Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale mellem Børn og Ungeafsnittet og Akutmodtagelsen

Beskrivelse

Børn, som kommer akut ind i Klinik Kirurgi-Kvinde-Barn, Børn og Ungeafsnittet:

Akutte børn, der kun kommer i afsnit 402

En del akut henviste børn går efter undersøgelse af pædiatrisk forvagt direkte hjem fra afsnit 402 uden at have været i kontakt med Børn og Ungeafsnittes plejepersonale.

 • • Vagthavende læge i pædiatri dikterer akut ambulant notat svarende til almen lægefaglig skadekort dikteret efter anvisning fra AM (link til instruks i PRI)

 • • Registrering som ”Akut ambulant besøg” i afsnit 402 samt skrivning af ”Akut ambulant notat” ved afsnit 402’s lægesekretærer

 • • Lægesekretæren i Børn og Ungeafsnittet trækker liste, hvorfra hun tjekker hvilke akutte ambulante der trækkes ud i Børn og Ungeafsnittet

Akutte børn, der kommer i afsnit 402 og skal videre til Børn og Ungeafsnittet til kort oplæring eller observation og som ikke skal indlægges for nuværende

En del akut henviste børn går efter undersøgelse af pædiatrisk forvagt over til f.eks. oplæring i anvendelse af maske i Børn og Ungeafsnittet fra afsnit 402

 • • Vagthavende læge i pædiatri dikterer akut ambulant notat svarende til almen lægefaglig skadekort dikteret efter anvisning fra Modtagelsen (link til instruks i PRI)

 • • Registrering som ”Akut ambulant besøg” i afsnit 402 samt skrivning af ”Akut ambulant notat” ved afsnit 402’s lægesekretærer

 • • Afsnit 402’s lægesekretærer opretter barnet til ”Dagafsnit Børn og Unge” (8003 1660) ved korte indlæggelser. Børnelægerne skal orientere sygeplejersken i Akutmodtagelsen, således patienten bliver reg9istreret korrekt (sygeplejersken giver beskeden videre til lægesekretæren, hvorfor det er vigtigt at beskeden er tydelig)

Hvis barnet under besøget i Dagafsnittet skal indlægges i Børn og Ungeafsnittet, er det plejepersonalet i Børn og Unge, som indlægger og det er Børn og Ungeafsnittets eget sekretariat som skriver journalen.

Akutte børn til indlæggelse i Børn og Ungeafsnittet

Børn til indlæggelse modtages i afsnit 402 og tilses af pædiatrisk vagthavende læge i afsnit 402, som ordinerer indlæggelse.

 • • Vagthavende læge i pædiatri dikterer indlæggelsesnotat (link til instruks i PRI)

 • • Registrering og journalskrivning ved afsnit 402’s lægesekretærer

 • • Indlæggelse til Børn og Ungeafsnittet ved afsnit 402’s lægesekretærer. Neonatale pladser (8003 1611) anvendes til børn fra FØ; afsnit 105 eller Neonatale overflytninger fra Aalborg) – alle andre børn indlægges på Pæd9iatrisk Senveafsnit (8003 1610) uanset alder. I dagtiden skriver Børn og Ungeafsnittet notat(er) og i vagten skriver Akutmodtagelsen notat(er)

 • • Dette gælder også når børn, der i forvejen er tilknyttet Børn og Ungeafsnittet med en kronisk lidelse, bliver akut syge – enten af deres kroniske lidelse eller af anden sygdom og visiteres til indlæggelse via afsnit 402 af den vagthavende læge i pædiatri (se senere)

Alle undersøgelser, som f.eks. blodprøvetagning skal foretages i Akutmodtagelsen, men ved et stort pres i Akutmodtagelsen kan Børn og Ungeafsnittet undtagelsesvist hjælpe med disse undersgøelser. I dette tilfælde sørger afsnit 402’s personale for at rekvirere de ordinerede prøver i Børn og Ungeafsnittet og skal have taget blodprøverne der.

