lokaliteten, hvor hjertestoppet er indtrådt. Retningslinjerne for behandlingen er fastlagt i den fælles regionale hjertestopinstruks. Denne instruks er operationaliseret for hver deltager i hjertestopbehandlingen i form af actioncards. Sammensætningen af stopholdet er som følger (Ansvarshavende læge er angivet i understreget kursiv):

 • • Anæstesilæge eller medicinsk læge

 • • Anæstesisygeplejerske

 • • Sygeplejerske fra sengeafdelingen

 • • Paramediciner og primærambulance (efter kl. 16.30 på hverdage og hele døgnet i weekender og på helligdage)

Udstyr og vedligeholdelse

 • • Anæstesisygeplejersken medbringer akutkassen(ventilations-/ og intubationsudstyr) til lokaliteten for hjertestop. Akutkassen står i præparationen på OP. Ved hjertestop på O4 medbringes i stedet kommoden fra opvågningen som desuden indeholder sugegrej og monitorering.

 • • O4- sygeplejerske medbringer hjertestopmedicinkasse og hjertestarter(AED) til lokaliteten for hjertestop. Udstyret forefindes på O4

 • • I tilfælde af behov for transport til AalborgUH-Syd og behov for hjertemassage under transport, kan vi gøre brug af Autopulse, som paramedicineren medbringer.

 

Vedligeholdelse af udstyr:

 • • Akutkassen: Kontrolleres ugentlig af Anæstesiafdelingen. Genopfyldes efter brug af anæstesiafdelingen.

 • • Hjertestopmedicinkasse: Pakkes af Sygehusapoteket. Returneres efter brug til sygehusapoteket til genopfyldning.

 • • Hjertestarter(AED): Kontrolleres rutinemæssigt af Teknisk Afdeling. Når en hjertestarter har været i brug, er de der har anvendt den, ansvarlig for kontakt til Teknisk Afdeling mhp. aflæsning og udskiftning af anvendt udstyr.

 • • Hjertestopkommode: Kontrolleres ugentlig af anæstesiafdelingen. Genopfyldes efter brug af anæstesiafdelingen.

 

Supplerende lokale vejledninger

Hjertestopteamets håndtering af alarmopkald

Medicin – Akutbakker i medicinsk område på Aalborg Universitetshospital, Hobro og Farsø

Overvågning af hjertestopalarmering i AMA i Hobro