Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nyopdaget Diabetes Mellitus hos børn og unge, samarbejde med kommuner

Beskrivelse

Senest 3 hverdage efter indlæggelse af barn med nyopdaget diabetes sendes en første orientering til kommunen via sikker mail fra boerneafd.hjo.sygehusvendsyssel@rn.dk (alle sekretærer i Børn og Unge har adgang til denne) til barnets hjemkommune. (se bilag 1 for adresser).

For Brønderslev, Jammerbugt, Frederikshavn og Læsø Kommune gælder følgende mailtekst:

 • • Emne: Diabetes – Til hjælpemiddelafdelingen og familieafdelingen (OBS: skriv IKKE fortrolige oplysninger i emnefeltet)

 • • Tekst: nedenstående skal formidles til både hjælpemiddel- og familieafdeling:

  • • CPR-nr. + navn er dato blevet indlagt med nyopdaget diabetes. På familiens vegne fremsender vi hermed

 1. 1) ”Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter Lov om Social Service §§ 112/113/116” med forældreunderskrift

 2. 2) Lægefagligt begrundet ansøgning om dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i henhold til Lov om Social Service §§ 41 og 42 eftersendes til kommunen når barnet er udskrevet

I bedes meddele Firmanavn (bilag 1), at de kan fremsende ”Startpakken” til ovennævnte barn, når Børne- og Ungeafsnittet, Regionshospital Nordjylland, Hjørring bestiller den.

Familien har accepteret, at ”Startpakken” bestilles hos Firmanavn i henhold til LSS § 112.

Familien er / er ikke (skal angives) medlem af Sygeforsikringen Danmark.

Familien kontakter kommunen indenfor de nærmeste dage med henblik på vejledning om dækning af merudgifter samt vedr. hjælpemidler. Jfr. Sundhedsaftalen om behandlingsredskaber og hjælpemidler medgiver sygehuset op til 14 dages brug ved udskrivelse. Barnet har IKKE insulin med hjem ved udskrivelse.

 

Med venlig hilsen

Xxx xxx

Sygeplejerske

Sengeafsnittet for Børn og Unge

Regionshospital Nordjylland, Hjørring Kommune

Tlf. 97 64 10 29

 

Mailen vedhæftes bilag 2 og 3 udfyldt med relevante oplysninger. Bilagene fremsendes som indscannede PDF-filer med underskrift fra forældre og læge.

Alternativt kan forældre vælge at ansøge jfr. LSS § 112 via borger.dk. Er dette tilfældet, meddeles dette i mailen.

 

For Hjørring Kommune gælder følgende mailtekst:

 • • Emne: Barn med nyopdaget diabetes (OBS: skriv IKKE fortrolige oplysninger i emnefeltet)

 • • Tekst: nedenstående skal formidles til både hjælpemiddelafdelingen og Handicapafdelingen for Børn og Unge:

   • • CPR-nr. + navn er dato blevet indlagt med nyopdaget diabetes. På familiens vegne fremsender vi hermed

 1. 1) ”Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter Lov om Social Service §§ 112/113/116” med forældreunderskrift.

 2. 2) Lægefagligt begrundet ansøgning om dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i henhold til Lov om Social Service §§ 41 og 42.

 

Hjælpemiddelafdelingen bedes meddele Firmanavn (bilag 1), at de kan fremsende ”Startpakken” til ovennævnte barn, når Børne- og Ungeafsnittet, Regionshospital Nordjylland, Hjørring bestiller den.

Familien har accepteret, at ”Startpakken” bestilles hos Firmanavn i henhold til LSS § 112. Familien har ligeledes accepteret, at de som udgangspunkt vil blive faktureret for den del af startpakken, der ikke er omfattet af LSS § 112.

Familien er / er ikke (skal angives) medlem af Sygeforsikringen Danmark.

Familien er orienteret om, at de SKAL ansøge om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste jfr. LSS § 41 og 42 via Hjørring Kommunes hjemmeside eller borger.dk.
Alternativt hjælper personalet på Børne- og Ungeafsnittet, Regionshospital Nordjylland, Hjørring familien med at udfylde relevante ansøgningsskemaer. Forældrene underskriver ansøgningsskemaerne. Ansøgningerne scannes ind og sendes til Hjørring Kommunes hovedpostkasse:
sikkerpost@hjoerring.dk.

 

Fælles for alle kommuner:

Det er aftalt med alle kommunerne, at de ikke behøver at svare på denne mail. De garanterer, at den bliver læst og håndteret som angivet.

Kontaktsygeplejersken sikrer sig inden mailen sendes, at familien accepterer kommunens afregning med det angivne firma.

Patientinformationsfolderen ”Dit barn har diabetes – Vejledning til forældre” udleveres til familien.

OBS: Kommunerne har forskellige pjecer – vælg den rette! (se bilag fra respektive kommune)

 

Vedr. transportudgifter:

Se reglerne for kørsel/refusion på Personalenet på siden Patientkørsel til og fra hospital. Særligt skema printes af sekretæren ud fra PAS og udfyldes af læge eller sygeplejerske. Vejledning til at finde og printe skemaet findes som link på siden Regler for patientkørsel.

Har familien mindre end 50 km mellem hjem og sygehus og udgiften ikke overstiger kr. 60,-, skal der søges om befordringsgodtgørelse over merudgifterne jfr. LSS § 41. Til familiens hjælp kan skemaet ”Køreseddel, diabetes” (Bilag 5) udleveres.

 

Forløbsbeskrivelse med oversigt over forskellige merudgifter, hjælpemidler mv

Se bilag 6

 

Formål

For at sikre et godt forløb for familierne og hjælpe dem med at få søgt de tilskud, de er berettigede til, når et barn får diagnosticeret diabetes, er der udarbejdet følgende arbejdsgang til beskrivelse af opgaveløsningen mellem Børn- og Ungeafsnittet ved Regionshospital Nordjylland, og Frederikshavns, Læsø, Jammerbugt, Brønderslev og Hjørring Kommuner.