Akutte børn til indlæggelse, som møder uden om AM, direkte i Børn og Ungeafsnittet

Når sådanne aftaler indgås skal der være kontakt til visitator i Akutmodtagelsen på tlf. 41138 samt koordinerende sygeplejerske på Børn og Ungeafsnittet på tlf. 41030.

Alle børn med infektioner, som gør, at de skal være isoleret på slusestuer:

 • • Børn med mæslinger i udbrud

 • • Børn i smitteperioden efter eksposition for mæslinger

 • • Børn med skoldkopper i udbrud

 • • Børn i smitteperioden efter eksposition for skoldkopper, opkastninger, tynd afføring og gastroenterit modtagels i Akutmodtagelsen

Børn, hvor der er udtrykt mistanke om seksuelt misbrug eller mishandling:

 • • Samtaler, undersøgelser og ophold foregår i Børn og Ungeafsnittet for at imødekomme barnets og familiens behov for så få personalekontakter og så trygge rammer som muligt

Journalskrivning og registrering:

 • • Vagthavende læge i pædiatri dikterer indlæggelsesnotat (link tli instruks i PRI)

 • • Registrering og journalskrivning ved afsnit 402’s lægesekretærer

Børn som har været set ambulant i Akutmodtagelsen

Ved evt. fornyet henvendelse skal barnet via vagtlæge eller egen læge.

Akutte kroniske børn (fri henvendelsesret) til indlæggelse i Børn og Ungeafsnittet

Ved børn med åbne indlæggelser skal notater skrives af lægesekretæren i Børn og Ungeafsnittet. Sygeplejersker i Børn og Ungeafsnittet indlægger barnet elektronisk i NordEPJ.

Børn, der genindlægges indenfor 72 timer efter udskrivelse fra Børn og Ungeafsnittet eller børn der indlægges elektivt

Barnet møder direkte i Børn og Ungeafsnittet udenom Akutmodtagelsen.

Indlæggelsesjournal dikteres af vagthavende pædiatrisk læge.

Plejepersonalet i Børn og Ungeafsnittet indlægger barnet udenfor normal dagtid og ellers er det Børn og Ungeafsnittets sekretariat.

 

Overflytninger

 • • Anæstesiafsnittet er behjælpelig med akutte behandlingstiltag med henblik på klargøring af intensivt syge børn < 5 år til transport og overflytning til børneintensivt afsnit i Aalborg. Det gælder både børn der kommer til indlæggelse og allerede indlagte, der udvikler behov for intensiv terapi

 • • Ved overflytninger til andre hospitaler skriver afsnit 402’s lægesekretærer uden for normal dagtid overflytningsnotatet og overflytter patienten i NordEPJ til det pågældende hospital

 • • Ved overflytninger til Børn og Ungeafsnittet fra andre hospitaler er notatet skrevet fra overflyttende sygehus. Dette notat skulle være nok

 • • Ved syge børn på Fødegangen, som overføres til Neonatalafsnittet skrives dette notat af afsnit 402’s lægesekretærer uden for normal dagtid

 

Sondeanlæggelser

 • • Vedrørende børn der har akut behov for sondeanlægelse

 • • Hvis ingen i Akutmodtagelsen har kompetencer til opgaven, kontakte spædiatrisk sygeplejerske med henblik på at bistå med sondeanlægelsen i Akutmodtagelsen – sygeplejerske kan kontaktes på tlf. 41030

Definition af begreber

Børn: Fra nyfødt til og med det fyldte 14. år.

Børn med kendt type 1 diabetes til og med det 17. år.

Normal dagtid: mandag – fredag kl. 7.30 – 15.00

 

Formål

Formålet med denne samarbejdsaftale er, at medvirke til at:

 • • Børn med specielle problemområder modtages i rolige rammer i Børn og Ungeafsnittet

 • • Børn med visse smitsomme sygdomme ikke medvirker til smittespredning i AM