Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lægens medhjælp, delegerede medicinordinationer til sygeplejersker i Reumatologi – Medicinsk Afdeling, RHN

 

Formål

Konkret beskrivelse af delegeret medicinering for sygeplejersker i Reumatologisk Ambulatorium.
 

Definition af begreber

Delegation: At en læge giver en sygeplejerske ret og ansvar til at udføre visse opgaver, der ellers er forbeholdt lægen.

FMK: Fælles Medicin Kort, som tilgås via EPJ.
 

Beskrivelse

De generelle principper for delegation er beskrevet i lokal og regional instruks. Nationalt og juridisk er reglerne beskrevet i Sundhedsministeriet Vejledning Nr. 115 (Ref.).

Nuværende instruks beskriver de specifikke rammer for sygeplejersker i Reumatologisk Ambulatorium, Medicinsk Afdeling på Regionshospital Nordjylland.

Delegationer som lægens medhjælp i Reumatologien vedrører den medicinske behandling af inflammatoriske reumatologiske sygdomme (reumatoid artrit, psoriasis artrit, ankyloserende spondylit, spondyloartrit, arthritis urica, polymyalgia rheumatica, pyrofosfat artrit) samt mekaniske rygsmerter med/uden udstråling. I praksis omfatter det behandling af smerter, inflammatorisk aktivitet ved inflammatoriske sygdomme, urat-niveau ved arthritis urica samt D-vitamin og kalktilskud.

Når sygeplejersken foretager en delegeret ordination, arbejder hun som lægens medhjælp. Sygeplejersken vurderer selv indikation for behandling og foretager selv ordination og dokumentation. Indikation noteres i journalnotat, ordinationen anføres i FMK, og FMK ajourføres.

Det er sygeplejerskens ansvar at arbejde inden for rammerne, men det er fortsat lægen, der har det fulde ansvar for behandlingen.

Sygeplejersker oprettet som lægens medhjælp kender de delegerede præparater ang. virkning, bivirkninger, indikationer, kontraindikationer mv.

Sygeplejersken må ordinere (oprette, ændre, pausere, seponere) medicin som vist i nedenstående skemaer, ud fra behandlingsplan i patientens journal, kliniske fund, prøvesvar og patientens oplysninger. Ved tvivl konfereres med læge eller præparatet tjekkes på www.medicin.pro.dk

Der henvises til lokal instruks vedr. Arbejdsopgaver og kompetencer til sygeplejersker i Reumatologisk Ambulatorium samt til instrukser vedr. behandling med de enkelte præparater.
 

FMK ajourføring

Når sygeplejersken foretager en medicinændring, skal hun ajourføre FMK, men kun såfremt FMK er ajourført af en læge inden for de sidste 3 mdr., og patienten ikke melder medicinændringer siden da. Ellers skal FMK ajourføres af patientens kontaktlæge.
 

 

Rammer for delegationer:

 

Medicinpræparat

Oprette

Ændre

Seponere

NSAID præparater

+

+

+

Paracetamol

+

+

+

Folinsyre

+

+

+

Colchicin

 

+

+

Kalk tilskud

 

+

+

D vitamin

 

+

+

Methotrexate p.o.

 

+

+

Methotrexate s.c.

 

+

+

Salazopyrin

 

+

+

Plaquenil

 

+

+

Leflunomid

 

+

+

Prednisolon

 

+

+

Allopurinol

 

+

+

Alendronat

 

+

+

Anti TNF alfa biologiske medicin

 

+

+

Rituximab (Mabthera) Rixathon)

 

+

+

Abatacept (Orencia) i.v.; s.c.

 

+

+

Tocilizumab (Roactemra) i.v.; s.c.

 

+

+

Secukinumab (Cosentyx)

 

+

+

Apremilast (Otezla)

 

+

+

Ustekinumab (Stelara)

 

+

+

Ixekizumab (Taltz)

 

+

+

Sarilumab (Kevzara)

 

+

+

Tofacitinib (Xeljanz)

 

+

+

Baricitinib (Olumiant)

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicinrekvisition til udlevering fra Medicinboks via softwarerobot

Ved bestilling af vederlagsfri medicin til udlevering i de medicinbokse, der er til rådighed, har sygeplejerskerne følgende ansvar:

 

Sygeplejersken kontrollerer, at FMK–ordination stemmer (også om det er Pen eller sprøjte).

Sygeplejersken kontrollerer, at der er taget blodprøver som aftalt.

Sygeplejersken spørger og tager stilling til, om gigtsygdommen er i ro, i forhold til at der kan udleveres medicin.

 

Arbejdsopgaver og kompetence for sygeplejersker i Reumatologisk Ambulatorium – Medicinsk Afdeling, RHN (rn.dk)

Lægens medhjælp, delegerede medicinordinationer til sygeplejersker i Reumatologi – Medicinsk Afdeling, RHN (rn.dk)

 

Der laves IKKE notat i journalen, da ovenstående gør, at en sendt medicinrekvisition er implicit med, at alt er kontrolleret.

 

Herefter sendes medicinrekvisition til Medicindepotet.

 

Udleveringen skal noteres på grønne udleveringssedler, hvorfra sekretærerne registrerer udleveringen.

 

 

Referencer

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) (BEK nr. 1219 af 11/12/2009): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129042

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (VEJ nr. 115 af 11/12/2009): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129064

Regional politik og strategi, PRI: Delegation af forbeholdt virksomhed

Lokal klinisk instruks, PRI: Delegation af arbejdsopgaver til sygeplejersker, Klinik Medicin