Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Principper vedr. lukning af senge i forbindelse med ferieafholdelse

 

I forbindelse med lukning af senge som følge af ferieafholdelse oplever nogle specialer et stort pres forårsaget af andre specialers nedlukning. Det er således vigtigt at være opmærksom på, at nedlukning af senge i ét speciale, kan have indflydelse på andre specialers aktivitet i samme periode. Nedlukning i anæstesi, diagnostik og Patienthotel har ligeledes implikationer for resten af hospitalet. På den baggrund er det vigtigt, at nedlukning af enhver seng eller aktivitet på hospitalet sker i overensstemmelse med nogle generelle principper – som tager højde for de forskelligheder, som der er specialerne imellem. Ved enhver nedlukning af aktivitet skal patienten naturligvis være i fokus.

Herunder er skitseret Aalborg UH’s overordnede principper vedr. specialers nedlukning af senge/aktivitet i forbindelse med afholdelse af ferie:

  • Sikre at det samlede aktivitetsniveauet ikke falder væsentligt ved at planlægge ekstra aktivitet op til/lige efter en ferie.

 

  • Sikre overholdelse af behandlingsgaranti og udredningsret

 

  • Evaluering af tidligere ferieperioders akutbehov for at beslutte akutniveauet for kommende ferieperiode

 

  • Koordinering med samarbejdende specialer og aktører, herunder Anæstesi og Diagnostik, Patienthotellet, Dagbehandling Syd, Serviceblokken, Regionshospital Nordjylland, Udskrivningsenheder mv.

 

Ovenstående principper er gældende for alle ferier i løbet af året samt for øvrig klinisk fravær i form af eksempelvis deltagelse i konferencer og kongresser.

 

Patienthotellet

Patienthotellets nedlukning i ferieperioder er tilpasset nedlukningen af aktivitet i de kliniske specialer, som de har indgået samarbejdsaftaler med.